Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Азақстан территориясы Түрік қағанаты құрамына қай кезде кірген ?

А”шылық (звериный) стилі өнері қай кезе”ге дейін сақталды ? | Азиялық скифтер қатарына жататын исседон тайпасы Қазақстанны” қай бөлігінде мекендеген? | Азіргі қай елді мекен ортағасырларда Құлан деп аталған ? | Лы жібек жолы Қазақстанны” қай қалалары арқылы өтеді? | Мұсылман деректерінде қай обылыс Дешті-Қыпшақ деп аталған ? | Калкадағы шайқас қашан болды және онда қыпшақтар қандай бағыт ұстады ? | Алтын Орда қай жылдары және қай хан тұсында Монғол империясынан оқшауланды? | Моғолстан тарихын баяндайтын ортағасырлық шығарма және оны” авторы ? | Азақ хандығындығыны” құрылу тарихын алғаш зерттеген ХІХ ғ. орыс тарихшысы кім ? | XІ- ХVІ ғ.ғ. Қазақстанны” қай ө”ірінде қалалар гүлденді ? |


Читайте также:
  1. XІ- ХVІ ғ.ғ. Қазақстанны” қай ө”ірінде қалалар гүлденді ?
  2. Ақ Орда Қазақстанның этникалық территориясындағы алғашқы мемлекет.
  3. Абыршақты Фатер-Пачини денешігі мына рецепторлардың қайсысына жатады?
  4. Азақ жүздеріні” бодандыққа ант беру ісіне Ресей патшалығыны” қай елшісі /ұлты кім/ - белсенділік танытты?
  5. азақстан 2050» стратегиясы. Еліміздің жаңа саяси бағыты.
  6. Азақстан Алтын Орданың құрылуы, гүлденуі және құлдырау кезеңінде.
  7. Азақстан Республикасында банктік маркетингтің дамуы

1. ІV ғ.

2. V ғ.

3. VІ ғ.

4. VІІ ғ.

5. ІX ғ.

 

71. Түрік қағанатында болған Византия елшісін ата”ыз:

1. Вильгельм Рубрук

2. Земарх

3. Плано Карпини

4. Марко Поло

5. Ибн Фадлан

 

VІ - ІX ғғ. қалалық мәдениет Қазақстаны” қай жерінде өркендеді?

1. О”түстік Қазақстан және Жетісу

2. Ертіс бойы

3. Каспий ма”ы

4. Батыс Қазақстан

5. Ма”ғыстау ө”ірі

 

Түрік қағанатыны” е” жоғарғы билеушісі қалай аталады ?

1. хан

2. әмір

3. патша

4. император

5. қаған

 

Батыс Түркі мемлекетінде қаған дәрежесі қалай берілді ?

1. халық сайлауы бойынша

2. өзін - өзі ұсыну арқылы

3. өсиет бойынша

4. мұрагерлік бойынша

5. көрші мемлекеттер араласуы арқылы

 

Көне түріктерді” негізгі дінін ата”ыз ?

1. ислам

2. буддизм

3. манихейство

4. тә”іршілдік

5. христиандық

 

Көне түріктер түсінігінде Ұмай - ана кім?

1. ғарыш құдайы

2. жер - су иесі

3. ұрпақ жаратушы, береке, молшылық құдайы

4. табиғат күштеріні” иесі

5. бақсы - балгер

 

Түрік қағанатында негізгі қалы” бұқара кім болды?

1. құлдар

2. егіншілер

3. шеберлер

4. малшылар

5. тархандар

 

Түркі көшпенділеріні” жеке меншігіндегі негізгі обьект не болған?

1. жер

2. мал

3. құлдар

4. шеберханалар

5. өнеркәсіп

 

Орхон жазба ескерткіштері қай жерден табылған?

1. Қытай

2. Жетісу

3. Монғолия

4. Шығыс Түркістан

5. Сібір

 

Азақстаннан табылған көне түрік жазба ескерткіштері қалай аталады?

1. Енисей ескерткіштері

2. Талас жазбалары

3. Орхон жазбалары

4. Ұйғыр жазбалары

5. Ферғана жазбалары

 

Талас жазбалары қай қағанатты” тұсында жазылған ?

1. Түркі қағанаты

2. Шығыс Түрік қағанаты

3. Батыс Түрік қағанаты

4. Түркеш қағанаты

5. Қарлұқ қағанаты

 

Күлтегін жырыны” авторы кім ?

1. Білге

2. Тоныкөк

3. Иоллығ тегін

4. Күлтегін

5. Елтеріс

 

Тоныкөк қария қандай қызмет атқарған ?

1. қаған

2. ру басы

3. тайпа басшысы

4. ке”есші, әрі қолбасшы

5. тархан

 

Көне түркілерде мемлекеттер ішінде іріткі салған адамға қарсы қолданылатын жаза түрі ?

1. дүре соғу

2. салық төлеу

3. өлім жазасы

4. жер аудару

5. құлдыққа салу

 

Көне түрік жазба ескерткіштеріні” сырын алғаш ашқан ғалым ?

1. Радлов В.

2. Малов С.

3. Кляшторный С.

4. Томсен В.

5. Вамбери В.

 

86. "Ван" хан есімімен белгілі билеуші:

1. Таян

2. Жамуқуа

3. Темучин

4. Күшілік

5. Тоғырұл

 

87. 1125 жылы Жетісуға баса көптеп кірген қидандарды” билеушісі:

1. Елюй Цуцай

2. Елюй Даши

3. Ламай Доржи

4. Білге Күл Қадырхан

5. Қара Еске

 

Ыпшақтар Сырдарья мен Каспий те”ізіне дейінгі жерлерді кімдерден тартып алды?

1. Қимақтардан

2. Қарлұқтардан3. Оғыздардан

4. Салжұқтардан

5. .Хазарлардан

 

Монғолдардан же”ліс тапқан керейлер қай жерге ығысты?

1. Шығыс Түркістан

2. Шығыс Дешті-Қыпшақ

3. Батыс Дешті-Қыпшақ

4. Батыс Қазақстан

5. Жетісу

 

Имақтар қай өзенні”4 бойында орналасқан?

1. Есіл

2. Ертіс

3. Іле

4. Жайық

5. Еділ

 

Арлұқ атауы немен байланысты?

1. Тайпаны” аты

2. Әулетті” аты

3. Тайпалық бірлестік

4. Адам аты

5. Жерді” аты

 

 

Орыс жылнамаларында қыпшақтарды қалай атады?

1. Куман

2. Половец

3. Печенег

4. Черные каблуки

5. Хазарлар

 

Түрік қағанаты алғаш Жібек жолында орналасқан қандай елді жаулап алды?

1. Қытай

2. Соғды

3. Эфталит

4. Ирак

5. Қидан

 


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 181 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ытай жазба деректерінде Қанлы мемлекетіні” астанасы қалай ? аталған| Түрік мемлекеті атынан Византияда болған соғды көпесі?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.023 сек.)