Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Додаток 6 до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС

Читайте также:
  1. E-mail для вирішення організаційних питань: conference.vlada@ukr.net
  2. А. Дослідження питань аграрної політики Директорії УНР
  3. Аграрні правовідносини з оподаткування господарської діяльності
  4. адри управління (менеджери) та їх роль в процесі діяльності підприємства.
  5. Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України.
  6. актичні цілі, як правило, мають визначатися програмами діяльності уряду, центральних і місцевих органів виконавчої влади, цільовими про­грамами.
  7. Аналіз формування, структури та динаміки фінансових результатів діяльності підприємства

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД небезпеки, зазначений на інформаційній таблиці про небезпечний вантаж

Інформаційна таблиця небезпечного вантажу - це прямокутник оранжевого кольору, розміром 400 х 300 мм (300 х 120 мм), з каймою чорного кольору (ширина - 15 мм (10 мм)), у верхній частині якого зазначається ідентифікаційний код виду небезпеки, а в нижній - ідентифікаційний номер небезпечної речовини за переліком ООН. Знак розміщується з усіх боків транспортного засобу, що перевозить таку речовину.

Ідентифікаційний код виду небезпеки складається з цифр, які позначають такі види небезпеки:

2 - виділення газу в результаті тиску або хімічної реакції;

3 - займистість рідин (парів) і газу або рідини, що самонагріваються;

4 - займистість твердих речовин або твердих речовин, що самонагріваються;

5 - горіння (окислювальний ефект);

6 - токсичність або небезпека інфекції;

7 - радіоактивність;

8 - корозійна активність;

9 - небезпека довільної активної реакції (небезпека вибуху, розпаду виділення значної кількості тепла, легкозаймистих або токсичних газів).

У разі якщо речовина має один вид небезпеки, після цифри, яка її вказує, ставиться цифра "0".

У випадках, коли перед цифрами ставиться літера "Х", це вказує на те, що речовина вступає в небезпечну реакцію з водою. Тобто застосування води для гасіння пожежі забороняється.

Подвоєння цифр вказує на збільшений вид небезпеки і має такі значення:

22 - охолоджений газ, задушливий;

323 - легкозаймиста рідина, яка під час взаємодії з водою виділяє легкозаймисті гази;

333 - пірофорна (займиста) рідина;

Х333 - пірофорна (займиста) рідина, яка небезпечно реагує з водою;

362 - займиста токсична рідина, яка під час взаємодії з водою виділяє займисті гази;

382- займиста корозійна рідина, яка під час взаємодії з водою виділяє займисті гази;

423 - тверда речовина, яка під час взаємодії з водою виділяє займисті гази;

44 - займиста тверда речовина, що знаходиться в розплавленому стані та має високу температуру;446 - займиста токсична, тверда речовина, що знаходиться в розплавленому стані та має високу температуру;

462 - токсична тверда речовина, яка під час взаємодії з водою виділяє займисті гази;

482 - корозійна тверда речовина, яка під час взаємодії з водою виділяє займисті гази;

539 - займистий органічний пероксид;

606 - інфекційна речовина;

623 - токсична рідина, яка під час взаємодії з водою виділяє займисті гази;

642 - токсична тверда речовина, яка під час взаємодії з водою виділяє займисті гази;

823 - займиста токсична рідина, яка під час взаємодії з водою виділяє займисті гази;

842 - корозійна тверда речовина, яка під час взаємодії з водою виділяє займисті гази;

90 - небезпечна для навколишнього середовища речовина; інші небезпечні речовини;

99 - небезпечна речовина при підвищеній температурі.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 126 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції| сторона «А» площадь информационного поля - 18 кв.м.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)