Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Валютне регулюванняЧитайте также:
  1. II.Особливості валютного регулювання в Україні.
  2. Автоматичне регулювання напруги авіаційних генераторів
  3. Автоматичне регулювання частоти СГ
  4. Блок регулювання захисту та управління 2438-140.
  5. Блок регулювання захисту, та управління 2438-140.
  6. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ
  7. Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю

Валютне регулювання– це сукупність заходів, що реалізуються міжнародними організаціями, державою у сфері валютних відносин. Здійснюється на двох рівнях: міждержавному та національному.

Функції регулювання міжнародних валютних відносин покладено на МВФ, який керується статутом, ухвалами та домовленостями.

На державному рівні регулювання визначається законодавчими актами кожної країни.

Валютний контроль – це важлива складова валютного регулювання, мета якого – дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій за участю резидентів і нерезидентів.

 
 

 


Органи валютного контролю:

Ø державна податкова інспекція (адміністрація) (ДПА) – контроль за повнотою сплати податків;

Ø державний митний комітет (ДМК) – вивіз та ввіз золота, валюти;

Ø міністерство зв’язку (МЗ) – перекази валюти за кордон.

Механізм валютного регулювання в Україні включає сукупність заходів, які проводяться Національним банком, Мінфіном, Державною податковою адміністрацією, іншими органами валютного контролю у сфері валютних відносин.

Механізм валютного регулювання в основному зводить до таких форм:

Девальвація – зниження обмінного курсу національної валюти відносно іноземних валют.

Об’єктивна основа: завищення офіційного валютного курсу в порівнянні з реальною купівельною спроможністю грошової одиниці.

Причини:

1) нерівномірність інфляційного процесу в різних країнах;

2) нестабільність платіжних балансів;

3) нестабільність світової економіки.

Наслідки:

1) стимулювання експорту;

2) стимулювання споживчого попиту на внутрішньому ринку;

3) підвищення конкурентноздатності країни на світовому ринку.

 
 

 

 


Ревальвація – підвищення курсу національної валюти відносно імпортних валют.

Наслідки:

1) стимулювання імпорту;

2) утримання на внутрішньому ринку споживчого попиту;

3) приплив імпортних (іноземних) інвестицій.

Валютна інтервенція –операції щодо купівлі та продажу власної валюти або конкурентної – іншої держави.Наслідки:

1) зміна попиту і пропозиції певної грошової одиниці на валютному ринку;

2) кореляція обмінних курсів валют.

Способи здійснення валютної інтервенції:

1) за рахунок використання власних іноземних валютних резервів (через "своп"-угоди);

2) за рахунок продажу цінних паперів, вміщених в іноземній валюті, в т.ч. кредитних позицій в СПЗ (SDR).


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)