Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТАПІДГОТОВЛЕНО

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-31:2006

 

МінбудУкраїни

 

Київ2006


РОЗРОБЛЕНО


Державнийнауково-досліднийінститутбудівельнихконструкцій:

Фаренюк Г.Г., канд.техн.наук (керівник розробки);

Кривошеєв П.І., канд.техн.наук; Слюсаренко Ю.С., канд.техн.наук;

Тарасюк В.Г., канд.техн.наук; Фаренюк Є.Г., Крітов В.О., канд.техн.наук.

Українськийзональнийнауково-досліднийіпроектнийінститут

поцивільномубудівництву:Брусан А.А.; Черних Л.Ф., канд.техн.наук;

Поляков Г.П., канд.техн.наук

Заучастю:

Матросова Ю.О., канд.техн.наук

(Науково-досліднийінститутбудівельноїфізики, Росія);

Савицького М.В., д-ра техн.наук; Нікіфорової Т.Д., канд.техн.наук (Придніпровськадержавнаакадеміябудівництватаархітектури);Строя Α.Φ., д-ра техн.наук; Чернявського В.В., канд.техн.наук; Чумуріної О.Б.

(ПолтавськийНаціональнийтехнічнийуніверситетім. ЮріяКондратюка);Сергейчука О.В., канд.техн.наук

(Київськийнаціональнийуніверситетбудівництваіархітектури);

Сая В.І., канд.техн.наук; ЧервяковаЮ.М., канд.техн.наук;

П'ятигорської Н.І. (Українськийнауково-досліднийіпроектно-конструк­торськийінститутбудівельнихматеріалівівиробів);

Фоміна С.Л., д-ра техн.наук

(Харківськийдержавнийтехнічнийуніверситетбудівництваіархітектури);Тимофеєва М.В., канд.техн.наук

(Донбаськанаціональнаакадеміябудівництватаархітектури);Акіменка В.Я., д-ра мед.наук; Яригіна А.В., канд.біол.наук;

Янко Н.М., канд.мед.наук; Семашка П.В., канд.мед.наук

(Інститутгігієнитамедичноїекологіїім. О.М. МарзеєваАМНУ)


 


ПОГОДЖЕНО:


Міністерствоохорониздоров'яУкраїни

(Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 05.03.02-07/42298 від 22.09.2005 р.)

ДержавнийдепартаментпожежноїбезпекиМНСУкраїни

(Лист № 21/3/2995 від 26.09.2005 р.)


 


ВНЕСЕНО

ТАПІДГОТОВЛЕНО

ДОЗАТВЕРДЖЕННЯ:


Управлінняархітектурно-конструктивнихтаінженернихсистембудинків іспоруд(Авдієнко О.П., Нечепорчук А.А., канд.техн.наук),

Управліннятехнічногорегулюваннявбудівництві(Барзилович Д.В.) Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства


 


ЗАТВЕРДЖЕНО:


наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.09. 2006 р. № 301

З набуттям чинності ДБН на території України втрачають чинність СНиП ІІ-3-79


Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України заборонено. Стосовно вре­гулювання прав власності звертатись до Мінбуду України.

© МінбудУкраїни, 2006


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 190 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В НОРМАХ| ПРИ ОЦІНЦІ ЇХ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)