Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правове становище колективних сільськогосподарських підприємств.

Юридична природа інституційно – функціонального регулювання аграрних відноси у ринкових умовах | Система органів державної влади в інституційно – функціональному регулювання аграрних правовідносин | Юрисдикція органів судової влади у забезпеченні регулювання аграрних відносин в Україні. | Юрисдикція органів місцевого самоврядування у забезпеченні державного регулювання аграрних відносин. | Правові форми державної підтримки суб'єктів господарювання у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. | Юридична відповідальність органів державної влади, МС та їх посадових осіб у сфері регулювання аграрних правовідносин в Україні. | Поняття, види аграрних правопорушень в системі юридичної відповідальності. | Правопорушення. | Правопорушення. | Підстави, умови та форми дисциплінарної відповідальності за аграрні правопорушення. |


Читайте также:
  1. Використання сільськогосподарських земель
  2. Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств
  3. Економічна сутність, функції та нормативно-правове забезпечення заробітної плати
  4. ема 5. ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НЕГАТИВНИХ ЗМІН У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ.
  5. ема №27. Методика розслідування привласнень, розтрат майна або заволодінь ним шляхом зловживання службовим становищем.
  6. З добровільного страхування затрат на вирощування сільськогосподарських культур залежно від виду страхової події
  7. І ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НЕГАТИВНИХ ЗМІН У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ.

Колективне сільськогосподарське підприємство (надалі - підприємство) є добровільним об'єднанням громадян у самостійне підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської продукції та товарів і діє на засадах підприємництва та

самоврядування.(Ст. 1 ЗК „Про колективне сільськогосподарське підприємство”). Підприємство створюється за бажанням громадян на

добровільних засадах на їх загальних зборах. Створення

підприємства не обумовлюється будь-якими рішеннями державних,

господарських та інших органів. Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Порядок державної реєстрації визначається Законом України "Про підприємництво".

Підприємство діє на основі статуту.У статуті підприємства вказуються найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, порядок вступу до підприємства і припинення членства в ньому, принципи формування спільної власності та права членів щодо неї, порядок розподілу прибутку, отриманого від операцій із цінними паперами, загальні права та обов'язки членів підприємства; передбачаються органи самоврядування, порядок їх формування та компетенція, права та обов'язки підприємства і його членів щодо використання й охорони земель, водних та інших природних ресурсів, виробничо-господарської, фінансової і трудової діяльності, питання оплати та охорони праці, соціальні гарантії, умови і порядок реорганізації та ліквідації підприємства. Членство в підприємстві грунтується на праві добровільного вступу до членів підприємства і безперешкодного виходу із складу

його членів. Членами підприємства можуть бути громадяни, які досягли

16-річного віку, визнають і виконують його статут. Основними завданнями підприємства є виробництво товарної продукції рослинництва і тваринництва, а також її переробка та інші види діяльності, спрямовані на задоволення інтересів членів підприємства, трудового колективу і всього населення України.

 

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Правове становище фермерських господарств.| Особливості правового становища приватних сільськогосподарських підприємств.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)