Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Типи локальних мереж.

Читайте также:
  1. Мережеві пристрої локальних мереж
  2. СЕРЕДОВИЩЕ ПЕРЕДАЧI В ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
  3. Стандарт Project IEEE 802і типи безкабельних ло­кальних мереж.

Розглянемо такі типи ло­кальних мереж:

1) Ethternet; 2) Fast Ethernet; 3) Gigabit Ethernet; 4) Token-Ring; 5) FDDI.

Найбільш поширеним типом локальної мережі є Ether­net, розроблена 1972року фірмою Xerox. Вона характери­зується моноканалом типу «шина» з виявленням конфліктів і контролем передавання. Поле даних у пакеті - до 1,5Кбайта. Головне середовище передавання - коаксиальний кабель (рідше - вита пара), швидкість - 10 Мбіт/с, довжи­на сегмента - до 500м, кількість абонентів на одному сег­менті - до 100,метод доступу CSMA/CD (випадковий, рів­ноправний, без пріоритетів), передавання вузькосмугове без модуляції (пакети поступають на всі станції). Максимальна довжина кабелю всієї мережі може сягати 6,635км, але на­справді не перевищує 2,5км.

Розглянемо суть методу доступу за стандартом CSMA/CD. У деякий момент часу передачу одного пакета в мережу може здійснювати лише один адаптер. Інші адаптери «мовчать». Після передачі пакета адаптер робить паузу 9нс. Хто перший з інших адаптерів «побачить» паузу, той починає передавати свій пакет, якщо у тому є потреба. Фактично, право на пере­дачу надається випадково. Оскільки пакети дуже короткі, то складається ілюзія, що всі адаптери одночасно передають ін­формацію. Можлива випадкова ситуація, коли деякий адаптер довго не отримуватиме право на передачу. Пакети надходять до всіх абонентів, але приймає лише той, якому він заадре­сований. У теорії мереж доводиться, що, якщо довжина ка­белю буде більшою від 6635м, то без дозволу «заговорить» ще один адаптер, настане колізія і передача буде припинена.

Для мережі виду Ethernet визначено чотири типи сере­довищ передавання:

10Base5 - товстий коаксиальний кабель;

10Base2 - тонкий коаксиальний кабель;

10Base-T - вита пара;

10Base-FL - оптоволоконна пара.

У 1995 р, з'явилася модифікація мережі Fast Ethernet, що працює зі швидкістю, 100 Мбіт/с. Типова топологія мережі — «пасивна зірка» («пасивне дерево»). Середовища передавання:

100Base-T4 - зчетверена вита пара;

100Base-TX - здвоєна вита пара;

100Base-FX - оптоволоконний кабель.

Функціонує також Gigabit Ethernet (швидкість — 1000 Мбіт/с) у середовищах передавання.

1000Base-SX - мультиоптоволокно з довжиною сегмента до 500 м;

1000Base-LX - оптоволокно довжиною до 2000 м;

1000Base-СХ - екранована вита пара довжиною до 25 м;

1000Base-T - зчетверена неекранована вита пара довжиною до 100 м.

Ведуться розробки мереж зі швидкістю передачі 10 Гбіт/с (1 Гігабіт« 1000 Мегабітів = 109 бітів).

Мережі Token-Ring і Network - ексклюзивні розробки фірми IBM. У Token-Ring у кільце з'єднані спеціальні кон­центратори, до яких під'єднані станції. Поле даних у пакеті - до 4 Кбайтів. Головне середовище передавання - вита пара (неекранована або екранована). У разі неекранованої витої пари головні характеристики мережі такі: максимальна кількість концентраторів - 12, абонентів у мережі - 96, довжина кабелю між абонентом і концентраторами - 45 м. Якщо застосовують дорожчу екрановану виту пару, то харак­теристики удвічі кращі. Гірші характеристики цієї мережі порівняно з Ethernet компенсуються більшою надійністю у разі великих навантажень, маркерною схемою доступу (вона забезпечує абонентові гарантований доступ до мережі за деякий фіксований проміжок часу), що важливо у мережах виробничо-технологічного призначення.

Мережа FDDI - це сучасна швидкісна мережа (100 Мбіт/с) з оптоволоконним середовищем передавання з максимальною кількістю абонентів до 1000, максимальною довжиною кільця - 20 км, відстанню між абонентами - до 2 км, маркерним гарантованим доступом.

Розглянемо суть маркерного доступу. У кільцевих мере­жах для передачі пакета адаптерові треба зловити вільний маркер (спеціальний керуючий пакет), який передається по­слідовно від одного комп'ютера до іншого по колу, прикрі­пити до нього пакет, позначити маркер як зайнятий і відіс­лати назад в мережу. Такий пакет пропустять всі адаптери, крім адресата, який забере пакет, позначить маркер як віль­ний і відправить наступному комп'ютеру і т.д.

Можливі економніші версії мережі на витих парах і спеціальних недорогих електричних кабелях. Мережу FDDI застосовують, де, крім швидкості, важливе значення мають таємність інформації та значні відстані передавання.

Зауважимо, що в зіркових мережах проблем з правами на передачу не виникає, оскільки канал від адаптера абонен­та до центрального комп'ютера немає конкурентів.

Є велика кількість типів безкабельних локальних ме­реж, які зумовлені різними бездротовими технологіями.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 224 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Род имен существительных, обозначающих профессии, должности | Буквенные аббревиатуры, сложносокращенные слова и графические сокращения | Правила переносов | Правописание имен существительных | Ных в соответствии с произношением под ударением пишется | Необходимо запомнить написание словосочетаний не кто | Н, НН в именах прилагательных | Предлоги без(безо), в(во), за, из(изо), к(ко) на, над(надо), о(об, | Раздельное и дефисное написание частиц |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сім рівнів мережних функцій - модель OSІ.| Стандарт Project IEEE 802і типи безкабельних ло­кальних мереж.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)