Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Озғалтқышты қосу моментіне тексеру

Электрқозғалтқышты қызып кетуге тексеру | Номинальді режим әдісін пайдаланып қозғалтқышты тексеру | Тежегіш таңдау | Кранның қозғалу механизмін есептеу | Дөңгелекке түсетін күшті анықтау және дөңгелек таңдау. | Кранның қозғалуына келтіретін кедергіні анықтаймыз | Таңдалған қозғалтқышты қызып кету шартына тексеру | Мұнаралы кранның қозғалу механизміне тежегіш таңдау | Горизонтальді жебенің шығу механизмін есептеу | Жүк арбашасының қозғалуына келтіретін кедергіні анықтау, қозғалтқыш және редуктор таңдау |


Читайте также:
  1. гер мемлекеттік ќызметші µзіне таѓылѓан кінєлармен келіспесе, ќызметтік тексеру ж‰ргізуді талап етуіне ќ±ќы бар ма?
  2. Номинальді режим әдісін пайдаланып қозғалтқышты тексеру
  3. Озғалтқышты қызып кетуге тексеру
  4. Таңдалған қозғалтқышты қызып кету шартына тексеру
  5. Электрқозғалтқышты қызып кетуге тексеру

Дұрыс таңдалған қозғалтқыш шарты

 

Қосу моменті

(2.112)

Н·м

 

Тежегіш таңдау

Қозғалтқыш білігінде тежеу моменті

 

(2.113)

 

Н·м.

ТКТ-200 тежеу калақшасын (тормозная колодка) таңдаймыз [4].

Техникалық сипаттамасы: тежегіш шкивтің диаметрі – 200 мм; элетромагнит түрі- МО-200; Тоқ түрі – айнымалы; Массасы – 36 кг көп емеес.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 70 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Озғалтқышты қызып кетуге тексеру| Мұнаралы крандардың орнықтылығын анықтау

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.016 сек.)