Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Про преміювання дизайнера

Враховуючи сумлінну роботу та позитивні відгуки відвідувачів кафе

НАКАЗУЮ:

1. Преміювати:

Дизайнера Приходько Юлію Миколаївну в сумі 500,00 грн

Підстава: Положення про преміювання

Директор підпис Антонов В.О

З наказом ознайомлені: ”19вересня2013 року. Приходько Ю.М (підпис)

 

 

Розпорядження – це висловлення вимог до підлеглих щодо вирішення окремих питань тимчасового характеру.

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

08 листопада 2013 р. № 19

м. Луганськ

 

Про організацію санітарного дня

 

З метою поліпшення санітарного стану кафе

 

ПРОПОНУЮ:

З 15.11.13 по 17.11.13 організувати санітарний день з метою поліпшення санітарного стану згідно діючим нормам.

Відповідального за організаційний захід призначити адміністратора Вовк О.Я.

 

Директор Антонов В.О.

 

Ознайомлені

Адміністратор Вовк О.Я

 

Список використаних джерел:

1. Гріфін Р. Основи менеджменту: Підручник / Гріфін Р., Яцура В. – Львів: Бак, 2001.– 624с.

2. Кузьмін О. Є. Теоретичні та практичні засади менеджменту: Навч. посібник / Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. – Львів, 2002.- 210 с.

3. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях: Навч. посібник /А. А. Мазаракі, Г. Є. Мошек, Л.А. Гомба, І.К. Погодаєв та ін. загальна ред. Г. Є. Мошека – К.: Атіка, 2007.– 584 с.

5. Макаренко М. В. Производственный менеджмент: Учеб, пособие / Макаренко М. В., Михалина О. М. - М.: «Издательство ПРИОР», 1998.- 384 с.

6. Менеджмент организации: Учебн. пособие / Под ред. 3. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина.- М.: ИНФРА-М, 1995.- 347 с.

7. Менеджмент: теорія менеджменту, організаційна поведінка, корпора­тивний менеджмент / О. В. Рудінська, С. А. Яроміч, І. О. Молоткова.- К.: Ель-га-Н, Ніка-центр, 2002.- 335 с.

 

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 48 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
II. Посадова інструкція офіціанта: Функціональні обов'язки| Асмодей нашего времени

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)