Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

Читайте также:
  1. Выпишите прилагательные с ошибочным правописанием, исправьте.
  2. Писемне мовлення. Сучасні правописні норми
  3. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ
  4. ПРАВОПИС РОСІЙСЬКИХ ПРІЗВИЩ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ
  5. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ
  6. Правопис складних іменників

 

 

Префікси Правила Приклади
роз-, без-, воз-через- від-, під-, над- од- з-   с-   ніколи не змінюються   ніколи не змінюються   перед більшістю приголо-сних перед глухими к, п, т, ф, х розпитати, безперспективний, возвеличувати, черезплічник відкласти, відштовхнути, над-кусити, одкинути зробити, зжарити, зціджува-ти, зшити, зчеплення створити, сформувати, сказа-ти, спересердя

Увага! До префікса додаємо літеру і, коли корінь починається сполученням приголосних: зіпсувати, відіграти, підійти, зігнути.

 

 

Вправа 59. Перепишіть слова, вставляючи замість крапок пропущені букви, поясніть їх правопис.

Бе…соння, …будити, ві…краяти, пі...палина, бе…цінний, …горнути, на...шкірний, бе…формений, ві…чинене, на…кусити, ві…правлений, на…кошувати, ві…стояти, …щипувати, ...чесати, пі…тримати, ро…дрібний, бе…розмірний, пі…хвалити, ро…чарування, не…проможний, ро...шукати, …пробувати, ро…сипка, ві...хлинути, …простувати, ро…повідь, …сушити, бе…посередній, бе…турботний, …цілити, бе…коштовний, ро…кольник, …клеїти, …підлоба, ві...шкрябати, пі...качаний, на...точений, ро...повитий, …жати, пі…співувати, …користатися, на…чутливий.

 

Вправа 60. За допомогою префіксів утворіть нові слова.

Без – (законний, іменний, страшний, тактний, силий);

роз – (терти, шити, грати, стелити, класти, тривожити);

з – (сипати, орати, в’язати, фотографуватися, юрмитися, рвати, писати);

від – (чужений, прати, штовхнути, їхати, ділити);

під – (класти, котити, їздити, гнати, тягти, скочити).

 

Вправа 61. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви. Поясніть правопис префіксів.

1. Бе(з,с)жальний час не владний над мовою людською (П. З). 2. А коли верхівець озирнувся, вдруге ві(д,т)хекуючись, то села вже не стало (Гр. Т.). 3. Діти в білих сорочках сидять за святковим столом, де на покутті урочисто во- (з,с)сідає батько (А. Гол.). 4. Мабуть, і перепілка десь сіла в ямці, ро(з, с)пустивши крила, з ро(з,с)критим дзьобом (О. Донч.). 5. Ві(д,т)талий світ помолодів, повеселішали дерева (Л. Т). 6. Синє, глибоке небо ро(з,с)гортало своє бе(з,с)крає поле (П. М.). 7. Я люблю, як ти ро(з,с)криваєш свої вії, прижурений житній цвіт (М. Ст.). 8. А біля хати ві(д,т)цвітали вишні, засинали втомлені хрущі (Л. Т.). 9. Овес виліг, а жито не (з,с)ходить (Н. тв.). 10. Все зраділо, стрічаючи день, і день зрадів ро(з,с)цвітаючи, ясний, теплий, погожий (П. М.). 11. Рання пташка сонце (з,с)повіщає (Н. тв.). 12. Бе(з,с)слідно зникло хвилювання (О. Донч.). 13. Біліли рядами хатки, як ро(з,с)кладені дітьми крем’яхи з нео(б,п)паленої цегли (Гр. Т.). 14. Петро страх як любив теревенити про начальство, а в присутності когось із них пі(д,т)хвалювати (В. Др.). 15. (З, с)першу треба ро(з,с)судити, а потім (з,с)робити (Н. тв.). 16. А дума шлях бе(з,с)сонно обира, який веде таки на Україну (Н. Н). 17. Колись був добрий тес, та вже почорнів, на(д,т)коловся, поточив його шашіль (В. Бл.). 18. Уже о(д,т)цвітають липи біля театру Франка (Л. Т.). 19. Легка, прямовисна стіна білих високих тополь ві(д,т)тіняла зелені, чорні, червоні та блакитні автомобілі, що бігли й бігли знизу (А. Хор.).Запитання для самоперевірки

1. У яких префіксах кінцеві приголосні звуки не змінюються?

2. Перед якими звуками в усному мовленні кінцевий приголосний префікса змінюється?

3. Який префікс та перед якими звуками змінюється на письмі?

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 198 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: НАГОЛОС | Правила вживання е, и на позначення ненаголошених звуків | НЕНАГОЛОШЕНІ [Е] , [И] В СУФІКСАХ | НЕНАГОЛОШЕНІ [Е] , [И] В ПРЕФІКСАХ | ПРАВОПИС [И] , [І] В КОРЕНЯХ УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ | И] , [І] В ІНШОМОВНИХ СЛОВАХ | ЧЕРГУВАННЯ У-В, І-Й | ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА | ВЖИВАННЯ М’ЯКОГО ЗНАКА | ПОДВОЄННЯ БУКВ УНАСЛІДОК ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПОДВОЄННЯ БУКВ У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ| ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ СЛОВОТВОРЕННІ ТА ФОРМОТВОРЕННІ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)