Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағытттылы, жоспарлы ұйымдастырылған процесс: 4 страницаE) қуанышты, іскерлік, тікелей.

 

$$$ 178

Қандай да мақсатқа жетуге бағытталған ұжымның ұйымдасқан әрекеті:

A) тәрбие әдісі.

B) тәрбие формасы.

C) тәсіл.

D) тәрбие принципі.

E) шара.

 

$$$ 179

Жастарда тазалық дағдысы мен іскерлігін, жыныстық ұятсыздыққа жиіркеншекті қалыптастыру міндетінің бірі:

A) адамгершілік тәрбиесі.

B) эстетикалық.

C) дене.

D) жыныстық.

E) еңбек.

 

$$$ 180

Жүгірудегі, тартылудағы, жаттығудағы күшке ұстау қабілетін, икемділік, шыдамдылық, іскерлік және дағдының қозғалыс сапалары – осылар тәрбиеліліктің қандай көрсеткіштеріне жатады:

A) адамгершілік тәрбиесі.

B) эстетикалық.

C) дене.

D) жыныстық.

E) валелогиялық.

 

$$$ 181

Педагог қойған тәрбиенің мақсаттарына оқушының жеке даму сәйкестік деңгейі... болып табылады.

A) тәрбиеленушілік.

B) тәрбиелік.

C) тәрбиеленушілік өлшемдері.

D) тәрбиелік диагностикасы.

E) тұлғалық даму деңгейі.

 

$$$ 182

Оқыту процесімен салыстырғанда тәрбие процесі:

A) Аса оңай.

B) Әркімге жеткілікті және маңыздырақ.

C) Қызықты емес.

D) Маңызды емес.

E) Кең көлемде.

 

$$$ 183

Адамның өзін жүзеге асыра алу құралы, шешімді саналы түрде іске асыратын өзіндік әрекет – бұл:

A) өзін-өзі тәрбиелеу.

B) тәрбие кең мағынада.

C) тәрбие тар мағынада.

D) адамгершілік тәрбие.

E) эстетикалық тәрбие.

 

$$$ 184

Талап, жаттығу, тапсыру ретіндегі тәрбие әдістері мынаған негізделген:

A) эмоциональды қарым-қатынас.

B) сөздік әсер етуге.

C) еліктеу.

D) практикалық әрекетке.

E) жазалауға.

 

$$$ 185

Тәрбиешінің қолданғанынан мадақтау сияқты тәрбие әдісі нені талап етеді:

A) әрекеттік бағытты.

B) жүйелілікті.

C) бірізділікті.

D) қайталауды.

E) тұлғалық бағытты.

 

$$$ 186

Адамның тәрбиелі екенін білуге не басты бағдар болып табылады:

A) отанға деген сүйіспеншілік.

B) сендіру.

C) жақсылықты.

D) мораль.

E) принциптер.

 

$$$ 187

Жағымды әлі тұрақтанбаған тәжірибелі мінез-құлқының жоқтығының әлсіз көрінуімен сипатталатын тәрбиенің қандай деңгейі:

A) жоғары.

B) орташа.C) төмен.

D) жеткілікті.

E) орташадан төмен.

 

$$$ 188

Өзін-өзі реттеу және реттеудің бар болуы, жағымды мінез-құлықтың тұрақтылығын сипаттайтын тәрбиенің қай даңгейі:

A) жоғары.

B) орташа.

C) төмен.

D) жеткілікті.

E) орташадан төмен.

 

$$$ 189

Қандай жас топтарына келесі тәрбиеліліктің белгілері қатысты: жауапкершілікті, принципті, мақсатты:

A) 1-4 сыныптар.

B) 5-7 сыныптар.

C) 8-9 сыныптар.

D) 10-11 сыныптар.

E) 11 сынып.

 

$$$ 190

5-7 сынып оқушыларында тәрбиеліліктің қандай жаңа көрсеткіштері байқалады:

A) жауапкершілік.

B) өзбеттілік.

C) білуге құмарлық.

D) қызығушылық.

E) принциптілік.

 

$$$ 191

Дүниеге көзқарас екі бөлімнен тұрады:

A) дүниетүсінушілік, дүниеқатынасы.

B) сезім, қарым-қатынас.

C) жігері, білімі қажымайтындық.

D) білімі, дүниеге қарым-қатынасы.

E) сезімі, дүниені сезінуі.

 

$$$ 192

Тәрбиелік шараны өткізудегі міндетті, аяқтаушы әрекет:

A) оның өтуі.

B) қатысушыларды марапатту.

C) оны талдауы.

D) жаңаны жоспарлауы.

E) қорытындыны шығару.

 

$$$ 193

Тәрбиелік шара көлеміндегі балалар әрекетін ұйымдастыруда тәрбиеші сүйенеді:

A) әрекеттік бағытқа.

B) тәрбиенің нақты міндеттеріне.

C) материалды қажеттіктеріне.

D) дене тәрбиесінің міндеттеріне.

E) ақыл-ой тәрбиесінің міндеттеріне.

 

$$$ 194

Тәрбиелік шараға дайындық кезінде педагог неге және кімге сүйенеді:

A) топтың уақытша инициативасына.

B) мектептің басқрмасына.

C) ата-аналарға.

D) топ басшыларына.

E) ҚР-ның «Білім туралы» Заңының теориялық ережелеріне.

 

$$$ 195

Кіші олимпиядалық ойындар, туристік саяхаттар, эстафеталар секілді міндеттерді шешуде тәрбиенің ұйымдасқан формасы қолданылады:

A) адамгершілік тәрбиесі.

B) эстетикалық тәрбие.

C) еңбек тәрбиесі.

D) дене тәрбиесі.

E) экономикалық тәрбие.

 

$$$ 196

Адамның өзі туралы қорытынды түсінігі:

A) дүниеге көзқарастың обьективті жағы.

B) дүниеге көзқарастың субъективті жағы.

C) адамның дүниені сезінуі.

D) адамның дүниені түсінуі.

E) адамның сезінуі.

 

$$$ 197

Адамның белсенділігінің қайнар көзі не болып табылады:

A) интеллект.

B) өмірдегі мақсаты.

C) эмоциялары.

D) қажеттіктері.

E) мадақтау және жазалау.

 

$$$ 198

Педагогтардың қайсысы «Ертеңгінің қуанышы немесе перспективті сызықтардың жүйесі» деп аталатын ұйымдастыру әдістемесін жасап шығарды:

A) К. Д. Ушинский.

B) Н. К. Крупская.

C) П. П. Блонский.

D) А. С. Макаренко.

E) Ш. А. Амонашвили.

 

$$$ 199

Тәрбиеленушілердің ниеттерін, әдеттерін, нормаларын эмоциональды түрде көрсетуі ұжым өмірінің тұрақты формасы... аталады:

A) дәстүрлер.

B) салттар.

C) салт жоралар.

D) мерекелер.

E) ертеңгіліктер.

 

$$$ 200

А. С. Макаренко практикада тәрбие жұмысының перспективасының үш түрін көрсетті:

A) жоғары, орташа, төмен.

B) артта қалған, жақындаған, алыстаған.

C) орташа, алыстаған, бүгінгі.

D) жақын, орташа, алыстаған.

E) бірлескен, жеке.

 

$$$ 201

Дүниежүзілік теория мен практикадағы тәрбиеның жалпы қабылданған мақсаты болып табылады:

A) жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлға идеалы.

B) шығармашылық қабілетімен дамыған тұлға.

C) тәрбиелі тұлға.

D) жетеліген тұлға.

E) шығармашыл ойлаушы тұлға.

 

$$$ 202

Көрсетілгендердің бірі тәрбиенің мақсатын қалыптастыруға әсер етпейді:

A) қоғамның экономикалық-әлеуметтік дамуы.

B) қоғамның экономикалық мүмкіншілігі

C) педагогикалық теориялар мен практикалардың даму деңгейі.

D) оқу-тәрбие мекемелерінің, тәрбиешілердің, оқытушылардың және т. с. с. мүмкіндіктері.

E) өндірістік қарым-қатынас сипаты.

 

$$$ 203

Қай ғалым тәрбие осы үш мақсатқа жетуге бағытталуы: өзіңді және қоршаған ортаны танып біл (саналы тәрбие), өзіңді басқару (адамгершілік тәрбие) және Жаратқанға талпыныс (діни тәрбие), керек деп айтты:

A) Я. А. Коменский.

B) К. Д. Ушинский.

C) С. Л. Рубинштейн.

D) С. Т. Шатский.

E) В. А. Сухомлинский.

 

$$$ 204

Қай ғалым тәрбиенің мақсты – джетльменді - адамды қалыптастыру, «өз ісін алдын ала ойланып және саналы орындай алатын»:

A) Я. А. Коменский.

B) К. Д. Ушинский.

C) С. Л. Рубинштейн.

D) С. Т. Шатский.

E) Дж. Локк.

 

$$$ 205

Тәрбиенің басты мақсаты жалпы адамдық бағаны қалыптастыруға болады:

A) Ж. Ж. Руссо.

B) К. Д. Ушинский.

C) С. Л. Рубинштейн.

D) С. Т. Шатский.

E) Дж. Локк.

 

$$$ 206

«Тәрбие мақсаты – бұл адамда табиғатпен жинақталған және қамтамасыз етілген қабілеттері мен барлық табиғи күштерін дамыту, сонымен қатар, «адамның үйлесімді даму күші және қабілеттері»:

A) И. Г. Песталоцци.

B) К. Д. Ушинский.

C) С. Л. Рубинштейн.

D) С. Т. Шатский.

E) Дж. Локк.

 

$$$ 207

«Тәрбие мақсаты адамгершілік тәрбиесін құрайды»:

A) И. Г. Песталоцци.

B) К. Д. Ушинский.

C) С. Л. Рубинштейн.

D) С. Т. Шатский.

E) Дж. Локк.

 

$$$ 208

Тәрбие және ортаның маңызын абсолюттендірген жақтаушылардың концепциясы қалай аталады:

A) биогенетикалық концепция.

B) социгенетикалық концепция.

C) конвергенция теориясы.

D) бихевиоризм теориясы.

E) екі факторлардың түйілу теориясы.

 

$$$ 209

Педагогтың тәрбиеленушіге жеке тұлға ретінде, тәрбиелік өзара қарым-қатынастың өзіндік саналы жауапты субъектісі ретінде бірізді қарауы – бұл:

A) тәрбиедегі индивидуальды қатынас.

B) тәрбиедегі жеке қатынас.

C) тәрбиедегі саралау қатынас.

D) трбиедегі комплексті қатынас.

E) тәрбиедегі іс-әрекетті қатынас.

 

$$$ 210

Отбасындағы тәрбие туралы А. С. Макаренконың кітабы қалай аталады:

A) Ұлы Дидактика.

B) Аналар мектебі.

C) Қиын бала.

D) Эмиль немесе Тәрбие туралы.

E) Ата-аналар үшін кітап.

 

$$$ 211

Оқушыны тәрбиелеуде әрекет қандай орын алады:

A) жетекші орын.

B) екінші орынды.

C) болмашы роль.

D) маңызды емес орынды.

E) маңызды орыны.

 

$$$ 212

Тәрбиелік әсер ету бірлігі принципі – бұл:

A) оқушылардың жас ерекшелік есебінде.

B) оқушылардың дербес ерекшелік есебінде.

C) мектептің, отбасының және қоғамның тәрбиелі әсер етуінің бірлігінде.

D) мектептік және мектептен тыс мекемелердің өзара әрекет етуінде.

E) жалпы және қосымша білім берудің өзара әеркеттесуінде.

 

$$$ 213

Қай ғалым ұжымда тәрбиелеудің перспективалық жолын ұсынды:

A) А. С. Макаренко.

B) Ю. К. Бабанский.

C) Я. А. Коменский.

D)К. Д. Ушинский.

E) И. Г. Песталоцци.

 

$$$ 214

И. Гербарт бойынша тәрбие мақсаты болып табылады:

A) адамның шығармашылық мүмкіндігін ашу.

B) тәрбиеленушіні болашаққа даярлау.

C) адамның үйлесімді қалыптасуына бағытталған, қызығушылығын жан-жақты дамыту.

D) тұлғаның еркін, әрекетті, ізгілікті болуына даярлау.

E) оқуға деген қызығушылығын қалыптастыру.

 

$$$ 215

Адамның өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі тәсілдерін көрсетіңіз:

A) өзін-өзі талдау, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі бақылау.

B) өзін-өзі сынау, өзіне-өзі бұйрық беру.

C) сендіру, көндіру.

D) дәлелдеу.

E) бақылау.

 

$$$ 216

Тәрбие әдісін көрсетіңіз:

A) өзін-өзі реттеу.

B) өзін-өзі талдау.

C) сендіру.

D) жарысу.

E) бақылау.

 

$$$ 217

Мадақтау – бұл:

A) тәрбиеленушіге алғыс білдірудегі тәрбие әдісі.

B) өзінің іс-әрекетіне жағымды қарым-қатынасты қалыптастыру мақсатында тәрбиеші тәрбиеленушіні мадақтаудағы тәрбие әдісі.

C) жетістігі үшін марапаттау әдісі.

D) оқушылардың әрекетін ынталандыру тәсілі.

E) оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту тәсілі.

 

$$$ 218

Қазіргі заманғы отбасы тәрбиесі қай принципке негізделеді:

A) вальдорфты педагогикаға.

B) халықтық педагогикаға.

C) гуманистік педагогикаға.

D) авторитарлы педагогикаға.

E) әлеуметтік педагогикаға.

 

$$$ 219

Оқу-тәрбие процесін басқарудың әдістер, тәсілдер, ұйымдасқан нормалардың, технологиялардың және тәсілдер кешені – бұл:

A) педагогикалық менеджмент.

B) педагогикалық инноватика.

C) педагогикалық антропология.

D) түзету педагогикасы.

E) педагогикалық психология.

 

$$$ 220

Тәрбие – бұл:

A) шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру процесі.

B) білімді беру процесі.

C) тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағыттылық, мақсаттылық.

D) танымдық қабілеттерін дамытудағы мақсатты бағытталған процесс.

E) білікті қалыптастыру процесі.

 

$$$ 221

Тәрбие бағытына жатпайды:

A) адамгершілік.

B) еңбек.

C) ойлау.

D) дене.

E) ұжымдық.

 

$$$ 222

Эстетикалық тәрбиенің міндеті – бұл:

A) өнерге және тұрмысқа жақсы сезімді тәрбиелеу.

B) ұлттық жүйенің табысуымен, яғни оларды өзара байытуға негіз болатын, ұлттық мәдениеттің алуан көрінісінің негізіг құрайтын.

C) базалық мәдени деңгейімен дүниетанымын қалыптастыру.

D) бейімділігі мен қабілетін дамыту.

E) нышанын дамыту.

 

$$$ 223

Даму:

A) қалыптасу.

B) жеке адам сапалары мен қасиеттеріндегі сандық өзгерістер жүйесі.

C) өз ісіне жауап беру.

D) сыпайылық.

E) ертеңге дайындық.

 

$$$ 224

Қалыптасу:

A) даму.

B) білім беру.

C) оқуға деген құштарлық.

D) жеке адам дамуының нәтижесі ретінде оның кемелденуі мен тұрақты сапалар мен қасиеттерді иемденуі.

E) тәрбиелеу.

 

$$$ 225

«Адам – қоршаған орта, нәсілдік және тәрбиеге байланысты біртұтас әсерлердің нәтижесінде қалыптасады. Ең маңыздысы – тәрбие»- автор?

A) В.Б.Белинский.

B) И.Т.Чернышевский.

C) Гельвеций.

D) Эпикур.

E) Дж. Локк.

 

$$$ 226

«Адамды бұзықтыққа келтіретін табиғат не нәсілдік кемістігі емес, қолайсыз қоғамдық жағдайлар мен жаман тәрбие» - автор?

A) И.Т.Чернышевский.

B) Дж. Локк.

C) З.Фрейд.

D) Эпикур.

E) Аристотель.

 

$$$ 227

«Педагогикадағы тәрбие - алдын – ала ниеттелген және арнайы ұйымдастырылған педагогикалық процесс» - автор?

A) К.Д. Ушинский.

B) Я.А.Коменский.

C) К.Маркс.

D) Н.К.Крупская.

E) Сухомлинский.

 

$$$ 228

Адамгершілік тәрбие - бұл:

A) әрекет және мінез-құлық дағдылары мен ережелерін қалыптастырудың мақсатты бағытты процесі.

B) моральды санасын мақсатты бағытты қалыптастыру, адамгершілік сезімдерін дамыту және адамгершілік тәртібінің дағдысын және әдеттерін қайта өңдеп шығару.

C) адамгершілік сананың қалыптасу процесі.

D) тұлғаның интегралды сапаларының қалыптасуы.

E) еңбекке қажеттілігін қалыптастыру.

 

$$$ 229

Тәрбие кең мағынада – бұл:

A) мектептегі тәрбиеленуші мен тәрбиешінің өзара қарым-қатынас процесі.

B) тұлғаның жан-жақты және үйлесімді дамуының мақсаттылық, ұйымдасқан процесі.

C) тұлғаның ерік, сенім, мінез, адамгершілік, эстетикалық сапаларын қалыптастыру процесі.

D) белгілі жағдайда білім, білік және дағдыларды игеру процесі.

E) білім, білік және дағдыны алу және игері процесі.

 

$$$ 230

Адам қоғамының әр басқышындағы оқыту мен тәрбиелеудің теориясы мен практикасының жай-күйі мен дамуын оқып-үйреттені педагогикалық ғылым саласы:

A) салыстырмалы педагогика.

B) педагогика тарихы.

C) әлеуметтік педагогика.

D) пенитенциарлы педагогика.

E) білімнің философиясы.

 

$$$ 231

Тұлғаның қалыптасуына ең кем дегенде әсер ететіні – бұл:

A) әлеуметтік орта.

B) географиялық орта.

C) тәрбие.

D) тұқымқуалаушылық.

E) тұлғаның ішкі белсенділігі.

 

$$$ 232

Адам тарихындағы алғашқы тәрбие беру мекемесі:

A) лицейлер.

B) жастар үйі.

C) мектептер.

D) мектептен тыс мекеме.

E) гимназиялар.

 

$$$ 233

Тәрбие мен білім беру мәселелері туралы айтқан мыналардың еңбектерінде алғаш рет кездеседі:

A) ежелге Шығыс философтарының

B) ежелгі Греция философтарының.

C) ортағасыр ғалымдар дәуірінен.

D) ежелгі Римдік философтарының.

E) қайта өрлеу дәуірі философтарының.

 

$$$ 234

Көрсетілген шіркеу кезеңдердің қайсысы тәрбиеленушілерге діни сипаттағы тәрбие мен оқытуды берді:

A) қайта өрлеу.

B) жаңа кезеңде.

C) ортағасыр.

D) білім беру.

E) қазіргі заманғы кезең.

 

$$$ 235

Төменде көрсетілгенің қайсысы педагогикалық ғылым жүйесіне кірмейді:

A) тәрбие теориясы.

B) дидактика.

C) оқыту әдістемесі.

D) педагогика тарихы.

E) этнопсихология.

 

$$$ 236

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағытттылы, жоспарлы ұйымдастырылған процесс:

A) тәрбие.

B) оқыту.

C) білім беру.

D) оқу.

E) қалыптасу.

 

$$$ 237

Көп мәнділік тәрбие процесінің ерекшелігі ретінде:

A) тәрбие құрал, процесс және нәтиже болып табылады.

B) педагогикалық әрекеттің аяқталған нәтижесі ретінде қойылған мақсатқа негізделген тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өмір әрекеті.

C) тәрбие процесіне отбасы, мектеп, қоғам қатысады.

D) тәрбиешінің әрекеті мен оның тәрбиесінің нәтижесі тәрбие теориясының білімімен және тәрбиешінің шеберлігіне негізделген.

E) тәрбиеленушілердің жекелігі және әрбір педагогикалық құбылыстың ерекшелігі стандарттан алыс және шығармашылық бағытты талап етеді.

 

$$$ 238

Тәрбиенің мақсатын анықтайтын негізгі фактор:

A) саясат, мемлекет идеологиясы.

B) ата-аналар.

C) педагогтар.

D) педагогикалық процестің мүмкіндіктері.

E) оқушылардың қажеттіктері.

 

$$$ 239

Тәрбиенің жалпы мақсаты:

A) азаматты тәрбиелеу.

B) отағасын тәрбиелеу.

C) еңбекқорды тәрбиелеу.

D) жеке тұлғаны жан-жақты, гармонды тәрбиелеу.

E) әлеуметтік белсенді адамды тәрбиелеу.

 

$$$ 240

Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, физикалық тәрбие – бұл:

A) тәрбиенің мақсаттары.

B) тәрбиенің моделі.

C) тәрбиенің бағыты.

D) тәрбие құралы.

E) тәрбие жүйесі.

 

$$$ 241

Қоршаған табиғи ортаға жауапкершілік, жағымды қарым-қатынасқа тәрбиелеу:

A) еңбек тәрбиесінің міндеті.

B) адамгершілік тәрбиесінің міндеті.

C) экологиялық тәрбиенің міндеті.

D) экономикалық тәрбие міндеті.

E) азаматтық тәрбие міндеті.

 

$$$ 242

Педагогикалық процесті топтық, ұжымдық және жеке ұйымдуастырудың формаларының үйлесімді сәйкестігі принципі:

A) балаларды ұжымда тәрбиелеу және оқыту.

B) тәрбиені өмірмен және өндірістік практикамен байланыстыру.

C) адамның жағымды қасиеттеріне тіреуі.

D) мектептің, отбасының және қоғамның талаптарына сәйкестігі.

E) баланың тұлғасына саналы түрдегі талаптарына сыйластығы.

 

$$$ 243

Тәрбие процесіне кіретін ситуациялар, заттар – бұл:

A) орта әсері.

B) дамудың әлеуметтік ситуациясы.

C) тәрбие құралы.

D) тәрбие әдістері.

E) тәрбие тәсілдері.

 

$$$ 244

Ғылыми дүниетаным – бұл:

A) табиғатқа, қоғамға, адамға деген ғылыми көзқарастардың қатаң жүйесі.

B) қоршаған орта және адамның ондағы орны туралы жеке тұлғаның ғылыми білімі мен идеалдары, құндылықтары мен нормалар жүйесі.

C) ғылыми негізделген принциптер жүйесі, яғни оларды жүзеге асыру мектеп міндеттерін табысты шешуге әкеледі.

D) мазмұны бойынша әртүрлі пәндерді оқыту болатын жалпы білім беру бағыттарының бірі.

E) дүние туралы жалпы түсінік.

 

$$$ 245

Қоғамдық тәртіп тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетін ұйымдастыру әдістер тобына кіреді:

A) әңгіме.

B) диспут.

C) үлгі.

D) жаттығу.

E) жарыс.

 

$$$ 246

Жазалау – бұл әдіс:

A) тәрбиеленушінің тәртібін бақылау.

B) сана мен іс-әрекетті қалыптастыру.

C) тәрбиеленушінің санасын қалыптастыру.

D) іс-әрекет пен тәртіпті үйлестіру.

E) мақсатқа жету.

 

$$$ 247

Тәрбиеленушіде өзіндік көзқарастарды қайта жасау мақсатымен оған интеллеутуальды-эмоциональды әсер етудегі әдістің мәні:

A) жаттығу.

B) талап.

C) сендіру.

D) үйлестіру.

E) мадақтау.

 

$$$ 248

Тәрбие теориясы ұжымының авторы:

A) А.С. Макаренко.

B) К.Д. Ушинский.

C) П.П. Блонский.

D) А.В. Луначарский.

E) В.А. Сухомлинский.

 

$$$ 249

Ұжым дәстүрі:

A) ұжым өмірінің тұрақты формасы.

B) тәрбиеленушілерді іске қызықтыру және ұйымдастырудағы практикалық мақсат.

C) дамудың бір стадиясынан екінші стадиясына өту процесі.

D) ұйымдастырудың алғашқы стадиясы.

E) қойылған мақсатқа жетудің жолы.

 

$$$ 250

Өзбетімен оның өздерінің мүшелерімен сайлау арқылы жүзеге асатын, ұжыммен басқырылу аталады:

A) ұжымдылықпен.

B) алқалы жиылыспен.

C) әлеуметтенумен.

D) менеджмент.

E) өзін-өзі басқаруымен.

 

$$$ end

 

«Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәнінен тест тапсырмаларының паспорты

Пән: «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі»

Мамандық 5В01 –Білім беру тобы

Қазақ бөлімінде оқитын студенттерге арналған

 

 

Сұрақ нөмірі

Дұрыс жауап

 

А

 

С

 

А

 

D

 

С

 

С

 

А

 

С

 

В

 

D

 

D

 

С

 

А

 

А

 

Е

 

С

 

D

 

В

 

В

 

D

 

А

 

В

 

А

 

D

 

В

 

Е

 

Е

 

В

 

А

 

А

 

С

 

В

 

Е

 

А

 

D

 

С

 

D

 

А

 

А

 

С

 

Е

 

В

 

А

 

В

 

С

 

С

 

Е

 

С

 

D

 

Е

 

D

 

В

 

С

 

С

 

В

 

А

 

Е

 

Е

 

D

 

Е

 

D

 

D

 

D

 

А

 

А

 

А

 

С

 

С

 

А

 

В

 

С

 

А

 

А

 

А

 

В

 

D

 

С

 

В

 

Е

 

С

 

А

 

Е

 

В

 

В

 

Е

 

Е

 

С

 

Е

 

Е

 

В

 

Е

 

А

 

Е

 

В

 

D

 

Е

 

С

 

С

 

В

 

В

 

A

 

D

 

D

 

C

 

C

 

E

 

C

 

B

 

C

 

B

 

А

 

E

 

B

 

B

 

A

 

D

 

E

 

A

 

A

 

C

 

D

 

B

 

A

 

B

 

C

 

C

 

D

 

C

 

B

 

D

 

D

 

C

 

B

 

B

 

B

 

B

 

E

 

D

 

А

 

Е

 

В

 

D

 

А

 

D

 

В

 

С

 

D

 

В

 

D

 

В

 

С

 

С

 

А

 

А

 

С

 

Е

 

D

 

D

 

А

 

В

 

С

 

Е

 

А

 

D

 

Е

 

А

 

С

 

В

 

D

 

А

 

А

 

С

 

С

 

В

 

В

 

А

 

D

 

Е

 

D

 

С

 

В

 

Е

 

А

 

D

 

Е

 

D

 

С

 

В

 

D

 

В

 

А

 

С

 

А

 

А

 

D

 

В

 

D

 

D

 

А

 

D

 

A

 

E

 

A

 

E

 

E

 

A

 

B

 

B

 

A

 

E

 

A

 

C

 

A

 

C

 

A

 

C

 

A

 

C

 

A

 

C

 

E

 

A

 

B

 

D

 

C

 

A

 

A

 

B

 

B

 

B

 

B

 

B

 

A

 

C

 

E

 

A

 

C

 

A

 

D

 

C

 

C

 

A

 

C

 

B

 

D

 

D

 

C

 

A

 

A

 

E

 

 Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 288 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.158 сек.)<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>