Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Це правда: істина- в вині!

Пливе в туманному вікні.

 

Це – уривок із вірша О.Блока…

А. «Про доблесті, про подвиги, про славу…»

Б. «Незнайома»

В. «Весно, весно, без меж і без краю…»

Г. «Яка жага безумна – жить…»

 

 

37. Ні, не під чужинним небозводом

Вирієм я тішила судьбу –

Я тоді була з своїм народом,

Там, де мій народ, на лихо, був.

 

 

Епіграфом до якого твору А.Ахматової є цей чотиривірш:

А. До книги «Чотки»

Б. До поеми «Реквієм»

В. До книги «Біла зграя»

Г. До поезії «Сіроокий король»

 

38. У творчості якого поета виведений образ Прекрасної Дами:

 

А. О.Блока

Б. В.Маяковського

В. Б.Пастернака

Г. Т.Еліота

 

39.Дитячі роки О.Блок провів у маєтку:

 

А. Ясна Поляна

Б. Карабіха

В. Шахматово

Г. Домодєдово

 

40. Дід О.Блока – відомий вчений:

 

А. Хімік Д.Менделєєв

Б. Фізик К.Ціолковський

В. Ботанік А.Бекетов

Г. Медик Л.Дельмач

 

41. Рядком

Це правда: істина- в вині!

Закінчується вірш О.Блока:

 

А. «Незнайома»

Б. «Вітер далекий навіяв»

В. «Скіфи»

Г. «Весно, весно, без меж і без краю…»

 

42. Цикл О.Блока «Вірші про прекрасну даму» присвячений:

 

А. Л.Даліман

Б. Н.Волоховій

В. Л.Менделєєвій

Г. М.Мандиліній

 

 

43. На мистецький розвиток А. Ахматової вплинули:

 

А. Мати

Б. Батько

В. Її перший чоловік

Г. Сестра

 

44. Концепція кохання у ліриці молодої А.Ахматової спиралася на уявлення про любов:

 

А. Як цілком земне почуття

Б. Як таємничу містичну силу

В. Як гармонійну духовну єдність закоханих

Г. Як незвичайний дарунок долі

 

45. Життя і поетичні теми А.Ахматової пов’язані з містом:

 

А. Москва

Б. Петербург

В.Одеса

Г. Київ

 

46. Поема А.Ахматової „Реквієм” була створена в:

 

А. 1912-1914рр.

Б. 1921р.

В. 1928-1929рр.

Г. 1935-1940 рр.

 

47. Своїм учителем А.Ахматова вважала:

 

А. М.Гумільова

Б. І.Анненського

В. О.Мандельштама

Г. В.Маяковського

 

 


Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 355 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ| Г) промислове шпигунство.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)