Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіанти індивідуальних завдань. 1.Знайти найменші елементи у кожному рядку матриці та номер максимального серед них.Читайте также:
  1. V. Оголошення теми, мети та завдань уроку.
  2. БЛОК ЗАПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ
  3. Варіанти виконання роботи
  4. Варіанти вихідних даних
  5. Варіанти даних для виконання домашнього завдання
  6. Варіанти даних для індивідуального розрахунку
  7. Варіанти завдань на курсову роботу

 

1.Знайти найменші елементи у кожному рядку матриці та номер максимального серед них.

2. Відсортувати по зростанню перший рядок та другий стовпець матриці.

3. Знайти найбільші елементи у кожному стовпці матриці та номер найменшого серед них.

4. Знайти суми кожного рядка матриці та найменшу серед них.

5. Серед елементів матриці, що знаходяться вище головної діагоналі, знайти добуток парних елементів.

6. Знайти суму додатніх непарних елементів матриці, що стоять нижче побічної діагоналі.

7. Визначити, скільки елементів матриці в рядках з парними номерами перевищують відношення максимального елемента до мінімального?

8. Відсортувати по зростанню добутки від’ємних елементів рядків матриці.

9. Відсортувати по зменшенню масив максимальних елементів стовпців матриці.

10. У матриці знайти суму парних елементів, що лежать вище головної діагоналі. Якщо вона ділиться на 3, обнулити побічну діагональ.

11.У матриці відсортувати по зростанню головну діагональ та поміняти місцями максимальний елемент з мінімальним.

12. Переставити рядки матриці відповідно до зростання елементів другого стовпця.

13. Знайти мінімальний елемент матриці, і якщо він парний – відсортувати третій стовпець.

14. Переставити стовпці матриці у відповідності до зростання елементів третього рядка.

15. У кожному рядку матриці знайти кількість елементів, що діляться на 3, та відсортувати ці значення за зростанням.

16. У матриці в рядках з від’ємним елементом на головній діагоналі знайти найбільший елемент рядка та мінімум серед них.

17. У матриці замінити нулями всі від’ємні елементи над головною діагоналлю. Знайти місце максимуму серед елементів нижче побічної діагоналі.

18. Переписати до масиву В усі елементи матриці А, більші значення x. Якщо в черговому рядку таких немає, записувати до В значення 0.

19. Переписати до масиву С усі значення матриці D, менші заданого у. Якщо у черговому стовпці немає таких, записувати до С значення 0.

20. У вигляді матриці задано таблицю футбольного чемпіонату. Визначити, у скількох команд кількість виграшів перевищує кількість поразок.

21. Написати програму сортування команд по кількості набраних очок, виходячи з таблиці чемпіонату.

22. Знайти максимальний елемент матриці, і якщо його номер стовпця непарний, то відсортувати цей стовпець.

23. Задано таблицю чемпіонату світу з шахів. Відсортувати її по кількості нічиїх.

24. Серед елементів матриці нижче побічної діагоналі відібрати ті, що перевищують максимум у другому стовпці.

25. У квадратній матриці провести сортування тих рядків, у яких на побічній діагоналі стоїть парне число.

26. У стовпцях матриці знайти максимуми та відсортувати їх по зменшенню.

27. Переставити стовпці матриці відповідно до зростання елементів другого рядка.

28. Знайти добутки діагоналей квадратної матриці. Відсортувати перший рядок.

29. Задано дві матриці розміром 3*3. Перемножити їх по правилу "рядок на стовпець".

30. Знайти скалярні добутки першого рядка матриці на всі інші

 

Контрольні запитання і завдання

 

1. Як розуміти вираз *(c+i), де c — ім’я масиву?

2. Які переваги має використання покажчиків у програмах?

3. Як у мові С++ представляють багатовимірні масиви?

4. Поясніть вираз *(*(matr+i)+j).

5. Що таке розіменування у мові С++?

6. Які дії можна виконувати над покажчиками?

7. Напишіть програму сортування масиву по правилу зростання з використанням покажчиків.

8. Як задати змінний розмір масиву?

9. Що таке динамічні масиви? Як вони задаються?

10. Поясніть використання масивів покажчиків.

 

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 190 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)