Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

SWOT-аналіз обраного підприємства.

Читайте также:
  1. адри управління (менеджери) та їх роль в процесі діяльності підприємства.
  2. ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
  3. етоди розрахунку загального обсягу інвестиційних ресурсів підприємства.
  4. Інвестиційна політика підприємства.
  5. обудова системи контролінгу формування та використання капіталу підприємства.
  6. озділ 3. Місія, генеральна ціль та система стратегічних цілей підприємства.

Розрахунково-графічна робота

на матеріалах ТОВ «Світанок»

 

Виконала: студентка групи 303 ЕР

Пахомова Е.О.

Перевірив: Дячков Д.В.

 

 

Полтава 2013

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………….3

1. Основні аспекти діяльності ТОВ «Світанок»…………………………………...5

2. SWOT-аналіз обраного підприємства……………………………………………7

3. Обґрунтування стратегічного набору для ТОВ «Світанок» на основі проведеного аналізу…………………………………………..……………………14

Висновки……………………….………………………………………………..…..16

 

 

Вступ

Планування – невід’ємна частина діяльності будь-якого підприємства, основою якого є розробка стратегії.

Суть розробки й реалізації стратегії полягає в тому, щоб обрати правильний напрям розвитку серед різних альтернатив і спрямувати господарство обраним шляхом. Вибір стратегії дозволяє: встановити показники діяльності фірми на перспективу і контролювати їх в оперативному режимі; бути готовим до раптових змін і криз; сприяти чіткій координації зусиль персоналу; аналізувати досягнення в конкурентній боротьбі.

Стратегічний баланс передбачає певне поєднання факторів, які негативно та позитивно впливають на діяльність підприємства (загроз і можливостей), що об’єктивно існують у зовнішньому середовищі підприємства та суб’єктивно оцінені керівниками, з порівняно сильними та слабкими сторонами у функціонуванні підприємства. Складання стратегічного балансу — це дуже поширений вид діяльності на успішних підприємствах світу. У західній літературі наводяться приклади складання або перегляду стратегічного балансу щонайменше двічі на рік.

Одним з методів складання стратегічного балансу є SWOT-аналіз. Існує чимало визначень окремих елементів SWOT-аналізу, серед яких:

1. Сильні сторони (strength) — внутрішні можливості (навички, потенціал) чи ресурс, що можуть зумовити формування конкурентної переваги.

2. Слабкі сторони (weaknesses) — види діяльності, які фірма здійснює не досить добре, або ресурси, підсистеми потенціалу, що неправильно використовуються.

3. Можливості (opportunities) — сукупність факторів, що переважно позитивно впливають на діяльність організації, альтернативи, що їх може використати підприємство для досягнення стратегічних цілей (результатів).

4. Загрози (threats) — сукупність факторів, що переважно негативно впливають на діяльність організації, будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху підприємства чи організації в напрямку досягнення своїх місії та цілей.

Визначення стратегії є важливим для кожного підприємства і обумовлює ефективність його діяльності у перспективі. Основою для проведення даної розрахунково-графічної роботи, а саме SWOT-аналізу, є ТОВ Полтавський завод продтоварів «Світанок».

Підприємство розвивається досить успішно, має достатньо високі економічні показники. Діяльність, виявлена у розширенні асортименту дозволяє говорити про те, що доклавши більших зусиль, підприємство матиме змогу отримати кращі результати. Правильна стратегія спрощує процес організації і максимізує ефективність роботи, але для її визначення необхідно попередньо провести аналіз не лише економічних показників, але і дослідити вплив факторів, що стримують чи стимулюють підприємство в умовах економічного розвитку.

Умови, в яких працює «Світанок» є досить сприятливими для діяльності на регіональному ринку, але для утримання конкурентних позицій вимагає постійного вдосконалення і налагодження системи збуту.

 

1. Основні аспекти діяльності ТОВ «Світанок»

Вибір стратегії постає перед кожним підприємством, яке прагне зробити результати від роботи максимальним. Закрите акціонерне товариство "Полтавський завод продтоварів "Світанок" було зареєстроване у 1991 році. Обране підприємство спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв, мінеральної води, озонованої питної води, квасу, безалкогольних напоїв, що містять сік.

На протязі всіх років підприємство динамічно розвивається, оновлює матеріально-технічну базу та застосовує сучасні технології в процесі виробничої діяльності та охоплює нові ринки збуту продукції, що виробляється підприємством. З 1996 року підприємство розпочало виробництво природної столової води під назвою "Полтавська Джерельна". У 1997 році ЗАТ "Полтавський завод продтоварів "Світанок" отримало свідоцтво на знак для товарів і послуг, яким було захищене виключне право підприємства здійснювати виробництво води під торговою маркою "Полтавська Джерельна".

Наприкінці 2010 року підприємство було реорганізоване шляхом зміни організаційно-правової форми у Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтавський завод продтоварів "Світанок".

За останні три роки темп зростання склав 30 % стосовно попереднього періоду. За цей період потужність збільшилася в два рази за рахунок впровадження в експлуатацію поточної механізованої лінії продуктивністю 2,5 тис. пляшок – ПЕТ 1,5 л/год. Упроваджено виробництво питної води на основі найбільш сучасного технологічного методу – методу озонування. Упроваджено новий вид безалкогольного напою на основі натурального соку.

З метою розширення асортименту та створення додаткових зручностей для споживача підприємством було придбано відповідну лінію для розливу води у сифони. Реалізація продукції у сифонах здійснюється у магазинах міста Полтава.

З 2012 року підприємством було вирішено застосовувати більш сучасні технології стосовно реалізації натурального квасу, у зв'язку з чим ТОВ "Світанок" придбало термоКЕГи.

Уся продукція виробляється на основі питної води, добутої з артезіанської свердловини глибиною близько 700 м, що проходить цикл очищення з застосуванням високоефективної американської технології, хоча існують ефективні російські розробки. Використання цієї технології передбачає наявність висококваліфікованого персоналу, якого на підприємстві недостатньо.

Для виробництва солодких напоїв використовується високо вартісна синтетична сировина німецької фірми «Делер» (хоча можливо використання вітчизняної натуральної сировини), що впливає на конкурентоздатність солодкої продукції «Світанку». На підприємстві мало приділяється увага дизайну пляшки та етикетки.

Мінеральна й озонована вода "Полтавські джерела" нагороджені золотими медалями "За високу якість і конкурентоздатність" і "Краща торгова марка України". Підприємство прагне до мінімальних витрат на виробництво і розподіл продукції, а також приділяє основну увагу розробці нових продуктів.

 

 

SWOT-аналіз обраного підприємства.

Як вже було зазначено, необхідність визначення стратегії для будь-якого виду діяльності є очевидним. Комплексна спрямованість дозволяє зосередитись на головному, замість того, щоб кожного разу здійснювати нераціональну сукупність дій, що ведуть до зайвих витрат, як матеріальних ресурсів, так і людської праці.

Отже, SWOТ - аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. В основі даної методології аналізу покладена теорія М. Портера про конкурентоспроможність організації у власній галузі. Проведення аналізу має таку послідовність:

1. При проведенні SWOT-аналізу необхідно визначити не тільки можливості та загрози зовнішнього середовища організації, але й виявити ймовірність використання та вплив обраних можливостей та загроз на результати діяльності організації. Спочатку оцінюють ймовірність використання можливостей та їх вплив на діяльність організації, будують матрицю можливостей.

2. Аналогічно здійснюється аналіз загроз та будується матриця загроз. Наслідки, до яких може призвести реалізація загроз, можуть проявитися через руйнування організації, приведення організації до критичного стану, важкого стану або легких пошкоджень. Виявлення в процесі аналізу факторів, які класифікуються як загрози зовнішнього середовища, записують на полях матриці.

3. Наступним етапом SWOT-аналізу є оцінка факторів внутрішнього середовища організації. Для цього використовують метод визначення профілю внутрішнього середовища. Для кожного фактора приводиться експертна оцінка його вагомості.

Для початку проведення SWOT-аналізу визначається перелік можливих впливів на діяльність підприємства з боку зовнішнього і внутрішнього середовища, які впорядковуються у таблицю стратегічного балансу організації.

Фактори впливу на формування та реалізацію стратегії підприємства наведемо у таблиці 1.

Таблиця 1. - Стратегічний баланс підприємства ТОВ «Світанок»

 

  МОЖЛИВОСТІ "O" — OPPORTUNITIES ЗАГРОЗИ "T" — THREATS
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТОВ «Світанок» 1. Нові види продукції 2. Захоплення суміжних сегментів - вивчення ситуацій переманювання споживачів конкурентами 3. Економічне зростання 4. Реклама на міському телебаченні 5. Довіра споживачів до торгової марки 6. Додаткові послуги (доставка води) 7. Постійне оновлення матеріально-технічної бази 8. Наявне післяпродажне обслуговування(робота с кегами, сифонами та їх заміна) 9. Доступність придбання товарів 10. Розширення виробництва для задоволення потреб споживачів; 11. Сприятлива цінова політика 12. Розвиток економіки країни 1. Нові конкуренти 2. Зміна тенденцій попиту 3. Законодавче регулювання 4. Надто висока активність конкурентів: a. Програми просування b. Додаткові послуги 5. Сезонний спад 6. Відсутність чіткої побудови стратегії малого підприємства на довгострокову перспективу. 7. Обмеженість у розповсюдженні на ринках збуту (закритість або малодоступність продукції в інших регіонах країни) 8. Відносно мала частка ринку, порівняно з конкурентами 9. Негативна екологічна ситуація
  ПЕРЕВАГИ "S" — STRENGTH НЕДОЛІКИ "W" — WEAKNESS
ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТОВ «Світанок» 1. Великий досвід 2. Висока якість продукції 3. Використання сертифікованої системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009 4. Інноваційні технології, сертифікати, нагороди 5. Наявність власної атестованої лабораторії для контролю за випуском продукції 6. Сучасні технологія виробництва 7. Широкий асортимент 8. Потенціал маркетингу 9. Наявність власного приміщення для виробництва, немає необхідності орендувати 10. Досвід ведення бізнесу у кризовій ситуації. 11. Доступність придбання товарів. 12. Нові методи виробництва 13. Вища за середню рентабельність і прибутковість 14. Достатні фінансові ресурси 1. Слабкий імідж продукції 2. Слабке просування 3. Слабкий маркетинг 4. Відсутність стратегії 5. Внутрішньополітичні проблеми 6. Низька мотивація співробітників 7. Мало додаткових послуг 8. Неповне використання можливостей підприємства. 9. Недостатня кількість висококваліфікованого персоналу, якого вимагає нове обладнання та сучасні методи виробництва 10. Низький рівень співробітництво з оптовими покупцями (кафе, ресторани тощо) 11. Відсутня власна торгова мережа 12. Відсутність чіткої позиції для боротьби із загрозами 13. Значні витрати на сировину 14. Постійні атаки з боку ключових конкурентів (конкурентна позиція погіршується) 15. Брак дій для пом’якшення конкурентного тиску

 

Наступним етапом SWOT-аналізу є оцінка факторів внутрішнього середовища організації. Для цього викорис­товують метод визначення профілю внутрішнього середовища. Для кожного фактора приводиться експертна оцінка його вагомості. Можливості даного підприємства, їх здійснення і важливість зазначимо в таблиці 2.

 

Таблиця 2. - Оцінка можливостей ТОВ «Світанок»

Назва чинника Імовірність здійснення (1-3) Важливість впливу (1-3) Оцінка фактору (4=2*3)
         
  Нові види продукції      
  Захоплення суміжних сегментів – вивчення ситуацій переманювання споживачів конкурентами      
  Економічне зростання      
  Реклама на міському телебаченні      
  Довіра споживачів до торгової марки      
  Додаткові послуги (доставка води)      
  Постійне оновлення матеріально- технічної бази      
  Наявне післяпродажне обслуговування (робота с кегами, сифонами та їх заміна)      
  Доступність придбання товарів      
  Розширення виробництва для задоволення потреб споживачів      
  Сприятлива цінова політика      
  Розвиток економіки країни      
Разом      

 

Для більш чіткого розуміння та значення кожного фактору, який відображає потенційні можливості зовнішнього середовища побудуємо таблицю 3. Отримані усередині пересічні матриці утворюють дев'ять полів можливостей, які мають різне значення для підприємства. Можливості, що попадають на поля «ВС», «ВП» і «СС», мають вагоме значення для підприємства, їх слід обов'язково використати. Можливості, що попадають на поля «СМ», «НП» і «НМ», практично не заслуговують на увагу.

Таблиця 3. - Важливість впливу та ймовірність використання можливостей зовнішнього середовища на ТОВ «Світанок».

 

    Вплив
    Сильний Помірний Малий
Ймовірність Висока Поле ВС 1,7,10,12 Поле ВП 4,5 Поле ВМ -
Середня Поле СС 2,3,9,11 Поле СП Поле СМ
Низька Поле НС Поле НП _ Поле НМ _

 

Аналогічно проаналізуємо загрози даного товариства, їх важливість та зведемо в таблиці 4.

Таблиця 4.

Назва чинника Імовірність здійснення (1-3) Важливість впливу (1-3) Оцінка фактору (4=2*3)
         
  Нові конкуренти      
  Зміна тенденцій попиту      
  Законодавче регулювання      
  Надто висока активність конкурентів      
  Сезонний спад      
  Відсутність чіткої побудови стратегії малого підприємства на довгострокову перспективу.      
  Обмеженість у розповсюдженні на ринках збуту (закритість або малодоступність продукції в інших регіонах країни)      
  Відносно мала частка ринку, порівняно з конкурентами      
  Негативна екологічна ситуація      
Разом      

 

Здійснюємо аналіз загроз та будуємо матрицю загроз (табл. 5).

Таблиця 5. - Важливість впливу та ймовірність загроз на ТОВ «Світанок»

 

    Вплив
    Руйнування Критичний стан Важкий стан Легкі удари
Ймовірність Висока Поле ВР Поле ВК 4,8 Поле ВВ - Поле ВЛ -
Середня Поле СР 6,7 Поле СК 2,3 Поле СВ - Поле СЛ -
Низька Поле НР - Поле НК - Поле НВ 5,9 Поле НЛ -

 

Фактори, які потрапили на поля «ВР», «ВК», «СР», є найбільш небезпечними для подальшого розвитку акціонерного товариства і вимагають термінового усунення. Фактори, які потрапили на поля «ВВ», «СК», «HP», також повинні перебувати під наглядом керівництва і мають бути усунені якомога швидше.

Далі проведемо аналіз сильних та слабких сторін ТОВ «Світанок» з урахуванням важливості окремого чинника.

Сильні сторони даного підприємства — це її визначні особливості, які дають нам змогу визначити і сформувати конкурентні переваги.

Слабкі сторони нашої фірми — це ті показники, які визначають її конкурентну вразливість.

Об'єктом аналізу сильних та слабких сторін фірми є її внутрішні фактори, ранжування яких здійснюється за методикою: 1 – незначний вплив фактору; 2 – помірний; 3 – значний вплив (табл. 6).

 

Таблиця 6. - Оцінка сильних та слабких сторін ТОВ «Світанок».

 

Сильна сторона Ранг (1-3) Слабка сторона Ранг (1-3)
Великий досвід   Слабкий імідж продукції  
Висока якість продукції   Слабке просування  
Використання сертифікованої системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009   Слабкий маркетинг  
Інноваційні технології, сертифікати, нагороди   Відсутність стратегії  
Наявність власної атестованої лабораторії для контролю за випуском продукції   Внутрішньополітичні проблеми  
Сучасні технологія виробництва   Низька мотивація співробітників  
Широкий асортимент   Мало додаткових послуг  
Потенціал маркетингу   Неповне використання можливостей підприємства.  
Наявність власного приміщення для виробництва, немає необхідності орендувати   Недостатня кількість висококваліфікованого персоналу, якого вимагає нове обладнання та сучасні методи виробництва  
Досвід ведення бізнесу у кризовій ситуації.   Низький рівень співробітництво з оптовими покупцями (кафе, ресторани тощо)  
Доступність придбання товарів.   Відсутня власна торгова мережа  
Нові методи виробництва   Відсутність чіткої позиції для боротьби із загрозами  
Вища за середню рентабельність і прибутковість   Значні витрати на сировину  
Достатні фінансові ресурси   Постійні атаки з боку ключових конкурентів (конкурентна позиція погіршується)  
    Брак дій для пом’якшення конкурентного тиску  
   

 

На основі вищеподаних таблиць, будується матриця SWOT-аналізу (табл. 7), яка необхідна для групування впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища і визначення існуючої стратегії підприємства.

Таблиця 7. - Складання матриці SWOТ- аналізу ТОВ «Світанок».

 

  Можливості (75) - 12 Загрози (45) - 9
Сильні сторони (33) - 14 СМ 14+12=26 (108) СЗ 9+14=23 (78)
Слабкі сторони (31) - 15 СлМ 15+12=27 (106) СлЗ 15+9=24 (76)

Отже, ТОВ «Світанок» знаходиться в полі «сильні сторони» - «можливості» і це означає, що дане товариство реалізує стратегію зростання, що за темпами росту визначається, як стратегія диверсифікованого росту – фірма шукає додаткові можливості для виробництва нових видів продукту в межах виробництва, що існує, або за рахунок нової продукції, яка вимагає нової технології, але пов’язана з вже існуючим виробництвом, або розширення фірми за рахунок виробництва нових продуктів, які технологічно не пов’язані з тими, що вже виробляються.

 

 


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 650 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
КАК ЭФФЕКТИВНО УЧИТЬ В ДЕЛОВОЙ ИГРЕ| Обґрунтування стратегічного набору для ТОВ «Світанок» на основі проведеного аналізу.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.025 сек.)