Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ігор або на термін від дванадцяти до двадцяти чотирьох місяців.Читайте также:
  1. Види постів спостережень, програми і терміни спостережень
  2. КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ З КУРСУ
  3. Методи і терміни відбору проб
  4. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  5. Покажчик ключових термінів і понять
  6. РЕСУРСИ І ТЕРМІНИ СЛУЖБИ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

7.Можливе застосування дисциплінарних санкцій за сукупністю покарань.

8.Усунення футболіста розповсюджується на всі змагання, які проводяться під

егідою ФФХР.

9.Крім дисциплінарних санкцій до футболістів можуть застосовуватися штрафні

санкції (ст. 9 Дисциплінарного кодексу ФФХР).

Стаття 7. Відповідальність арбітрів

 

1. У змаганнях, які проводяться під егідою ФФХР, за дисциплінарний вчинок до

арбітра застосовуються такі санкції:

· попередження;

· тимчасове усунення від арбітражу (1 – 3 місяці, сезон);

· дискваліфікація на визначений або невизначений термін;

· відлучення від участі у офіційних заходах;

· штрафні санкції;

· скасування контракту або угоди з ФФХР;

· виключення з міської Колегії арбітрів.

2.Порушення вимог „Регламенту змагань з футболу команд Хорольського району” ФФХР тягне усунення від арбітражу:

· неявка арбітрів на учбово – тренувальні збори, семінари, наради без поважних причин – до кінця кола змагань;

· невиконання у встановлені комітетом арбітрів ФФХР терміни нормативів з фізичної і/або теоретичної підготовки – на коло змагань;

· несвоєчасне підтвердження на адресу комітету арбітрів ФФХР згоди на арбітраж:

а) вперше – попередження;

б) повторно - 3 гри.

· неявка на календарну гру без поважних причин – на коло змагань;

· неохайне оформлення рапорту арбітра:

а) вперше – попередження;

б) повторно – 1 гра в лізі де було допущене порушення.

· упереджений арбітраж гри або фальсифікація внесеного у рапорт арбітра запису про вилучення і попередження, невнесення до рапорту вилучень і попереджень гравців, що мали місце, приховування фактів неетичної, некоректної поведінки гравців, офіційних осіб або глядачів щодо арбітрів або інших осіб – на коло змагань;

· порушення статті „Регламенту...” щодо допуску футболістів до гри- 3 гри;

3. Порушення морально – етичних норм:

· порушення правил поведінки, загально визначених у суспільстві, під час прибуття для арбітражу гри, зокрема неправомірні вимоги до умов свого перебування на стадіоні, надання будь – яких додаткових послуг, пільг або знаків поваги – коло змагань;

· неетичне, некоректне ставлення до інспектора, футболістів, офіційних осіб або глядачів – коло змагань;

· порушення принципів «Fair Play»

4.Неякісний арбітраж (оцінка нижча 6 балів):

а) вперше – переведення у лігу нижчу за рангом на 3 гри;

б) повторно – переведення у лігу нижчу за рангом до закінчення


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 211 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)