Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Корекційна освіта. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Читайте также:
  1. Корекційна освіта
  2. Освіта і професійна підготовка інвалідів
  3. Стаття 12. Середня освіта

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

Університет імені В.Г. КОРОЛЕНКА

 

 

Затверджую

 

Ректор __________ М.І.Степаненко

ОСВІТНІ КОРЕКЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ

РОБОТИ

Програма

Атестаційного екзамену

Для студентів спеціальності

Корекційна освіта

Полтава – 2015


УДК 376. 215. 376. 36 (072.2)

Освітні корекційні технології та методики логопедичної роботи: Програма атестаційного екзамену для студентів спеціальності 7.01010501 – Корекційна освіта / Авт.-укл. Н.Г. Пахомова, О.І. Олефір, – Полтава: ПНПУ, 2014. –30 с.

 

Затверджено кафедрою соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка,

протокол № 5 від 21.10. 2014 р.

 

Рекомендовано вченою радою Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, протокол № 10 від 26 лютого 2015 р.

 

Рецензенти:

О.А. Федій– доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

А.М. Ільченко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії, історії та педагогіки Полтавської державної аграрної академії.

 

Основні положення програми атестаційного екзамену дозволяють студентам-випускникам отримати інформацію про перелік дисциплін навчального плану, що виносяться на атестаційний екзамен; вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок відповідно до освітнього рівня; критерії оцінювання; форму проведення іспиту та структуру питань і завдань; ознайомитися зі змістом навчального матеріалу, що виноситься на комплексний атестаційний екзамен, а також зі списком рекомендованої літератури та інтернет ресурсами.

 


Зміст


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 224 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Освітні корекційні технології | Методики логопедичної роботи | Вимоги до підготовки з циклу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін | Освітні корекційні технології | Методики логопедичної роботиї | Атестаційного екзаменаційного білета | Список джерел, якими можна |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Законы целительства| Пояснювальна записка

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)