Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стаття 316. Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розглядуЧитайте также:
  1. Визначити складові елементи протоколу судового засідання.
  2. Впровадження результатів досліджень
  3. Впровадження системи екологічного моніторингу (СЕМ) в Україні
  4. Досудового розслідування
  5. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення
  6. Забезпечення кримінального провадження
  7. Забезпечення кримінального провадження

 

1. Після завершення підготовки до судового розгляду суд постановляє ухвалу про призначення судового розгляду.

 

2. Судовий розгляд має бути призначений не пізніше десяти днів після постановлення ухвали про його призначення.

 

Стаття 317. Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та право на ознайомлення з ними

 

1. Документи, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності і є матеріалами кримінального провадження (кримінальною справою).

 

2. Після призначення справи до судового розгляду головуючий повинен забезпечити учасникам судового провадження можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, якщо вони про це заявлять клопотання. Під час ознайомлення учасники судового провадження мають право робити з матеріалів необхідні виписки та копії.

 

3. Матеріали про застосування заходів безпеки стосовно осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не надаються.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)