Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант 2Читайте также:
  1. Буквений варіант
  2. варіант
  3. Варіант 1
  4. Варіант 1.
  5. Варіант 10
  6. Варіант 10
  7. Варіант 11

1. Дати визначення наступним поняттям:

бюджет, касові видатки, принцип єдності бюджетної системи України.

2. Господарська ситуація

За наведеними даними дати економічну оцінку дотримання кошторисних призначень на господарські видатки по статтям бюджетної класифікації; визначити відхилення як по сумам так і по структурі; зробити необхідні висновки по утворених відхиленнях та запропонувати конкретні заходи по більш ефективному використанню бюджетних коштів на господарські потреби.

Таблиця 1

Вихідні дані для аналізу

Показник За кошторисом, тис.грн. Фактично, тис.грн.
Видатки на опалення 640,8 612,8
Видатки на освітлення 859,5 529,1
Канцелярські приладдя 410,3 514,8
Видатки на прокат транспорту 900,0 862,9
Видатки на надання комунальних послуг 299,7 281,7
Видатки на санітарно-гігієнічні заходи (прання білизни) 65,1 78,2
Інші видатки 423,8 399,2

3. Відповісти на тестові запитання

Тест 1

Згідно якого Закону України надано право сесії районної та селищної Ради надавати пільги по сплаті податків та зборів в частині, яка надходить до відповідних рівнів бюджету:

 

а) ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”;

б) ЗУ “Про державне казначейство в Україні”;

в) ЗУ “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”;

г) ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”;

д) ЗУ “Про бюджетну систему в Україні”.

Тест 2

Зазначити, яке з вказаних завдань не відноситься до компетенції органів, що контролюють виконання бюджету в сільських, селищних та міських Радах:

 

а) всі відповіді вірні;

б) дотримання чинних нормативних актів щодо бюджету;

в) здійснення заходів по забезпеченню повноти і своєчасності надходження доходів загального та спеціального фонду;

г) перевірка стану обліку та достовірності звітності;

д) дотримання режиму економії у витратах та забезпечення збереження коштів бюджету.

Тест 3

Передача коштів між загальним і спеціальним фондами дозволяється:а) в межах спеціальних бюджетних призначень;

б) за рішенням Мінфіну;

в) в межах визначених головним розпорядником;

г) в залежності від потреб нижчестоящих розпорядників;

д) в межах визначених Законом України “Про державний бюджет.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)