Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

селянство.

 

(……)

49. Яка з перерахованих рис не була властива моделям комунізму, які історично існували:

1. всебічний розвиток особистості;

2. керівна і спрямовуюча роль комуністичних партій;

3. планові засади організації та ведення економіки;

4. суспільна власність на засоби виробництва

 

(……)

50. Яке міжнародне об’єднання/ Інтернаціонал було створено за особистої участі В.Леніна і отримало назву «Комуністичний»:

1. 1;

2. 2;

3. 3;

4.4

 

(……)

51. Теоретична конструкція «доктрина Брежнєва» використовувалась для характеристики/виправдання:

1. етапу «розвинутого соціалізму»;

2. керівної ролі КПРС в країнах реального соціалізму;

3. можливості військової інтервенції до будь-якої соціалістичної країни;

4. системи співіснування країн з різними суспільними ладами;

 

(……)

52. Хто з представників комуністичного руху середини-другої половини ХХ ст. обстоював вимогу абсолютного інтернаціоналізму:

1. Долорес Ібарурі;

2. Мао Цзедун;

3. Пальміро Тольяті;

4. Че Гевара

(……)

53. Поняття «євро комунізм» використовується для означення:

1. європейських комуністичних партій після Другої світової війни;

2. напряму в міжнародному комуністичному русі, що існував в середині 70-их – 80-их роках ХХ ст.;

3. комуністичних партій країн Європи після падіння «Берлінського муру»;

4. теоретичних поглядів А.Грамші

 

(……)

54. Яку концепцію поклали в основу Декларації Соціалістичного Інтернаціоналу, створеного у 1951 р. у Франфуркті на Майні:

1. держави загального добробуту;

2. демократичного соціалізму;

3. соціалізму із людським обличчям;

4. етичного соціалізму.

 

(……)

55. Хто з зазначених постатей є теоретиком і одним із засновників соціал-демократичного руху першої половини ХХ ст. ( вибрати одне прізвище):

1. А.Грамші;

К.Каутський;

3. Ф.Міттеран;

4. У.Черчіль.

(……)

56. Лейбористська партія Сполученого Королівства належить до якої родини політичних партій:

1. ліберальних;

2. комуністичних;

3. консервативних;

4. соціалістичних.

 

(……)

57. «Троянда в руці» виступає символом якого політичного руху ХХ ст.:

1. екологізму;

2. міжнародного комуністичного;

3. пацифізму;

4. соціал-демократії;

(……)

58. Яке об’єднання вирішальним чином вплинуло на формування концептуальних засад соціал-демократії:

1.Вільних офіцерів;

2.Монт-Пелерін;

3. Фабіанське;

4.Соціалістичний Інтернаціонал

 

(……)

59. Хто є автором концепції «третього шляху» в соціал-демократії кінця ХХ – початку ХХІ століть:

1. У.Беверідж;

2. Е.Гідденс;

3. Д.Грей;

4. Ч.Кросленд

(……)

 

60. Хто із зазначених авторів не відноситься до представників неомарксизму:

1. Р.Арон;

2. Г.Маркузе;

3. Е.Фромм;

4. Ю.Хабермас

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 246 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Радикальний консерватизм.| Выравнивание

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)