Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 8. Окремі адміністративні провадженняЧитайте также:
  1. Впровадження результатів досліджень
  2. Впровадження системи екологічного моніторингу (СЕМ) в Україні
  3. Забезпечення кримінального провадження
  4. Забезпечення кримінального провадження
  5. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України
  6. Історія впровадження екологічної експертизи в Україні
  7. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації с\г продукції.

В ході розгляду даної теми розглядається правове регулювання провадження із звернень громадян. Поняття та види звернень громадян, вимоги, що до них ставляться. Порядок розгляду звернень. Особливості розгляду скарг. Обов’язки державних органів та посадових осіб щодо розгляду звернень громадян. Строки розгляду звернень. Вимоги, які ставляться до особистого прийому громадян керівниками та іншими посадовими особами. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.

Аналізуються завдання, значення і законодавче регулювання провадження в справах про державну реєстрацію юридичних осіб. Суб’єкти державної реєстрації. Види документів, що надаються юридичною особою для державної реєстрації. Строки та порядок розгляду справ про державну реєстрацію. Строки та порядок оскарження рішення про відмову у державній реєстрації юридичної особи. Особливості державної реєстрації об’єднань громадян. Порядок перереєстрації юридичних осіб.

Визначається сутність та завдання дисциплінарного провадження, його правове регулювання. Підстави порушення дисциплінарного провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності. Порядок розгляду справи про дисциплінарний проступок і накладення дисциплінарного стягнення. Строки та порядок оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення. Порядок виконання, погашення та зняття дисциплінарних стягнень.

Характеризуються завдання, принципи і правове регулювання провадження в справах про адміністративні правопорушення. Докази в справі про адміністративне правопорушення, їх поняття, джерела та оцінка. Види і правовий стан осіб, які беруть участь у провадженні.

Розглядається поняття та види стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення. Порушення справи і попереднє з’ясування її обставин. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення і порядок його складення. Розгляд справи і винесення постанови. Оскарження (опротестування) постанови і перегляд справи. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)