Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

МАЙНО ПРЕДСТАВНИЦТВА

Читайте также:
  1. ТЕМА 3.1. Майнова основа господарювання

 

5.1. Майно Представництва складається з майна, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

5.2. Представництво користується та розпоряджається майном в порядку, встановленому чинним законодавством України, цим Положенням та рішеннями Наглядової ради Товариства.

 

6. ЛІКВІДАЦІЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА

 

6.1. Представництво може бути ліквідовано:

- за рішенням Загальних зборів Товариства;

- на підставі рішення суду;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.2. Ліквідація Представництва здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством, з урахуванням умов цього Положення.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Наглядовою радою Товариства.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені виключно рішенням Наглядової ради Товариства.

 

Голова Наглядової ради__________________ О.А. Соколов

 

Секретар Наглядової ради __________________ М.М. Ямбуренко

 

Відокремленому підрозділу юридичної особи

 

Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до Банку про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та назви банку, у якому він відкритий;

 

Копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідченої нотаріально або органом, що створив відокремлений підрозділ;

 

Копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідченої органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

 

Копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, засвідченгї органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку;

 

Копії документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку;

 

Копії довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої органом, який видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку;

 

Якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади, ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником страхових внесків, то цей підрозділ додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення ним органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформацію про те, що відокремлений підрозділ не є платником страхових внесків, цей клієнт обов`язково має зазначити в договорі банківського вкладу або у відповідній довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника та відбитком печатки відокремленого підрозділу.

 

Лист із зазначенням банківських реквізитів (№ поточного рахунку, назва і код обслуговуючого банку, банку-кореспондента для вкладів в іноземній валюті) – для повернення суми вкладу і нарахованих процентів на поточний рахунок клієнта відповідно до умов договору.

 

Копія паспорта або документа, що його замінює, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків особи, яка уповноважена відкрити депозитний рахунок. (Копії цих документів засвідчуються в присутності уповноваженого працівника банку при наявності оригіналів вищевказаних документів).

 

Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які відкривають депозитний рахунок, засвідчені підписом керівника та відбитком печатки підприємства.

 

Копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків засновників - фізичних осіб, які є власниками юридичної особи та мають істотну участь (10% і більше в статутному фонді) або лист про відсутність таких осіб , засвідчені підписом керівника та відбитком печатки підприємства.

 

Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента та копії інших документів, необхідних для виконання Процедури «Ідентифікація Клієнтів- підприємств ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та Програми здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів в ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 85 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
М. Суми 2011 р.| Апреля 8-го

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)