Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бұрғылау қондырғыларының құрамы мен бөлімдерінің орналасуы

Есептеу күштердің мәндері | Бұрғылау сорғыштары | Бұрғылау кондырғыларының қозғалтқыштары | Тау жынысын қирату аспап сайманы | Шегендеу құбырлары | Теру механизмінің динамикасы | Шарошкалы қашаулар | Шегендеу бағанасын беріктікке есептеу | Теру арқандары | Түсіру - көтеру операцияларының ұзақтығы және жүктеулі бөлу |


Читайте также:
  1. Бұрғылау құбыры
  2. Бұрғылау қондырғылардың жетегі
  3. Бұрғылау бағанасы
  4. Бұрғылау бағанасын есептеу
  5. Бұрғылау бағанасын есептеу
  6. Бұрғылау кондырғыларының қозғалтқыштары

Бұрғалау қондырғысы ұңғыманы бұрғылауға арналған құрал-жабдықтар кешені. Ол бұрғылау тәсіліне қарай: айналмалы Бұрғалау қондырғысы (көп тараған түрі) және соққылы Бұрғалау қондырғысы болып екіге бөлінеді. Айналмалы Бұрғалау қондырғысының құрамына бұрғылау мұнарасы, күштік жетек, түсіріп-көтеру операцияларын механикаландыруға арналған құрал-жабдықтар, бұрғылау сорғылары, шайғыш ерітіндіні дайындауға, тазалауға және оны өңдеп қайта қолдануға арналған құрал-жабдықтар, т.б. енеді. Бұрғалау қондырғысы мұнай, газ және терең геологиялық барлау ұңғымаларын бұрғылауға арналған тұрақты Бұрғалау қондырғысы, көбіне геологиялық барлау жұмыстарында, су астындағы бұрғылауда және құрылыс жұмыстарында қолданылатын жылжымалы Бұрғалау қондырғысы, негізінен қопарылыс ұңғымаларын бұрғылауға арналған (жабдықтары шынжыр табанды не доңғалақты сүйреткіштерге, автомобильге, тракторға, катерге, т.б. орнатылған), өздігінен жүретін Бұрғалау қондырғысы және жетуі қиын жерлерде бұрғылау жұмыстарын жүргізуге арналған тасымалды Бұрғалау қондырғысы болып ажыратылады. Тау-кен ісінде Бұрғалау қондырғысы бұрғылау станоктары деп аталынады.

 

 

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 227 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Бұрғылау қондырғылардың жетегі| Бұрғылау бағанасын есептеу

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)