Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок дози ергокальциферолу (вітамін D2) для лікування рахітуЧитайте также:
  1. Засоби для лікування гіперхромних анемій.
  2. ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій
  3. РОЗРАХУНОК (ТЕР)
  4. Розрахунок Int при відключеному пристрої автоматичного регулювання збудження
  5. Розрахунок Int при включеному пристрої автоматичного регулювання збудження
  6. РОЗРАХУНОК ГЛИБИНИ ЗАКЛАДАННЯ ФУНДАМЕНТІВ
  7. Розрахунок датчику струму і його ланцюга (R11, R10, C7).

 

 

Послідовність З м і с т Примітка
Мета Вміти розраховувати дозу ергокальцифе-ролу для лікування рахіту    
Місце виконання Дитячі лікувально-профілактичні заклади  
Підготувати необхідне 0,5% спиртовий розчин ергокальциферол- лу, медична документація    
Алгоритм виконання На курс лікування при рахіті І ступеня призначте 500-600 тис. ОД спиртового розчину вітаміну D2; при ІІ ступені рахіту -600-700 тис. ОД; при ІІІ ступені 700-800 тис. ОД. Розрахунок добової дози ергокальцифе- роллу: для цього курсову дозу необхідно поділи- ти на тривалість одного курсу. При І ступені добова доза ергокальцифе- роллу становить 15 тис. ОД, при ІІ ступені – 20 тис. ОД, при ІІІ ступені – 25 тис. ОД. Для визначення кількості крапель добову дозу розділіть на 4000 ОД. Таким чином, при І ступені рахіту приз- начте на добу 4 краплі 0,5% спиртового розчину ергокальциферолу, при ІІ ступені – 5 крапель, при ІІІ ступені – 6 крапель   Для лікування рахіту використовуйте спирто-вий р-н ергокальциферолу   Середня тривалість курсів лікування становить 30-40 діб.   Одна крапля 0,5% спиртового розчину ергокальциферолу міс- тить близько 4000 ОД.
Заповнити медичну документацію Про призначену лікувальну дозу 0,5% спиртового розчину ергокальциферолу зробіть відмітку в «Історії розвитку дитини» (форма №112/о)    

 Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 1272 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)