Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы мақсатты бағытттылы, жоспарлы ұйымдастырылған процесс: 3 страницаC) сендіру.

D) тәрбиелеуші жағдаятын құру.

E) дағдылану.

 

$$$ 119

Тәрбие әдістерінің логикалық қатарынан қайсысына шектеу қоюға болады:

A) көрнекілік.

B) сендіру.

C) жеке үлгі.

D) жаттығу.

E) мадақтау.

 

$$$ 120

Тәрбие әдісі ретіндегі жаттығу мәні мынада:

A) белгілі дағды немесе білікті қалыптастыру мақсатымен әрекеттің көп мөлшерін орындау.

B) алғашқы білімнің пайда болу мақсатымен белгілі іс-әрекеттерді көп мөлшерде қайталау.

C) білік, дағды және әдетті қалыптастыру мақсатымен белгілі іс-әрекеттерді көп мөлшерде қайталау.

D) білім, білік және дағдыны тексеру мақсатымен белгілі іс-әрекеттерді көп мөлшерде қайталауды ұйымдастыруда.

E) тәрбие нәтижесін күту.

 

$$$ 121

Жазалау – бұл әдіс:

A) тәрбиеленушінің тәртібін бақылау.

B) сана мен іс-әрекетті қалыптастыру.

C) тәрбиеленушінің санасын қалыптастыру.

D) іс-әрекет пен тәртіпті үйлестіру.

E) мақсатқа жету.

 

$$$ 122

Мадақтау – бұл:

A) тәрбиеленушіге ризашылық білдіруді көрсететін тәрбие әдісі.

B) жағымды сапаларды бекіту мақсатымен және сыныптастар қызығушылығы позициясымен оның мінез-құлқына оң баға беретін тәрбиеленушіге педагогикалық әсер ету әдісі.

C) өз міндеттеріне оң қарым-қатынас қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушіні тәрбиеші мадақтайтын тәрбиенің әдісі.

D) жақсы істері үшін сый беру.

E) тәрбиеленушінің іс-әрекетін стимульдеу тәсілі.

 

$$$ 123

Адамның өзінде жеке тұлғаның жағымды сапаларын дамытуға бағытталған саналы іс-әрекеті – бұл:

A) өзін-өзі тәрбиелеу.

B) қайта тәрбиелеу.

C) тәрбие.

D) өзін-өзі өзгерту.

E) өзін-өзі үйрету.

 

$$$ 124

Тәрбиенің қандай әдістері оқушылардың мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістер тобына жатады:

A) сендіру.

B) жаттығу.

C) мадақтау.

D) жарыс.,

E) жазалау.

 

$$$ 125

Жарыс әдісі - бұл:

A) жеңімпазы анықталатын ойын.

B) нәтижеге жетуді бекіту жолы.

C) өз нәтижесін басқалардың нәтижелерімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту.D) тәрбиеленушінің басқа тәрбиеленушілерден артықшылығын анықтау.

E) жеңіске кез келген жолмен жету.

 

$$$ 126

Теріс істердің алдын алатын, өзінің және басқалардың алдында кінәні сезінуге шақыратын педагогикалық іс-әрекеттер әдісі – бұл:

A) ынталандыру

B) мадақтау.

C) жазалау.

D) сыртқы ынталандыру

E) ішкі ынталандыру

 

$$$ 127

Өзінің жетістіктерінің басқалардың нәтижесімен салыстыру жолымен тұлғалық қажетті сапаларды қалыптастыру және бекіту әдісі – бұл:

A) стимульдеу.

B) бағалау.

C) мадақтау.

D) жарыс.

E) бақылау.

 

$$$ 128

Нақты тәрбиелік процесті ұйымдастыру нұсқасы – бұл:

A) тәрбие тәсілдері.

B) тәрбие принциптері.

C) тәрбие формасы.

D) тәрбие әдістері.

E) тәрбие мазмұны.

 

$$$ 129

Ұжымдық теориясын жасаған педагог-ғалым:

A) К.Д. Ушинский.

B) А.С. Макаренко.

C) П.П. Блонский.

D) А.В. Луначарский.

E) В.А. Сухомлинский.

 

$$$ 130

Оқушылар ұжымының перспективтік ұмтылушылықтарын ұйымдастыру:

A) тәрбие шараларын өткізу.

B) ұжым белсенділерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу.

C) ұжымның жеке мүшелерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу.

D) ұжымның алдына практикалық мақсат қою.

E) тәрбие мазмұнын анықтау.

 

$$$ 131

Параллелді ықпал ету принципінің мәні:

A) мектептің, қоғамның және отбасының ынтымақтастығы.

B) тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара қарым-қатынасы.

C) тәрбиеленушінің санасына, санасына және жүріс-тұрысына ықпал етуі.

D) тәрбиешінің тәрбиеленушілерге ұжым, ұжым мүшелері және ұжым белсенділері арқылы ықпал етуі.

E) тәрбиеленушіге тәрбиешінің ата-аналары арқылы ықпал етуі

 

$$$ 132

Ұжым – бұл:

A) өзара әрекеттесуші тұлғалар тобы.

B) адамдардың ұйымдасқан тобы.

C) бірлескен қоғамдық-пайдалы іс-әрекетке, әлеуметтік маңызды мақстақа бірлескен ұмтылушылықпен сипатталатын тұрақты топ.

D) анықталған іс-әрекет негізінде бірлескен адамдардың ұйымдасқан формасы.

E) қандай да бір белгісімен бірліскен адамдар топтары.

 

$$$ 133

А. С. Макаренко бойынша ұжым дамуының кезеңдері:

A) 2.

B) 3.

C) 4.

D) 5.

E) 6.

 

$$$ 134

Бұл жоспарда оқушылардың әрекеттерінің және басқа да шаралардың алуан түрлері белгіленген:

A) оқу жоспарында.

B) сынып жетекшісінің тәрбие жұмыс жоспарында.

C) күнтізбелік жоспарда.

D) сабақ жоспарында.

E) күнтізбелік-тақырыптық жоспарда.

 

$$$ 135

Ұжымдық шығармашылық жұмыс әдістемесін құрған ғалым:

A) Н. Е. Щуркова.

B) И. П. Иванов.

C) А. С. Макаренко.

D) К. Д. Ушинский.

E) Т. И. Шамова.

 

$$$ 136

Педагогтың тәрбиеленушіге жеке тұлға ретінде, тәрбиелік өзара қарым-қатынастың өзіндік саналы жауапты субъектісі ретінде бірізді қарауы – бұл:

A) тәрбиедегі дербес қатынас.

B) тәрбиедегі жеке қатынас.

C) тәрбиедегі саралау қатынас.

D) тәрбиедегі кешенді қатынас.

E) тәрбиедегі іс-әрекетті қатынас.

 

$$$ 137

Ата-аналар комитетінің жұмысының бағыты:

A) оқушылар және сынып ұжымын оқып-үйрені.

B) пән мұғалімдерінің ынтымақтастық жұмыстары.

C) әкімшілікпен жұмыс.

D) оқытушылар ұжымын қалыптастыру.

E) тәрбие жұмысы бойынша сынып жетекшісіне көмектесу.

 

$$$ 138

Сананы қалыптастыру әдісіне кірмейді:

A) түсіндіру.

B) лекция.

C) әңгімелесу.

D) педагогикалық талап.

E) диспут.

 

$$$ 139

Қай түсінік осылай түсіндіріледі? Өткен ұрпақтан жас ұрпаққа әлеуметтік-тарихи тәжірибеден берілетін жалпы адамдық қызмет:

A) тәрбие.

B) өзін-өзі тәрбиелеу.

C) қайта тәрбиелеу.

D) әлеуметтену.

E) өзін-өзі білімдендіру.

 

$$$ 140

Тәрбие әдістерін таңдап алуды мына факторлар анықтайды:

A) тәрбиенің мақсаты мен міндеттері.

B) тәрбиеленушілердің саны.

C) тәрбиешінің тәжірибедегі мүмкіндігі.

D) тәрбиешінің педагогикалық білімі.

E) тәрбие мазмұны.

 

$$$ 141

Тізілген түсініктер не болып табылады? Мақсаттылық, көпфакторлы, екі жақты сипат, вариативтілік және нәтиженің анық еместігі, үздіксіз:

A) Тәрбие принциптері.

B) Тәрбие процесінің ерекшелігі.

C) Тәрбие заңдылығы.

D) Тәрбие ережесі.

E) Тәрбие заңы.

 

$$$ 142

Тәрбиенің қай принципі келесі талаптарға сай келеді? Тұлғаның құқығын және еркін сыйлайтын; саналы және жетекші талаптарының болуы; адамның өзіндік құқығын сыйлауы; жазалаудан бас тарт:

A) тәрбиенің қоғамдық бағыты.

B) тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы.

C) тәрбиенің жағымдылығына тіреу.

D) тәрбиедегі гуманизация.

E) тәрбиенің кешенді сипаты.

 

$$$ 143

Тұлғалық бағытының толық мәнін ашатын принциптің талабын таңдаңыз:

A) тұлғалық бағыт тәрбиешілерді тәрбие процесін тұлғалық сапалардың бастысына құруды міндеттейді – тұлға бағытын, оның өмірлік жоспарларына және құндылық бағдарына, тәрбиеленушілердің жас және дербес ерекшеліутеріне сүйену.

B) тұлғалық бағыт тәрбиеленушілердің дербес ерекшелігінің талап етеді.

C) тұлғалық бағыт тәрбиеленушілердің тәрбие бағдарламасын бірлесе талдауға қатысуына мүмкіндік береді:

D) тұлғалық бағыт тәрбиедегі жас ерекшеліктерінің қажеттігіне нұсқайды.

E) тұлғалық бағыт тәрбиедегі тұлғалық сапалардың қажеттігіне нұсқайды.

 

$$$ 144

Төменде берілгеннен дұрыс жауапты табыңыз, тәрбие әсерінің бірлігі принципінің мәнін көрсететін:

A) принцип барлық тәрбиелік әсерлердің үйлескенін талап етеді.

B) принцип тәрбиешілерді баланың дербестігін есепке ала отырып, отбасына мүйенуін міндеттейді.

C) принцип барлық тәрбиешілердің әрекеттерінің келісімінде.

D) көрсетілген принциптің мәні тәрбие процесіндегі барлық қатысушылардың келісілген әрекеттерінен талап тілектерінен шығатын, ұйымдасқан тәрбие әсерінде.

E) принцип тәрбие процесінің барлық компоненттерінің бірігуін талап етеді.

 

$$$ 145

Тәрбие процесіндегі жүзеге асатын тұлғаның дамуы мен қалыптасуында тиімді нәтижеге жетуге мүмкіндік беретін тұрақты, қайталаушы және маңызды байланыс:

A) тәрбие принциптері.

B) тәрбие заңдылықтары.

C) тәрбие процесінің ерекшелігі.

D) тәрбие ережесі.

E) тәрбие процесінің кезеңдері.

 

$$$ 146

Тәрбие әдісі ретіндегі жаттығу мәні мынада:

A) анықталған дағды немесе білікті қалыптастыру мақсатымен іс-әрекеттердің көп мөлшерін орындау.

B) алғашқы білімді қалыптастыру мақстаымен анықталған іс-әрекеттерді көп мөлшерде қайталау.

C) білік, дағды және әдетті қалыптастыру мақсатымен анықталған іс-әрекеттерді көп мөлшерде қайталау.

D) білім, білік және дағдыны тексеру мақстаымен анықталған іс-әрекеттерді көп мөлшерде қайталауды ұйымдастыруда.

E) ұғыну іс-әрекетінде.

 

$$$ 147

Тәрбиенің қандай заңдылығы туралы айтылған? Бірлесе бөлінген әрекет баланың өзін әрекет субъектісі ретінде сезінуге көмектеседі, ал бұл тұлғаның еркін шығармашыл дамуы үшін маңызды:

A) тәрбиенің мақсатының, мазмұнының және әдістерінің бірлігі.

B) оқыту мен тәрбиенің үздіксіз бірлігі.

C) тұлғаны тәрбиелеу тек қана оны әрекетке жұмылдырғанда болады.

D) бірлескен әрекеттегі педагог күші мен баланың күшінің пропорциональды қатынасы сақтау.

E) тұлғаның толыққандығы педагогтың толық тәрбиелік әсермен сыналады.

 

$$$ 148

Қандай белгілері бойынша тәрбие түрлері жіктеледі: авторитарлы тәрбие, либеральды тәрбие, демократиялық тәрбие:

A) институтциональды белгісі бойынша.

B) тәрбиешілер мен тәрбиеленушілер арасындағы қарым-қатынас стилі бойынша.

C) сол немесе өзге философиялық концепциянан байланысты.

D) тәрбиелік жұмыс бағытынан байланысты.

E) педагогтың басқару әрекетінен байланысты.

 

$$$ 149

Тәрбие процесінің қозғаушы күштері –

A) тәрбие процесінің объективті және субъективті факторлары.

B) оқушлар ұжымындағы іскерлік қарым-қатынастар жүйесі.

C) тәрбиеленушінің жас ерекшеліктері.

D) тәрбие процесінде пайда болатын қарама-қайшылықтарды шешу.

E) тәрбиеленушінің индивидуальды ерекшеліктері.

 

$$$ 150

Қандай тәрбиелік жүйе туралы айтылған? Адамның алуан түрлі мәдениеттің көптеген жағдайында алуан түрлі құндылықтарға бейімделуі; диалог мәдениетіне бағдары; өзге халықтарға қатынасы бойынша мәдени-білім монополиясынан бас тартуы:

A) вальдорфты мектептің тәрбие жүйесі.

B) полимәдениетті тәрбие.

C) жаћандық білім беру мектептерінің тәрбие жүйесі.

D) жалпы қамқорлықтағы тәрбие жүйесі.

E) қазіргі заманғы бұқаралық мектептердегі ізгілікті тәрбие жүйесі.

 

$$$ 151

Тәрбие процесінің мәнін, оның заңдылықтары мен принциптерін оқып-үйренетін, өскелең ұрпақты тәрбиелеудің мазмұны мен құралдарын анықтайтын педагогика саласы қалай аталады:

A) педагогика тарихы.

B) оқыту теориясы.

C) тәрбие теориясы.

D) тифлопедагогика.

E) сурдопедагогика.

 

$$$ 152

Тәрбие процесін ұйымдастыруға, мазмұнына, әдістеріне қойылатын негізгі талаптар көрсетілген:

A) заңдылықтар.

B) заңдар.

C) принциптер.

D) әдістер.

E) ережелер.

 

$$$ 153

Тәрбиенің қай принципі демократизациялау, экономикалық реформалау процестерімен тәрбие мазмұнының байланысын жүзеге асыру құралы болып табылады:

A) тәрбие жұмысының өмірмен байланыс принципі.

B) тұлғаны қалыптастырудағы толыққанды және үйлесімді, интеллектуальды-эмоциональды, эмоциональды-ерікті және әрекетті-практикалық принципі.

C) бірізділік және жүйелілік принципі.

D) кешенді бағыт принципі.

E) параллельді әрекет принципі.

 

$$$ 154

Қай талап тәрбие принципінің кезекпен қолдануды емес, біруақытта қолдануды қажет етеді:

A) кешенді.

B) бірмәнділігі.

C) міндеттілі.

D) жүйелілігі.

E) бірізділігі.

 

$$$ 155

Мазмұнды, затты, құбылысты, процесті жүзеге асыру тәсілі, ұйымдастыру тәсілі – бұл:

A) тәрбие құралы.

B) тәрбие әдісі.

C) тәрбие формасы.

D) тәрбие принциптері.

E) тәрбие тәсілдері.

 

$$$ 156

Дүниеге эстетикалық, адамгершілік, әлеуметті-саяси, философиялық, ғылыми көзқарастардың толыққанды жүйе:

A) білім.

B) білік.

C) сендіру.

D) дүниені сезіну.

E) дүниеге көзқарас.

 

$$$ 157

Дүниеге көзқарас қандай қызметті атқаратынын анықтаңыз:

A) ағарту, тәрбиелі.

B) дамытушы, болжамды, ұйымдасқан.

C) тәрбиелік, болжамды.

D) ағартушылық, тәрбиелік, ұйымдасқан, болжамдық, дамытушылық.

E) ұйымдасқан, Ұжымдық, саяси.

 

$$$ 158

Адамның эстетикалық тәрбиелілігі неге негізделеді:

A) сенімділікке және сезімділікке.

B) әсемдікті қиялдауға, қабылдау қабілетіне.

C) әсемдікті сезінуге және көркем нышанға.

D) органикалық бірлікте табиғи күштердің, қабылдау қабілеттерінің эмоциональды көңіл-күй, қиялдау, ойлау және көркемдік-эстетикалық білімділіктің дамуы:

E) сенімділікке және эстетикалық сезімге, әсемдікті қабылдау қабілетіне, қиялдауға.

 

$$$ 159

Ғылыми заң:

A) шынайы құбылыстар арасындағы байланыстардың белгілі жағдайларда обьективтілігі, маңыздылығы, қажеттілігі, жалпылығы, тұрақтылығы және қайталанулығы.

B) адамның табиғатпен өзара қатынастың өзгімділігі қатаң түрде табиғи ресурстарды қолдануға ғылыми бағыттан байланысы.

C) таза математикалық байланыстар мен заңдар.

D) қоғам, табиғаттың өміріндегі, табиғи құбылыстардың өзгеруі.

E) адамның өмір әрекетіне байланысы.

 

$$$ 160

Тәрбие теориясы мәселесінің қайнар көзін анықтаңыз:

A) тәрбие теориясының пәнін, оқу құралдарының басылымын анықтау.

B) тәрбие теориясының пәнін анықтау, тәрбие процесінің мәнін ашу, оның заңдылықтары мен принциптерін, тәрбиенің әдістерін оқып-үйрену.

C) тәрбие теориясының пәнін, педагог обьекті әрекетін, оқушылардың білім сапасын арттыру жолын және қалыптасқан білік және дағдыны, оқу процесінің тиімділігін анықтау.

D) оқушылармен және олардың ата-аналарымен бірге тәрбие жұмысын өткізу.

E) тәрбиелік шараларды ұйымдастыру әдістемесі.

 

$$$ 161

Оқушылармен игеруге қатысты барлық материал негізделген құрылымда көрінуі қажетті тәрбиенің қандай принципімен сипатталады, анықтаңыз:

A) жас және дербес ерекшеліктерін есепке алу принципі.

B) балаларды ұжымда тәрбиелеу принципі.

C) бірізділік және жүйелілік принципі.

D) кешенді бағыт принципі.

E) параллельді әрекет принципі.

 

$$$ 162

Барлық принциптерге бірдей көзқарасты талап ететін тәрбие приципіне қандай талап қойылады:

A) жинақылық.

B) жүйелілік.

C) міндетті.

D) шоғырланушылық.

E) маңызы бірегейлігі.

 

$$$ 163

Оптимизация принципі:

A) оқу-тәрбие жұмысының мақсатымен сәйкес алуан түрлі әрекеттердің әдістерінің, формаларының және тәсілдерінің үнемі болуы.

B) баланың интеллектуальды, эмоциональды, дене күштерінің тиімді дамуы туралы.

C) шындыққа балаларда эстетикалық қатынасты қалыптастыру туралы.

D) тәрбиешінің алдында тұратын қиындықтың үнемі артуы туралы.

E) шағын кешенді мектеп жағдайындағы тәрбие процесін жүзеге асыру туралы.

 

$$$ 164

Оқытушы оқушыларға толығымен білінбей психикасына әсер етіп, сонымен қатар, мотивтерді құрай отырып, тәрбиеде қандай әдісті қолданады:

A) жаттығу.

B) жарыс.

C) әңгіме.

D) көндіру.

E) сендіру.

 

$$$ 165

Тәрбиені ұйымдастыру формасы неге байланысты болады:

A) ауа-райы жағдайынан.

B) тәрбиешінің біліктілігінен.

C) балалардың көңіл-күйінен.

D) ниетінен.

E) мақсаттылығынан.

 

$$$ 166

Педагогикалық мағынада тәрбиелілікпен не түсіндіріледі:

A) қоғамдық-маңызды сапаларының деңгейін және болуын сипаттайтын тұлғаның кешенді қасиеті.

B) оқушыларда білік және білімдердің қалыптасу деңгейі.

C) оқушылармен қоғамдық орындарда тәртіптерінің әдеттерімен және адамгершілік санасымен игеру деңгейі.

D) өте жақсы оқуға көмектесетін тұлғаның тұлғаның сапасын қалыптастыру.

E) қоғамдағы тәртіп ережесін игеру сатысы.

 

$$$ 167

Жеке тұлғаның ішкі дүниесінен білінеді:

A) көзқарасы.

B) түсінігі.

C) сендіру.

D) тұлға сапасы.

E) сезімі.

 

$$$ 168

Балаларда жыныстар арасындағы эмоциональды мәдениет қарым-қатынасын, еркін, өзінің сезімдерін және әрекетін басқара алу іскерлігін мақсатты бағытталған даму, - тәрбие мақсаты:

A) адамгершілік.

B) жыныстық.

C) экологиялық.

D) эстетикалық.

E) экономикалық.

 

$$$ 169

Өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі әдісі болып табылады:

A) өзіндік талдау, өзіндік бағалау, өзіндік бақылау, өзіндік жүзеге асу.

B) өзіндік бұйыру,сынау, ескерту.

C) сенім, бақылау, өзіндік жүзеге асу жағдаяттары.

D) жарысу, үлгілер мен тәсілдерді көрсету, жетістік жағдаяттын құру.

E) сендіру, дәлелділік.

 

$$$ 170

Педагогтың ата-аналармен жұмысының негізгі формасы:

A) ата-аналар жиналысы.

B) ата-аналар комитеті.

C) ата-аналармен әңгіме.

D) ата-аналармен бірлескен оқушылармен әңгіме.

E) тақырыптық конференциялар.

 

$$$ 171

Тәрбиенің субъективті факторына жатады:

A) жалпы білім беретін және кәсіптік мектептердің, мектептен тыс мекемелердің, бұқаралық ақпарат құралдарының әрекеті.

B) бұқаралық ақпарат құралдары, тұқымқуалаушылық нышандар, қоғамдық қарым-қатынастардың ерекшелігі.

C) табиғи орта, тұқымқуалаушылық нышандар, балалық және жастар ұйымдары.

D) елдің материалды жағдайы.

E) мемлекеттік экономикалық реформалар.

 

$$$ 172

Заңды қандай топтарға бөлуге болады:

A) жалпы, басты, қосымша.

B) барлығына жалпы, міндетті, құқылы емес.

C) жалпыға міндетті, жалпы, нақты.

D) принципиальды.

E) жоспарланған, жоспарланбаған.

 

$$$ 173

Тәрбие принциптерінің қандай екі тобын көрсетуге болады:

A) Тәрбие процесінің ерекше принципін.

B) Мақсатты бағытының қоғамдық-құндылы принципі.

C) Тұлғалық бағыт.

D) Тұлғаның санасын қалыптастыру.

E) Дүниеге көзқарасын тәрбиелеу.

 

$$$ 174

Тәрбие принципі түсінігінің анықтамасын беріңіз:

A) баланың танымдық әрекетін ұйымдастыру мәдістері мен тәсілдерінің, оның ақыл-ойының дамуының бірлестігі.

B) тәрбие процесін ұйымдастыруында, әдістерінде, мазмұнында негізгі талаптары бар жалпы бастапқы жағдай.

C) оқытушылар мен оқушылардың келісілген іс-әрекетінің белгілі ретте және тәртіпте жүзеге асуының сыртқы көрінісі.

D) қойылған мақсатқа жету жолы.

E) тәрбие әдістерінің жеке көрінісі.

 

$$$ 175

Оқушыларды оқыту және тәрбиелеудің, оларды дамытуға қатынасы бойынша оптизмизм принципіне жатады:

A) оқу-тәрбие процесін жалпы ұйымдастыру принципі.

B) балалардың алуан түрлі әрекеттерін, олардың оқыту және тәрбиелеу процесіндегі өзбетімен әрекетін бақылау принципі.

C) тұлғалық бағыт.

D) тұлғаның даму принципіне.

E) ынталандыру принципіне.

 

$$$ 176

Қойылған тәрбие міндетіне жету жолы:

A) тәрбие әдісі.

B) тәрбие формасы.

C) тәсіл.

D) тәрбие принципі.

E) шара.

 

$$$ 177

Педагогикалық талап – бұл:

A) принципті, тікелей.

B) жанама, бағыттаушы.

C) тікелей немесе тура.

D) жанама түрдегі, тікелей, жанама.


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 516 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.068 сек.)<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>