Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часіЧитайте также:
  1. IV. Первое приближение к Закону Аналогии. О связях между феноменами одного и того же ноумена
  2. V. Второе приближение к Закону Аналогии. О связях между членами бинера Цепь феноменов как траектория ноумена. Перенесение нуля бинера за плюсовый член.
  3. V. Второе приближение к Закону Аналогии. О связях между членами бинеров
  4. VI. Третье приближение к Закону Аналогии. О связях между тернерами
  5. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства
  6. Будда в позе поучения закону
  7. Відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу

1. Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

2. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

3. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

4. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

(Стаття 5 в редакції Закону N 270-VI від 15.04.2008)


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 38 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)