Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особиЧитайте также:
  1. III Права, обязанности и ответственность
  2. III. ОКАЗАНИЕ АКУШЕРСКОГО ПОСОБИЯ В РОДАХ ПРИ ГОЛОВНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ
  3. IV. Права, обязанности и ответственность
  4. АКУШЕРСКОЕ ПОСОБИЕ В РОДАХ
  5. Альтернативні способи вирішення спорів
  6. Аналіз сучасних наукових досліджень діагностики професійних деструкцій особистості
  7. Базовые учебники и учебные пособия

Всього годин 10, у т.ч. самостійна робота 4.

При самостійному опрацюванністудентам потрібнорозглянути питання щодо таких прав як: право на ім’я; право на повагу до гідності та честі; право на недоторканність ділової репутації, їх поняття та зміст.

Студенти повинні вільно оперувати правовими категоріями: «ім’я», «честь», «гідність», «ділова репутація».

Послідовно потрібно розкрити питання право на індивідуальність; право на особисте життя та його таємницю; право на інформацію; право на особисті папери; право на таємницю кореспонденції, їх поняття та зміст.

Потрібно окреслити визначення «особисте життя», звернути увагу на його аспекти.

Студенти при самостійному опрацюванні теми, повинні розглянути питання захисту інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відео зйомок; охорони інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах. Висвітлити питання право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Важливе значення має й наступна група прав: право на місце проживання; право на недоторканність житла; право на вибір роду занять; право на свободу пересування. Студенти повинні висвітлити їх поняття та зміст.

Знати загальну характеристику права на свободу об’єднання та права на мирні зібрання.

Питання для самоконтролю:

 

1. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відео зйомок та охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.

2. Порівняйте поняття «місце проживання фізичної особи», що закріплене ст.. 29 ЦК України, ст.. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та ст.. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання».

3. Назвіть суб’єктний склад права фізичної особи та недоторканність житла.

4. Укажіть випадки, за яких проникнення до житла без згоди його мешканців буде вважатися правомірним (не порушуватиметься право на недоторканність житла).

5. Розкрийте сутність понять «індивідуальність» та «імідж».

6. Що відноситься до особистих паперів?

 

 

Література:

Основна література –1, 6, 5, 7, 15-28; додаткова література –2, 60, 82, 117, 122, 137, 196, 199, 200, 210, 214, 217, 219, 220, 233, 234, 237, 244, 285, 298, 343; нормативні акти – 1, 19.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)