Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відхилення фактичної швидкості від номінальної

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ | ФОРМИ НАВЧАННЯ | Основні розміри ( мм ) електродвигунів серії MTF і MTH | Гідроштовхальник | Розрахунок мостового крану |


Читайте также:
  1. плив швидкості деформацій на деформаційну поведінку гірських порід.
  2. ргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції.

 

. (4.8)

 

4.5. Перевірка запасу зчеплення

 

Для забезпечення запасу зчеплення при пуску незавантаженого крана припустиме прискорення визначаємо по формулі

 

(4.9)

де - сумарний тиск ведучих ходових коліс на рейку, кг; - кг маса крана без вантажу; - коефіцієнт тертя в опорі вала колеса =0,015; - коефіцієнт зчеплення ходового колеса з рейкою; =0,2; - діаметр цапфи ходового колеса, =0,15 м; - коефіцієнт тертя реборд, =1,5; - запас зчеплення , ; - коефіцієнт тертя катання сталевого колеса по рейці, м; - діаметр ходового колеса, м.

 

Час розвантажування незавантаженого крана при максимально припустимому прискоренні

 

с . (4.10)

 

4.6. Вибір гальма.

 

Мінімальний шлях гальмування

м , (4.11)

де .

 

Максимальне прискорення при гальмуванні

 

м/с2 . (4.12)

 

Час гальмування

с. (4.13)

 

Необхідний гальмовий момент

 

, (4.14)

де Н×м, (4.15)

де - приведений до вала двигуна момент інерції обертових мас візка, що рухаються, без вантажу, кг м2 ; - час гальмування, с.

 

Момент інерції обертових і мас що рухаються поступово, без вантажу при гальмуванні

 

кгм2, (4.16)

 

де - коефіцієнт, що враховує вплив мас передавального механізму; - момент інерції ротора двигуна, кгм2; - момент інерції муфти, кгм2; - маса крана, кг; - діаметр колеса, м; - передаточне число редуктора.

 

Опір пересуванню крана

 

Н×м. (4.17)

Статичний момент опору пересуванню крана визначається по формулі

 

Н×м. (4.18)

Використовуючи додаток 4 приймаємо два гальма,

Гальмовий момент Мгал , Н×м;

Маса m, кг.

 

4.8. Вибір муфт.

 

Муфта швидкохідного вала.

 

Між двигуном і редуктором установлена муфта.

Розрахунковий момент для вибору муфти

 

, (4.19)

 

де - коефіцієнт, що враховує ступінь відповідальності передачі, =1,2; - коефіцієнт, що враховує умови роботи муфти =1,1; - номінальний момент двигуна

 

Н×м. (4.20)

Використовуючи додаток 5 підбираємо муфту типу МЗП.

Номер муфти № , найбільший переданий крутячий момент, Н×м, маса m, кг, Jм , кгм2. 

Муфта тихохідного вала

Між ходовим колесом візка і редуктором установлена муфта

, (4.21)

де Н×м (4.22)

По каталозі підбираємо муфту типу МЗП.

Номер муфти № , найбільший переданий крутячий момент, Н×м, маса m, кг, Jм ,кгм2.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 59 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Коефіцієнти вибору h1,h2,h3.| БАЛКИ МОСТОВОГО КРАНА

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)