Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сінестрол.

Феноболін.

Тестостерону пропіонат.

Прогестерон.

Інсулін.

?

У жінки 46 років діагностовано рак молочної залози. Який гормональний препарат слід призначити хворій?

Тестостерону пропіонат.

Синестрол.

Феноболін.

Прогестерон.

Інсулін.

?

У дитини 8 років пухлина Вільмса. Який протипухлинний препарат із групи антибіотиків слід призначити для лікування?

Рубоміцин.

Колхамін.

Сарколізин.

Метотрексат.

Стрептоміцину сульфат.

?

-ля лікування лейкозів використовують антиметаболіт метотрексат. Антагоністом якого вітаміну він являється?

Фолієвої кислоти.

Ціанокобаламіну.

Філохінону.

Піридоксину.

Рутину.

?

У хворої діагностовано рак молочної залози. Лікар має в розпорядженні ряд протипухлинних препаратів. Який з наведених препаратів показаний для лікування даної патології?

Доцетаксел.

Прокарбазин.

Вепезид.

Проспідин.

Спіробромін.

?

На культуру пухлинних клітин подіяли колхіцином, який блокує утворення білків-тубулінів, що утворюють веретено поділу. Які етапи клітинного циклу буде порушено?

Мітоз.

Пресинтетичний період.

Синтетичний період.

Постсинтетичний період.

Жодна з відповідей не вірна.

?

Антибіотики, які інгібують біосинтез нуклеїнових кислот і білків, використовуються в клінічній практиці як протипухлинні і антибактеріальні засоби. Який механізм дії найвірогідніший для антибіотиків з протипухлинною активністю?

Утворюють стабільні комплекси з ДНК, пригнічують процеси реплікації, транскрипції.

Зв'язуються з великою субодиницею рибосом та інгібують транслокацію рибосоми відносно мРНК.

Зв'язуються з великою субодиницею рибосом та інгібують активність пептидилтрансферази..

Зв'язуються з малою субодиницею рибосом і пригнічують процес елонгації.

Блокують центр зв'язування аміноацил-тРНК в аміноацильному центрі рибосоми.

?

Що лежить в основі антиандрогенного механізму дії фінастериду (проскару) при гіперплазії простати?

Пригнічення 5-a-редуктази і перетворення тестостерону у дигідротестостерон.

Пригнічення біосинтезу андрогенів.

Пригнічення секреції андрогенів.

Пригнічення біосинтезу гонадотропних гормонів.

Блокада андрогенних рецепторів.

?

-труктурні аналоги піримідинів (фторурацил, фтордезоксиуридин, фторафур) пригнічують реплікацію ДНК і тому використовуються для лікування злоякісних пухлин. Що із наступного порушується при їх дії, зумовлюючи блок синтезу ДНК?

Синтез дезоксирибонуклеотидів – попередників ДНК.

Ініціація синтезу нуклеотидних ланцюгів ДНК.
Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 194 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Сульфацил-натрій. | Стрептоміцину сульфат. | Рифампіцин. | Недостатньої активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. | Пригнічує синтез білка в клітинах чутливих мікроорганізмів. | Генетично обумовленою швидкістю ацетилювання препарату у різних людей. | Парацетамол. | Калію йодид. | Олія рицинова. | Ністатин. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ністатин.| Активність ДНК-полімераз.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)