Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Призначення колонних головок.

Травматичний шок. Перша допомога. | Причини виникнення газопроявлень. | Газирування розчину, газопроявлення. |


Читайте также:
  1. агальні засади призначення покарання.
  2. Аналіз історичного стилю або доби. Призначення зачіски
  3. можливістю призначення повторної судової експерти­зи; [6J
  4. ніверситети в Україні ( харківський, київський, одеський, львівський, чернівецький): освітнє, наукове та соціальне призначення.
  5. Нормативні показники пріоритетності потреби в об’єктах соціально-культурного призначення на селі
  6. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення на праві постійного користування для виробництва сільськогосподарської продукції.
  7. Особливості використання розпайованих земель сільськогосподарського призначення

1 Утримання у підвішеному стані обсадної колони, яку спущено в свердловину.

2 Концентричне розташування обсадних колон на гирлі свердловини.

3 Герметизація між трубного (міжколонного) простору.

4 Відведення бурового розчину з затрубного простору при промивці свердловини і цементуванні обсадної колони.

5 Монтаж превенторного складання противикидного обладнання в процесі будівництва свердловин.

6 Монтаж фонтанної арматури для освоєння, дослідження, глушіння і експлуатації свердловин.

7 Контроль за тиском в між колонному просторі.

8 Закачування герметиків в міжколонний простір (при необхідності).

9 Визначення герметичності пакетних ущільнень.

Основні вимоги до колонних головок.

Конструкція колонних головок повинна забезпечувати:

- надійну герметизацію міжколонного простору;

- контроль за величинами тисків у міжтрубному (міжколонному) просторі;

- швидке та надійне закріплення обсадних колон;

- універсальність, тобто можливість кріплення до одної колонної головки обсадних колон різних діаметрів;

- запобігання від підвищеного зносу гирлової частини обсадних колон при роботі бур. інструментом;

- можливість вертикального переміщення обсадних колон при високих температурах в свердловині;

- високу надійність роботи підвіски та вузлів герметизації під час буріння та довгострокової експлуатації свердловини;

- можливість , при необхідності закачування бурового і цементного розчину, інших герметиків в міжколонний простір;

- забезпечення проведення робіт по визначенню герметичності ущільнень і пакерних пристроїв;

- мінімально можливу висоту;

- абсолютну міцність з урахуванням дії різноманітних навантажень.

 

Порядок монтажу колонних головок

До початку монтажу колонної головки на гирлі свердловини необхідно:

1 До прибуття бригади по обв’язці гирла на свердловину для виконання робіт з монтажу колонної головки буровою бригадою повинні бути виконані наступні роботи:- демонтовані при необхідності ротор, АКБ ;

- почищена шахта, стоки;

- облаштувати шахту відповідно вимогам правил безпеки в нафтогазовидобувній промисловості, обладнана настилом із дощок, товщиною не менше 30 мм, а при глибині більшій 0,5 м - драбиною для спуску в неї;

- при багатоколонних конструкціях свердловин, коли гирло розташовується в слабких (допустиме питоме навантаження менше 0,1 МПа), або схильних до осідання грунтах, шахту під колонну головку слід ретельно бетонувати та гідроізолювати. Шахту треба обладнати дренажним пристроєм (труба, жолоб тощо) або гідроелеватором.

2 Для безпечного проведення вогневих робіт необхідно:

- усунути замазученість на гирлі в усіхмісцях, де будуть проводитися зварювальні роботи;

- забезпечити справність пожежних гідрантів, наявність ручних засобів пожежегасіння;

- забезпечити захист гирла від атмосферних опадів і вітру

- установити в місцях проведеннявогневих робіт вогнегасники;

- підготувати відра з водою, пісок.

3 Перед початком проведення вогневих робіт необхідно перевірити відсутність газу в колоні і в міжтрубному просторі.

4 Призначити не менше двох працівників, які постійно повинні бути поряд зі зварником під час проведення вогневих робіт.

5 Зварника та вищезгаданих працівників додатково проінструктувати з електричної та пожежної безпеки.

6 На проведення вогневих і зварювальних робіт повинен бути оформлений в установленому порядку наряд-допуск.

7 Визначити глибину шахти та висоту відрізання кондуктора. При визначенні висоти зрізування кондуктора необхідно врахувати нижче перераховані фактори:

- висоту зрізування експлуатаційної колони, погоджену з підприємством-замовником;

- висоту комплекту колонної головки;

- забезпечення вільної частини обсадної колони від дна шахти до низу одно-фланцевої колонної головки не менше 0,3 м для можливості установлення додаткового обладнання і пристосувань для примусової герметизації гирла при відкритому фонтануванні свердловини;

- можливість монтажу противикидного обладнання у відповідності до діючих схем;

- можливість стягування вишки з основою без демонтажу корінної засувки.

8 Побудувати шахту, дно гідроізолювати та забетонувати.

9 Обрізати кондуктор і викинутийого.

10 Установити однофланцевух рестовину колонної головки, яка з’єднана з стальною плитою на кондукторі і приварити внутрішнім швом. Сталева плита повинна надійно опиратися на фундамент дна шахти.

11 Гирло обладнати у відповідності до схеми.

 

4. Накласти потерпілому транспортну шину при переломі кісток гомілки.

При переломі кісток гомілки фіксують два суміжних великих суглоба: колінний і гомілковостопний (зі стопою).Колінний суглоб фіксують в положенні розгинання до 180 °, стопу - під кутом 90 ° по відношенню до гомілки. Транспортну шину накладають від верхньої третини стегна до кінчиків пальців. Застосовують стандартні шини: пластмасові, пластикові, пневматичні, а при їх відсутності можна використовувати підручні засоби (дошки, фанеру, смужки заліза, картону, хмиз). Попередньо обклавши шину ватою або поролоном, прибинтовують її до пошкодженої кінцівки бинтами, смужками різної матерії або гуми. В крайньому випадку, коли немає відповідних предметів, які можна використовувати в якості шин, слід прибинтувати пошкоджену нижню кінцівку до здорової

 

Білет № 11

1. Технологічні причини ГНВП.

До технологічних причин виникнення депресії на пласт слід відносити такі, які виникли внаслідок рішень технічного керівництва підприємства по зміні глибини спуску обсадної колони або зміні густини розчину. До них також слід відносити неякісно складені плани на окремі конкретні види робіт у свердловині, внаслідок виконання яких створились умови для виникнення депресії на розкриті продуктивні горизонти. До них відносять;

- буріння з майбутнім розкриттям продуктивних горизонтів без перекриття запланованою технічним проектом обсадною колоною вже розкритих газоносних або поглинаючих горизонтів;

- зміна проектного рішення щодо густини розчину, обгрунтована умовами у вже
розкритих горизонтах, але що не відповідає тим, що є у горизонтах, які будуть розкриті.

- складання планів робіт без урахування імовірності зниження гідростатичного тиску до, під час, або внаслідок виконання цих планів (цементування, аварійні роботи, ускладнення в

свердловині в процесі тривалого простою тощо).

- необгрунтовані з точки зору фонтанної безпеки усні команди головних та провідних спеціалістів на проведення окремих, здебільшого аварійних робіт, наслідком виконання яких стається зниження гідростатичного тиску на пласт.

 

2. Порядок інформування керівництва підприємства і воєнізованої служби та місцеві органи влади про ГНВП чи відкритий фонтан.

На підприємствах повинні бути розроблені ПЛАС відповідно до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 17.06.99 N 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за N 424/3717 .

З моменту виникнення відкритого фонтана і до утворення штабу з його ліквідування працівники підприємства мають діяти за "Планом локалізування та ліквідування аварійних ситуацій підприємства", розробленим і затвердженим згідно з ДНАОП 0.00-4.33-99 “Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій”.

ПЛАС уводиться в дію на підприємстві за сигналом "Відкритий фонтан", котрий подає керівник підприємства або диспетчерська (інженерно-технічна) служба.

Для ліквідування аварії, керівник (заступник керівника, диспетчер підприємства) повинен викликати на аварійний об’єкт аварійно-рятувальну службу, пожежну службу МНС України, та інші, залежно від характеру аварії.

Відповідальність за правильність дій і повноту виконання першочергових дій членів вахти покладають на майстра або інженерно-технічного працівника, який перебуває на свердловині.

У разі відсутності на свердловині майстра або інженерно-технічного працівника підприємства відповідальність за виконання першочергових заходів членами вахти покладають на бурильника.

 

3. Колонна головка ОКК3-35-168х245х324х426. Призначення, будова, технічна характеристика, порядок монтажу на гирлі свердловини

ОКК3 – 35 – 168 х 245 х 324 х 426 призначена для обв’язки чотирьох обсадних колон, герметизації та контролю тиску в міжколонному просторі, регулювання режиму роботи свердловини при бурінні і експлуатації свердловини.

Розшифровується як: О – обладнання; К – колон; К – клинове; 3 – схема (модель);
35 – робочий тиск; 168 – діаметр експлуатаційної колони, мм; 245 – діаметр технічної колони, мм; 324 – діаметр технічної колони;426 – діаметр кондуктора, мм.

1 однофланцева хрестовина; 2,3 двохфланцева хрестовина; 4 засувки міжколонного простору; 5 експлуатаційна колона; 6 верхнє пакерне ущільнення; 7 нижнє пакерне ущільнення; 8 клинова підвіска; 9 обойма клинової підвіски.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 55 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тепловий удар. Перша допомога.| Переломи хребта. Перша допомога.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)