Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА № 5.Засоби створення характеру та дійсності в романі Ч. Діккенса «Посмертні нотатки Піквікського клубу»

Вимоги до теми:

 

1. Вміти визначити жанрову природу «Нотаток Піквікського клубу». Вказати в романі ознаки таких жанрів: роман мандрів, крутійський роман, спортивна повість, нотатки. Чи можна вважати твір класичним зразком реалістичного соціально-психологічного роману?

2. Вміти пояснити особливості структури роману та функції вставних новел.

3. Вміти проаналізувати засоби створення характерів в романі. Чи є персонажі уособленням англійських національних типів? Якими прийомами психологізму користується автор?

4. Навести приклади соціального аналітизму в романі. Чи дотримується Діккенс реалістичного принципу соціального детермінізму?

 

Література для обов`язкового ознайомлення:

1. Гречанюк С. Містери Діккенс, Піквік та інші // Гречанюк С. Вічні книги. – К.: Дніпро, 1991. – С. 98-129.

2. Уилсон Э. Мир Чарльза Диккенса. – М.: Прогресс, 1975. – 320 с.

3. Шахова К. Література Англії ХІХ ст. // Зарубіжна література. – 2004. – № 6-7. – С. 17-28.

4. Мацапура В. Своєрідність англійського реалізму та її відображення у творчості Діккенса // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – № 10. – С. 39-41.

5. Султанов Ю. Принцип добра: Художественный мир Ч. Диккенса // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – № 9. – С. 51-56.

6. Лібман З.Я. Чарльз Діккенс: Життя і творчість. – К.: Дніпро, 1982. – 186 с.

7. Михальская Н. Чарльз Диккенс. – М.: Просвещение, 1987. – 246 с.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 196 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)