Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Додаток 5Читайте также:
  1. ДОДАТОК
  2. Додаток
  3. Додаток 1
  4. Додаток 1
  5. Додаток 1
  6. Додаток 1
  7. Додаток 2

Основні показники АрселорМіттал – Кривий Ріг в 2005-2007 рр.

Показники
Виплавка чавуну – млн. т 6,2 6,8 7,2
Виплавка сталі – млн. т 7,0 7,6 8,0
Випуск прокату – млн. т 6,1 6,9 7,1
Обсяг продаж млн. грн. – млн. грн. 11,0 14,4 18,8
Валовий прибуток – млн. грн. 2,9 5,0 6,7
Продуктивність праці – тон
Продуктивність праці – тис. грн.
Середня зарплата – тис. грн. 2,1 2,6 3,4
Витрати природного газу – м3/тону
Інвестиції – млрд. грн. 1,2 1,3 2,2
в тому числі технічна реконструкція 0,14 0,25 0,64
Витрати на охорону довкілля – млн. грн.
Податкові платежі – млн. грн.
в тому числі: до місцевого бюджету      
до державного бюджету
Витрати на утримання соціальної сфери – млн. грн.
Витрати на оздоровлення працівників за межами власної соціальної сфери – млн. грн.
Соціальна допомога працівникам і пенсіонерам – млн. грн. 7,2 7,4 14,6
Витрати на навчання та тренінг персоналу – млн. грн. 0,4 1,7 2,5

 

 

Додаток 6

Структура експорту металопродукції «АрселорМіттал – Кривий Ріг» (%)

Країна (регіон)
Африка 17,41 20,38
Близький Схід 29,34 18,72
Країни СНД 12,57 10,77
Європейський Союз 7,70 9,48
Алжир 15,31 9,12
Терція 7,22
Іран 5,05
Країни Перської Затоки 3,99
Росія 3,84
Східна Європа 7,37 3,49
Азія 4,86 3,38
Казахстан
Індійський регіон 1,86
Латинська Америка 3,59 1,03
Північна Америка 1,85 0,96
Країна Південно-Східної Азії 0,71
Всього 100,0 100,0

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)