Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Функція засобу платежуЧитайте также:
  1. Виробнича функція та її складові
  2. Стаття 268. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу
  3. Стаття 802. Страхування транспортного засобу
  4. Функція засобу обігу

Ця функція відображає особливості кредитного господарства, тобто реалії купівлі-продажу товарів у кредит з відстрочкою оплати.

У цьому випадку засобом обігу виступають не саме гроші, а виражені у грошах зобов’язання.

 
 

 


де Зборгове зобов’язання.

Гроші у цій функції – засіб погашення боргу.

На використанні функції засобу платежу базуються такі грошові платежі:

Ø платежі за безготівковими розрахунками підприємства, установ, організацій за товари та послуги;

Ø оплата праці;

Ø податки;

Ø видача та погашення банківських позик;

Ø розрахунки, пов’язані зі страховими, адміністративно-судовими зобов’язаннями та ін.

Цю функцію можуть виконувати лише реальні гроші. Для ефективного виконання цієї функції вони повинні бути стійкими.

Роль грошей у функції засобу платежу:

1) допомагають контролювати правильний кругообіг виробничих фондів;

2) забезпечують безперервність виробництва;

3) здійснюють контроль за своєчасністю розрахунків в економіці.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 73 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)