Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІІІ. ЦІЛІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ (виховні цілі).

Читайте также:
  1. Oslash; Розквіт (30-40). Керівник повинен позитивно змінювати соціальне оточення особистості, змінюватити її статут та сферу реалізації можливостей.
  2. Аграрні правовідносини у сфері соціального розвитку
  3. алицько-Волинське князівство:особливості історичного розвитку.
  4. арактеристика періодів, етапів та стадій внутрішньоутробного розвитку.
  5. арактеристика періодів, етапів та стадій зовнішньоутробного розвитку.
  6. арентеральні препарати заліза повинні використовуватись тільки по суто спеціальним показанням, завдяки високому ризику розвитку місцевих та системних побічних реакцій.
  7. г) відображає рівень розвитку конкретного виробництва, особливості використовуваних у ньому техніки і технології, виробничі умови та ін.

Комплекс методичного забезпечення

практичного заняття з теми:

«Умови життя в населених пунктах та їх вплив на здоров’я населення»

Спеціальність 6.120101 «Сестринська справа-бакалаврат»

Розглянуто та схвалено

на засіданні ЦК

Фундаментальних дисциплін

Протокол №_____________

Від « ___» ________20 р.

Голова ЦК Кварцяна О.П.

 

 

Миколаїв, 2011р.

Миколаївський базовий медичний коледж

 

МЕТОДИЯНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №4

 

ПРЕДМЕТ: Загальна гігієна та екологія

ТЕМА: Умови життя в населених пунктах їх вплив на здоров’я населення.

 

Тривалість заняття: 180 хв.

І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Розселення людей на нашій планеті сприяло виникненню окремих міст, і тому саме це середовище на сучасному етапі стало об’єктом медичного обстеження і відповідно оздоровлення. Стан середовища кожного елемента міста впливає на здоров’я цілої населеної території, і тому планомірно перетворенні системи розселення, що склалася історично, у системі раціонального соціального й економічного розвитку держави, насамперед слід враховувати поліпшення навколишнього середовища.

ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНАТТЯ

Ознайомитися з гігієнічним значенням житла.

Знати гігієнічні вимоги до планування та упорядження житла.

Оволодіти навичками дослідження природного та штучного освітлення житла.

 

ІІІ. ЦІЛІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ (виховні цілі).

Виховна мета вивчення цієї теми — теоретично й практично підготувати майбутніх фахівців, забезпечити їх вмінням створювати безпечні умови життя людей, досягнути принципи гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства, опанувати знаннями про людину як елемент системи “людина— життєве середовище”.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 54 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Интерпретация результатов| ІV. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)