Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Алгоритм виконання практичної навичкиЧитайте также:
  1. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  2. Алгоритм
  3. Алгоритм
  4. Алгоритм
  5. Алгоритм 11.1. Контроль столкновений с помощью описанных прямоугольников.
  6. Алгоритм 13.1. Алгоритм Преследования.
  7. Алгоритм 13.2. Алгоритм Уклонения.

«Користування кувезом»

 

Послідовність З м і с т Примітка
Показання: Місце виконання   Підготувати необхідне     Алгоритм виконання: Виходжування недоношеної дитини   Пологовий будинок, дитяча лікарня.     3% розчин перекису водню з 0,5% р-м мийного засобу, чиста вето, дистильована вода, лампа ультрафіолетового випромінювання, серветки.   Вимийте руки. Одягніть гумові рукавички. Змініть фільтри. Спорожніть водяний бак зволожувача кувеза. Обробіть внутрішні поверхні кабіни кувеза, поличку, матрац, а потім ручки кувезу 3% р-м перекису водню з 0,5% р-м мийного засобу дві-чі з інтервалом у 15 хв. Закрийте кувез. Обробіть двічі серветкою зволоженою дисти-льваною водою. Розташуйте лампу ультрафіолетового випромінювання на відстані 0,5 м від кувеза. Направте промені світла в кабіну откритого кувеза. Опромінювання проводять протягом 60 хвилин. Закрийте кувез. Залийте двічі дистильовану воду у зволожуючу систему. Покладіть марлеві фільтри на всі отвори кабіни. Включіть кувез в електромережу. Задайте Параметри роботи кувеза. Витримайте 5 годин. Всі маніпуляції та догляд за дитиною в кувезі проводьте через бокові отвори.   Параметри роботи кувеза: Т= 31-36°С Вологість 60-80% концентрація кисню 30-40%     Дезінфікуйте кувез кожні 2 доби, перек-ладаючи дитину в інший кувез.   Увага! Експозиція дії дезін-фікуючих засобів – 60 хвилин. Кількість води 3-3,5л Дезінфекцію здійсню-ють поза межами дитячої палати в спе-ціальному і добре провітрюваному приміщенні.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 202 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)