Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Күш берілістері және агрегаттары

Бұрғылау машиналары мен жабдықтары пәнінен емтихан сұрақтары | Бырлардың бұрандалық жалғамалары | Бұрғылау құбыры | Негізгі параметрлерін есептеу және талдау | Бұрғылау шығырлары | Сорғыштардың негізгі техникалық көрсеткіштерін есептеу және қабылдау | Бұрғылау мұнараларының конструкциялық схемалары | Бұрғылау бағанасы | Теру механизмінің жабдығының схемасы | Бұрғылау бағанасын есептеу |


Читайте также:
  1. B) баспасөзде және өзге де бұқаралық ақпарат құралдарында хабарлау арқылы
  2. Eңбек қорғау және қауіпсіздік ережелері.
  3. ақтар: жазба деректері, материалдық және рухани мәдениеті, қоғамдық құрылысы.
  4. ақырыбы: Клеман және дезорма тәсілімен қатынасын анықтау.
  5. ақырып: Мемлекет аралық және сала аралық стандартизация.
  6. А) біржақты және өтемақылы, консенсуалды
  7. А) сыйға беруші және сыйға алушы

Күш беретін (қуат) беріліс қозғалтқыштардан қуатты шығырға, сорғыштарға, роторға және бұрғылау қондырғысының басқа да тұтынушыларына беруге арналған құрылғылар болып табылады.

Негізгі жетектің күш беретін берілісі мынандай функцияларды орныдайды:

- бұрғылау шығыры мен роторғаәсер ететін падаланулық жүктелудің өзгеруіне сәйкес момент пен айналу жиілігін реттеу;

- бұрғылау сорғышы поршендерінің жүріс сандарын керек берілу мен қысымға байланысты реттеу;

- топтық және көп моторлы жетекте қозғалтқыштар қуатын қосу;

- топтық жетекті бұрғылау қондырғыларында қуатты шығыр, сорғыштар мен ротор арасында тарату;

- жабық қосу және қозғалтқыштарды шектен тыс артық жүктелгенде қорғау;

- жылу қозғалтқыштарынан жетектелетін шығыр мен ротордың айналу бағытын өзгерту.

Гидротрансформаторлардың гидромуфталардан айырмашылығы, олардың жұмыс қуысында турбиналық Т және сорғыштық Ндөңгелектерден басқа реактор Р деп аталатын қозғалмайтын қалақты аппарат бар.

Гидротрансформатордағы моменттің өзгерілуі реактор қалақтарының сорғыштан турбинаға келетін сұйық ағасының жылдамдығы мен бағытына әсеріне байланысты істелінеді. Реактордағы гидравликалық шығынның көптігіне байланысты ең жетілген гидротрансформаторлардың ПӘК 0,8…0,92– ден көп емес,гидромуфталарда ол 0,94…0,98 құрайды.

Гидротрансформатордың түрлендіру қасиеттері мен гидромуфтаның жоғары ПӘК– і комплексті гидротрансформаторда белгілі дәрежеде біріктірілген. Оның конструкциялық ерекшелігі реактордың корпуспен еркін жүрісті муфтамен (ЕЖМ) жалғасқанында. Көп жүктелгенде, турбинадағы момент МТсорғыштағы моментпен МНкөп болғанда, реакторда пайда болған момент МР ЕЖМ– сын сыналайды да реакторда тоқтатады.

 

6 - билет


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 107 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Бұрғылау сорғыштары қызметі мен негізгі талаптар| Алақты және алмазды қашаулар

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)