Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стаття 442. Зміст ухвали суду касаційної інстанціїЧитайте также:
  1. III. Зміст програми
  2. Види тлумачення норм права за обсягом їх змісту
  3. Викладення змісту курсової роботи
  4. Вимоги до змісту курсової роботи.
  5. Вимоги до змісту роботи
  6. Для допуску до атестації студенту необхідно набрати не менше 60 балів з кожного змістового модуля, а загалом - не менше, ніж 42 бали з навчальної роботи.
  7. Договір страхування: поняття, юридичні ознаки, істотні умови, форма та зміст. Підстави відмови страховика від здійснення страхової виплати.

 

1. Ухвала суду касаційної інстанції складається з:

 

1) вступної частини із зазначенням:

 

дати і місця її постановлення;

 

найменування суду касаційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового засідання;

 

найменування (номера) кримінального провадження;

 

прізвища, ім’я і по батькові обвинуваченого, засудженого, року, місяця і дня його народження, місця народження і місця проживання;

 

закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється (обвинувачується) особа;

 

імен (найменувань) учасників судового провадження;

 

2) мотивувальної частини із зазначенням:

 

короткого змісту вимог касаційної скарги та оскаржених судових рішень;

 

узагальнених доводів особи, яка подала касаційну скаргу;

 

узагальненого викладу позиції інших учасників судового провадження;

 

встановлених судами першої та апеляційної інстанцій обставин;

 

мотивів, з яких виходив суд касаційної інстанції при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався;

 

3) резолютивної частини із зазначенням:

 

висновку суду касаційної інстанції по суті вимог касаційної скарги;

 

розподілу процесуальних витрат;

 

строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

 

2. При залишенні касаційної скарги без задоволення в ухвалі зазначається, якими нормами права спростовуються її доводи.

 

3. При скасуванні або зміні судових рішень в ухвалі має бути зазначено, які статті закону порушено та в чому саме полягають ці порушення.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)