Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. Посадова інструкція офіціанта: Функціональні обов'язки

1. Сервірує і вчасно прибирає столи. Забезпечує чистоту і порядок залів і прилеглої території.

2. Вчасно змінює скатертини і серветки у міру їх засмічення.

3. Надає замовнику кваліфіковану допомогу при виборі блюд і напоїв. Орієнтує клієнта за часом приготування замовлених страв.

4. Подає замовлені страви.

5. Виводить підсумкову суму замовлення по «Рахунку».

6. Подає рахунок замовнику і виробляє з ним повний розрахунок за замовлення.

7. Оформляє зал відповідно урочистим і поточних подій.

8. Оформляє реєстри в кінці робочого дня.

9. Містить своє робоче місце і зал для замовників в абсолютному порядку і чистоті.

10. Проводить щомісячну ревізію посуду та інвентарю.

11. Забезпечує чистоту в залі.

III. Права Офіціант має право:

1. Вимагати від керівництва фірми створення необхідних умов для зберігання матеріальних цінностей, забезпечення форменим одягом і всім необхідним для належного сервісного сервісу відвідувачів.

2. Бути присутнім на засіданнях, зборах підприємства з питань діяльності підприємства.

3. Вимагати від відвідувача відшкодування шкоди, заподіяної їх неправомірними або хуліганськими діями.

4. Приймати незалежні рішення з виникненням спірних ситуацій у межах своєї компетенції, якщо прийняте ним рішення не йде в розріз з інтересами організації.

IV. Посадова інструкція офіціанта: Відповідальність Офіціант несе відповідальність за:

1. За порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2. Неналежне забезпечення виконання своїх функціональних обов'язків.

3. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень директора підприємства.

4. Не виконання вимог посадової інструкції.

5. Поява на робочому місці без форменого одягу і в неналежному стані.

6. Порушення графіка роботи.

7. Збереження довірених матеріальних цінностей.

8. Не виконання правил техніки безпеки на робочому місці.

9. Незбереженість товарів, посуду, інвентарю та обладнання.

10. Не забезпечення санітарного стану свого робочого місця.

11. За невірний розрахунок з відвідувачем.

12. За не дотримання Правил торгівлі.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 544 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
I. Загальні положення| Про преміювання дизайнера

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)