Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок показника обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядуванняЧитайте также:
  1. Аналіз виконання кошторису доходів і видатків, тис.грн
  2. Б) нормативні акти Кабінету Міністрів України й центральних органів виконавчої влади України як джерела аграрного права
  3. Взаємодія митних органів з іншими державними органами
  4. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
  5. Визначення беззбиткового (критичного) обсягу виробництва
  6. Визначення обсягу і точності уваги
  7. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митного законодавства

11. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування з бюджетів місцевого самоврядування в цілому по району, місту (Vyms)визначається за такою формулою:

 

Vyms = Hyms х Nr(m) + Vyg,

 

де Hyms - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування в цілому по бюджетах місцевого самоврядування, що визначається за такою формулою:

 

Hyms = Hyr(m) х Kyd,

 

де Hyr(m) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування для зведеного бюджету району або зведеного бюджету міста, визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729);

 

Kyd - коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району або зведеного бюджету міста, що становить не менше ніж 0,76;

 

Nr(m) - чисельність наявного населення району (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища) за даними на 1 січня року, що передує планованому;

 

Vyg - додатковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", що визначається за окремим розрахунком.

 

12. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджету міста районного значення, селища міського типу (Vymi)визначається за такою формулою:

 

Vymi = Hyms х Ni + Vygi,

 

де Ni - чисельність наявного населення i-го міста районного значення, села, селища, селища міського типу за даними на 1 січня року, що передує планованому;

 

Vygi - додатковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування i-го міста районного значення, селища міського типу згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", що визначається за окремим розрахунком. 

13. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для i-го села, селища, крім селищ міського типу (Vysi),визначається за такою формулою:

 

Vysi = (Vyms - Vym) х (Kyn х Ni / Nr(m)s + Kys х Si / Sr(m) + Kyl х Lyr(m))+ Vygi,

 

де Vym - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування бюджетів міст районного значення, селищ міського типу Vym = åVymi;

 

Kyn - коефіцієнт впливу чисельності населення, що встановлюється райдержадміністрацією чи виконавчим комітетом міськради у межах від 0,5 до 1;

 

Nr(m)s - загальна чисельність наявного населення сіл, селищ за даними на 1 січня року, що передує планованому;

 

Kys - коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, які входять до i-тої сільської, селищної ради, що встановлюється райдержадміністрацією (виконавчим комітетом міськради) у межах від 0 до 0,5;

 

Si - кількість населених пунктів, які входять до і-тої сільської, селищної ради;

 

Sr(m) - загальна кількість населених пунктів у селах, селищах;

 

Kyl - коефіцієнт впливу нормативної чисельності працівників виконавчого органу відповідної сільської, селищної ради Kyl = 1 - Kyn - Kys ³ 0;

 

Lyi - нормативна чисельність працівників виконавчого органу сільської, селищної ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1349 "Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування".

 

Lyr(m) - рекомендована загальна чисельність працівників виконавчих органів сільських, селищних рад;

 

Vygi - додатковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування в i-му селі, селищі згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", що визначається за окремим розрахунком.

 

14. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання і-тої районної ради (Vyrri)визначається за такою формулою:

 

Vyrri = Vyr(m) - Vyms,

 

де Vyr(m) - розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста) на утримання органів місцевого самоврядування.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 66 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)