Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СУДОВИЙ НАКАЗ

Читайте также:
  1. III. 42-58. Наказание Ашваттхамы
  2. А если наказывать иногда, а иногда закрывать на это глаза, то первое, чему воспитатель обучит ребёнка — обманывать его самого, хитрить, проявлять качества там, где не заметят.
  3. Альтернатива наказанию 1 страница
  4. Альтернатива наказанию 2 страница
  5. Альтернатива наказанию 3 страница
  6. Альтернатива наказанию 4 страница
  7. АЛЬТЕРНАТИВОЙ НАКАЗАНИЮ СЛУЖИТ ПООЩРЕНИЕ

 

«____» ________________ 20___ р.

 

Суддя ________________ районного (міського, міськрайонного) суду ______________ області Ларіонов В.Д., розглянувши заяву Попова Бориса Петровича, який проживає за адресою: м. ____________, вул.. __________, 12, про видачу судового наказу за вимогою про стягнення з боржника Настасєва Ігоря Дмитровича, який проживає у м. __________, по вул.. _________, 31, боргу в розмірі ____________ грн. за договором позики.

Відповідно до ч.1 ст.1049 ЦК України позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику у строк та і порядку, що встановлені договором.

Керуючись статтями 96, 102, 103 ЦПК України, статтями 1047, 1049 ЦК України,

 

НАКАЗУЮ:

 

Стягнути на користь Попова Бориса Петровича з Настасєва Ігоря Дмитровича суму позики в розмірі _____ грн.., витрати по сплаті судового збору в розмірі грн та на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі грн.

Заперечення проти вимог стягувача можуть бути подані в заяві про скасування судового наказу протягом 10 днів з дня його отримання судді, який видав наказ.

Суддя (підпис)

 

216. Відредагуйте документи.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про задоволення позову про стягнення позики у зв'язку

з його визнанням у попередньому судовому засіданні

" " 200 р. "

 

___________ районний (міський, міськрайонний) суд _______________області в складі: головуючого судді Мака­рова О.П., при секретарі Івановій О.Г., розглянувши в попередньому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою Каца Ігоря Васильовича до Сидорчука Петра Павловича про стягнення суми за договором позики,

ВСТАНОВИВ:

Кац І.В. _________________ 200 ____ р. звернувся до суду з позовом про стягнення з Сидорчука П.П. _____ грн. за договором позики, посилаючись на те, що ___________200___р. передав йому зазначені грошові кошти на термін півроку, про що позивальник надав йому розписку. Однак у зазначений тер­мін відповідач свої зобов'язання не виконав, грошові кошти не повернув.

Відповідач позов визнав, про що надав суду письмову заяву, при цьому пояснив, що дійсно спірний договір з позивачем укладався, на даний час повернути позикодавцеві грошові кошти не може через їх відсутність.

Виходячи з наведеного суд вважає, що рішення у справі можливо постановити при проведенні попереднього судового засідання.

відповідно до ч. 4 ст. 130 ЦПК України при визнанні по­зову ухвалюється судове рішення в порядку, встановленому ст. 174 цього ж Кодексу. Згідно з ч. 4 ст. 174 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того закон­них підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

 

УХВАЛИВ:

 

Суддя (підпис)

217.

Судовій палаті у цивільних справах

Апеляційного суду__________області

Особа, яка подає скаргу, Іванов Василь Петрович,
проживаю в м.______ ________, вул._______________

№ 45 кв. 4, контактний тел. _______________________

Особи, які беруть 1. Васильєв Леонід Тимофійович,
участь у справі, проживає в м.___________, вул._____________№ 45 кв. 4, телефону немає

2. Іванова Марина Тимофіївна

проживає в м.________________, вул. ______________

№ 45 кв. 4, телефону немає

3. _____________ виконком м. ____________________

м. _________________, вул.. ______________________

телефон ________________.

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

«_____» ________________ 20___ р.

 

__________________районним судом м. __________________ ухвалено рішення у справі за позовом Васильєва Леоніда Тимофійовича, Іванової Марини Тимофіївни до мене, Іванова Василя Петровича, про визнання таким, що втратив право користування жилим приміщенням, третя особа - ______________ райвиконком м. _____________, яким позов задоволений.

Вважаю рішення суду незаконним и необґрунтованим, яке підлягає безумовному скасуванню як таке, що ухвалене з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Я проживає в квартирі №4 по вул.. ________, 45 м. __________ більше п’яти років, зареєстрований в ній зі згоди його колишнього основного наймача, мого тестя Васильєва Тимофія Петровича, який помер у ______ році.

У квартирі знаходяться мої речі: меблі, одяг, книги, телевізор та ін.

Загрузка...

Останні два роки я, дійсно, у квартирі буваю рідко, оскільки працюю вахтовим методом за межами міста, про що відповідачі: син померлого основного наймача та його дочка, а моя колишня дружина, знали. У них була моя адреса тимчасового проживання. З квартирою я зв’язків не втрачав, на зазначену адресу надходить для мене поштова кореспонденція, я передавав Васильєву Л.Т. кошти для оплати комунальних послуг. Зазначені обставини судом враховані не були, чим порушені вимоги статей 71,72 ЖК України, оскільки визнати особу такою, що втратила право користування жилим приміщенням можливо лише у випадку її не проживання у цьому приміщенні визначений законом час без поважних причин. Моє тимчасове непроживання у спірній квартирі викликано поважними причинами.

Крім того, суд позбавив мене належних мені за законом процесуальних прав: брати участь у судовому засіданні, надавати докази, брати участь у дослідженні доказів, давати пояснення, виступати у судових дебатах тощо. Я не був у порядку, передбаченому ст..76 ЦПК України, належним чином повідомлений про час і місце судового засідання, судових повісток не одержував, у зв’язку з чим зазначені вище доводи судом не спростовані і не оцінені в сукупності з іншими доказами.

На підставі ст..292, 294, 295, 296, п.5 ч.1 ст.307, п.3 ст.311 ЦПК України

ПРОШУ:

1. Прийняти апеляційну скаргу до розгляду.

2. Скасувати рішення _____________ районного суду м. __________ і передати справу на новий розгляд до того ж суду іншим суддею.

3. У порядку підготовки справи до апеляційного розгляду прошу: 1) вирішити питання про виклик свідків, згідно з доданою до скарги заявою про забезпечення доказів; 2) вжити заходів щодо забезпечення позову шляхом заборони відповідачам, Центру приватизації оформляти документи про приватизацію спірної квартири, які вже підготовлені.

4. Копія апеляційної скарги Апеляційному суду _________ області надіслана.

Додаток: заява про забезпечення доказів; довідка про роботу вахтовим методом; довідка поштового відділення про одержання кореспонденції; копія зазначених документів і апеляційних скарг відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі; квитанція про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

 

Дата Підпис

218.

Справа № 22-ц-123/20___р.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про скасування рішення суду першої інстанції

у справі про відшкодування моральної шкоди і ухвалення

нового рішення

"__________ "______________ 200 р.

 

Судова колегія судової палати у цивільних справах Апеляційного суду ________________області в складі: головуючого - судді Гапоненка І.Д., суддів - Орлова О.Д., Панченко Л.Д., при секретарі Міщенко В.О., розглянувши у відкритому судо­вому засіданні справу за апеляційною скаргою Рідченка Василя Кириловича на рішення _______________районного суду __________ області від "____ "_____________ 200 _ р. по цивільній справі за позовом Самсонова Віктора Петровича до Радченка Василя Кириловича про відшкодування моральної шкоди,

 

ВСТАНОВИЛА:

 

У липні 200____ р. Самсонов В.П. звернувся до суду зі вказаною позовною заявою. У обґрунтування своїх вимог він
посилався на те, що відповідач "____"________200___р. звернувся до ____________райвідділу міліції ___________області з безпідставною заявою, у якій звинуватив Рідченка В.К. у ______________________________________

 

Керуючись статтями 301, 303, 304, п. 2 ст. 307,пп. З і 4 ст. 309, статтями 316, 317, 319 ЦПК України, судова колегія су­дової палати,

 

ВИРІШИЛА:

Апеляційну скаргу Рідченка Василя Кириловича задовольнити частково.

Рішення _______________ районного суду ______________ області від «____» _________________ 200___ р. скасувати.

У задоволенні позовної заяви Самсонова Віктора Петровича до Рідченка Василя Кириловича про відшкодування моральної шкоди в розмірі___ грн відмовити.

Рішення апеляційного суду набирає законної сили з мо­менту його проголошення, однак може бути оскаржено шляхом подачі касаційної скарги протягом двох місяців з дня набрання законної сили до суду касаційної інстанції.

Головуючий суддя (підпис)

Судді колегії (підпис)

 

219.

Справа №6-123 кс/200___р.

 

УХВАЛА

про відкриття касаційного провадження у справі,

зупинення виконання рішення

"__________ "______________ 200 р.

 

Суддя Верховного Суду України Петров Г.Д., розгляну­вши касаційну скаргу Полтавченко Наталії Петрівни на рішення _____________ районного суду м._____________ від "_____ "_____________200____р. та ухвалу судової колегії судової пала­ти у цивільних справах Апеляційного суду ________області

від "_ "_______ 200_ р. та її ж заяву про зупинення виконання рішення по цивільній справі за позовом Полтавчанко Наталії Петрівни до Власової Галини Олексіївни про визнання права власності на частину будинку, встановлення порядку користування будинком та земельною ділянкою,

 

ВСТАНОВИВ:

Касаційна скарга Полтавченко Натапії Петрівни на рішення _______________ районного суду м. ____________ від " __"_________ 200__р. , залишена без змін ухвалою апеляційного суду ____________ області від «___»____________ 200___р., якими їй в позові відмовлено, оформлена відповідно до вимог ст. 326 ЦПК України, подана в установлений законом строк на касаційне оскарження.

У зв'язку з цим касаційне провадження у справі підлягає відкриттю

Заява Полтавченко Н.П. про зупинення виконання рі­шення суду підлягає задоволенню, оскільки вона посилається на те, що відповідач має намір продати спірний будинок, а на­ведені нею в касаційній скарзі доводи містять ознаки неправи­льного застосування судами норм матеріального права та по­рушення норм процесуального права.

Керуючись ст. 328 ЦПК України,

 

УХВАЛИВ:

 

Відкрите касаційне провадження за касаційною скаргою
Полтавченко Наталії Петрівни на рішення ____________районно­го суду м. ________ від "__ " 200 __ р. та ухвалу судової колегії судової палати у цивільних справах Апеля­ційного суду ___________області від "___"________200___р.

Витребувати із суду першої інстанції вказану цивільну справу, направити копію касаційної скарги особам, які беруть участь у справі, та надати їм 10 днів для подання можливих за­перечень на касаційну скаргу.

Зупинити виконання зазначених судових рішень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя_______ (підпис)

тестові завдання

Номер відповіді, яку ви вважаєте правильною, обведіть кружечком.

1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?

Мар'яна, дев'ять, з'явитися, Стеф'юк, Лук'янівка.

З'єднаний, рум'яний, дзвякнути, свято, цвях.

Без'ядерний, надвечір'я, п'явка, міжбрів'я, кров'ю.

Зоряний, солов'їний, буря, бур'ян, буряк.

Вітряк, духмяний, різдвяний, торф'яний, моркв'яний.

2. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення?

Форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно.

Доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк.

Рискнути, провісник, вискнути, свиснути, гуснути.

Безвиїзний, власний, злісний, кістлявий, тижневий.

Ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний.

3. У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Поділ..ський, домен..щик, черешен..ці, кул..ці, гіл..ці. Парасці, Гал..ці, Натал..ці, т..мяний, веселит..ся. Приятел..ці, нен..ці, дон..ці, різ..бяр, добровол..ці. Вел..можа, брех..ня, брен..кати, блис.тіти, батьківський. Батьківщина, бан..ці, склян..ці, бал..зам, баб..ці.

 

4.У якому рядку всі слова написано правильно?

Просьба, боротьба, косьба, зцідити, ягітка.

Розказати, вогкий, вокзал, спитати, книжка.

Ніхті, скинути, дочці, ложка, борідка.

Молотьба, бесшумний, безжурний, розкопати, сфотографувати.

Казка, дуб, лошка, діжка, юшка.

5.У якому рядку допущено орфографічну помилку?

Свято, буряк, міжгір'я, бур'ян, кур'єр.

З'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати.

Роз'яснити, дит'ясла, пів'яблука, підв'язати, розм'якшити.

Рум'яний, дзвякнути, цвях, моркв'яний, торф'яний.

М'ясо, м'язи, з'їзд, буря, дев'ятнадцять.

6.У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Донецький, чернівец..кий, Гриц..ко, різ..ко, сон..ця.

Багатьма, кін..чик, міл..йон, ремін.., літ..ні.

Кіл..це, вдал..ня, учительство, німец..кий, доч„ці.

Ручен..ка, джерел..це, Ковал..чук, вуз..ко, лял..ці.

Т..мяний, радіст.., користю, брен..кати, сім..десят.

7.У якому рядку на місці пропущеної літери слід написати и?

С..мпатія, л..мон, с..стема, ас..метрія, ц..ферблат.

Єг..пет, Пар..ж, с..лует, к..но, в..кінг.

Р..нг, к..ргиз, ж..раф, б..лет, ц..клон.

В..мпел, г..гант, в..траж, ф..рма, к..моно.

Ф..ніш, д..зель, б..нт, д..сципліна, д..спут.

8.У якому рядку допущено орфографічну помилку?

Мар'яна, Лук'ян, Заполяр'я, жираф'ячий, В'ячеслав.

Дев'ять, воз'єднати, надвечір'я, полум'я, ім'я.

Кров'ю, солов'ї, кам'яний, пам'ять, об'їзд.

Дзв'якнути, п'явка, м'ясо, рум'яний, здоров'я.

П'ють, в'язи, торф'яний, черв'як, краков'як.

9.У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Брен..кіт, дон..ка, нян..ка, кобзар.., с..огодні.

Тьмяний, різ..бяр, радіст.., сміх, корис..тю.

Снит..ся, косит..ся, лял..ці, виховател..ці, дівчинон..ці.

Київ..кий, с..вято, тіл..ки, здаєт..ся, Натал..чин.

Ган..ба, пісен.., кін.., близ..ко, лікар...

 

10.У якому рядку допущено орфографічну помилку?

Акумуляція белетристика, грип, ідилія, колектив.

Бонна, панна, тонна, пенні, вілла, мірра.

Імміграція, ірраціональний, ірреальний, Джонні, Голландія.

Руссо, Торрічеллі, Шіллер, ванна, манна.

Марокканець, колектив, сума, апарат, Яффа.

 

11. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

З-юрмитися, миш-як, верхів-я, п-єдестал, п-юре.

Б-єлгород, Захар-їн, Монтеск-є, Руж-є, В-язьма.

Мавп-ячий, тьм-яний, з-ясувати, роз-яснити.

Голуб-я, подвір-я, бур-ян, довір-я, дит-ясла.

Духм-яний, прислів-я, полум-я, зв-язковий.

 

12. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

Тріснути, тижневик, контрастний, пестливий, улесливий.

Рідкісний, ненависний, комендантський, якісний, захисний.

Форпостний, пісний, кількісний, баластний, обласний.

Шістсот, кістлявий, гігантський, студентський, чесний.

Улесливий, цілісний, серце, шелеснути, власний.

 

13. У якому рядку на місці пропущеної літери слід написати и?

З..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм, д..алог.

Д..зель, к..ргиз, ж..лет, ж..раф, б..лет.

В..траж, к..парис, ф..ніш, т..тан, Ч..каго.

Р..нг, експер..мент, д..сципліна, д..спут, Браз..лія.

Рад..ус, к..сет, к..нджал, к..но, граф..к.

14. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

Ненависний, пестливий, хвастнути, свиснути, тижневий.

Власний, безвиїзний, злісний, гігантський, кістлявий.

Тріснути, пестливий, хворостняк, вискнути, писнути.

Рискнути, зап’ясний, хвастнути, провісник, шістнадцять.

Серце, шелеснути, гуснути, цілісний, радісний.

15. У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Прияз..нь, вічніс..ть, кіл..це, намороз.., Ткач..ов.

Вмивают..ся, присяд..те, майбутн..ого, миш..як, стан..те.

Кур...йоз, медал..йон, компан..йон, інтерв..ю, тон..ший.

С..огодні, різ..бяр, брен..кіт, ател..є, нян..чити.

Міс..кий, суспіль..ство, т..мяний, сторін..ці, зачіс..ці.

 

16.У якому рядку всі слова слід писати з ь?

Дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., рибал..чин.

Постат.., близ..кий, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко.

В'юн..кий, джерел..це, кружал..це, Ковал..чук, палац...

Палец.., Хар..ків, сім..сот, с.огодні, утр..ох.

Одес.кий, брин..чати, стан..те, тр..ома, дз..об.

17. У якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними

приголосними?

Повідь, міць, одіж, честь, молодість.

Сіль, тінь, піч, папороть, кров.

Лань, дань, щедрість, подорож, ніч.

Річ, мідь, галузь, паморозь, вісь.

Скатерть, жовч, повінь, ніч, січ.

18.У якому рядку всі слова пишуться з буквосполученням ьо?

Л..н, л..довик, тр..ох, льотчик, Мурав..в.

Син..го, кол-.ру, сер..зно, бад..рий, с.годні.

Вол..вий, лиц..вий, пол..вий, га..вий, ма..ріти.

Ді..вий, нижн..го, с.мого, с.рбати, т..хкати.

Верхн..ого, л..х, тін..вий, д..готь, л..дяник.

19.У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?

Ц..стерна, к..парис, сп..рт, Аркт..ка, п..нгвін.

Арт..кль, Снгапур, реж..сер, студ..я, тр..умф.

Л..мон, дез..нфекція, ш..рма, колор..т, д..аграма.

С.гнал, реч..татив, р..тм, бенз..н, д..алог.

Алж..р, Ч..лі, ш..фр, д..спут, с..мпатія.

20.У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

1. Черв-як, верхів-я, зарум-янити, Захар-їн, тьм-яний.

2. Бур-янець, бур-як, міжгір-я, довір-я, об-їзд.

3. Голуб-я, п-ядь, м-ясо, дит-ясла, св-ятковий.

4. Матір-ю, роз-яснити, об-єднати, Св-ятослав, р-яст.

5. Сузір-я, з-юрмити, роз-ятрити, ін-єкція, п-єдистал.

21.У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

Пір-їна, Лук-ян, черв-як, мавп-ячий, б-язь.

Верф-ю, сузір-я, торф-яний, духм-яний, зв-язківець.

Ін-єкція, п-єдистал, миш-як, верб-я, об-єкт.

3-єднати, під-язичний, дит-ясла, б-юро, моркв-яний.

Монтеск-є, Руж-є, кур-єр, ф-юзеляж, р-юкзак.

22.У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Нанівец.., котит..ся, дніровс.кий, болгар..ський, уманський.

Вихован..ці, стіл..ці, бан..щик, зачісці, рибал..ці.

Брун..ці, шпил..ці, нян..ці, лял..ці, хустин..ці.

Рибон..ці, хат..ці, сон..ця, бул..йон, міл..йон.

Різ..бяр, нен..чин, виховател..чин, порт..єра, їдал..ня.

23. У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?

Р..туал, диспетчер, Вели кобр..танія, ц..фра, в..кінг.

Д..весант, д..ктор, б..льярд, Р..м, д..ригент.

Р..нг, континент, експеримент, К..тай, біографія.

Кред..т, гард..на, ц..ферблат, дж..гіт, метод..ка.

З..гзаг, Лейпц..г, Л..сабон, Л..ван, ш..рма.

24. У якому рядку всі слова пишуться з подвоєними приголосними?

Незбагнен..ий, прикордон..ий, над..ністрянський, сон..ий, спален..ий. Ускладнен..я, умовлян..я, вікон..иця, качен..я, століт..я.

Облич..я, стат..я, вугіл..я, наріч..я, спросон„я, спересерд..я.

Намагання, Іл..я, Ал..а, Ін..а, терт..я.

Юн..ат, спів..ітчизник, туман..ність, розріс.я, від..аний.

25. У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Кишен..ці, долен..ці, хуторян..ці, серден..ко, чотир..ох.

Ремін..чик, мен..шість, сопіл..ці, дитин..ці, стіл..ці.

Встан..те, сміют..ся, Цар..ов, ган..ба, міл..йонер.

Кіл..кість, громад..ський, стан..ція, брун..ці.

Черешень..ці, виріз..блюється, с..омий, павіл..йон, кіцьман..ський.

26. У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?

Б..нт, з..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм.

Ш..фер, ц..стерна, к..парис, к..моно, ф..рма.

Д..зель, с..мпатія, к..ргиз, ж..лет, ж..рафа.

В..мпел, г..гант, б..лет, в..траж, реж..м.

Ц..клон, ід..лія, т..тан, ф..ніш, Ч..каго.

27. У якому рядку всі слова пишуться з подвоєними приголосними?

Угід..я, ворон..я, від..ти, щоден..о, впевнен..о.

Подорож..ю, тін..ю, ніс.я, пас.я, бадьоріст..ю.

Без..убий, ден..ий, хвилин..ий, роз..броїти, об..ігти.

Годин..икар, широче..ий, числен..ий, щаст..я, насін..я.

Священ..ий, старан..й, шале..ий, цін..ий, родин..ий.

28. У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Брен..кіт, мід.., тес..ляр, т..мяний, ред…ці.

Нян..чити, знан.., дівчинон..ці, стан..те, рибал..ці.

Дон..чин, різ..бяр, місяц.., сердец.., сон..ця.

С..огодні, ган..ба, вос.мий, лял..чин, кул..ці.

Порт..єра, павіл..йон, міл..ярд, на гіл..ці, черешен..ці.

 

29. У якому рядку всі слова пишуться з буквосполученням йо?


Ра..н, кра..вий, га..вий, павіл..н, кол..ровий.

Ма..рить, медал..н, ма..р, Мурав..в, Пушкар..в.

Сер..зно, буль..н, міль..н, Вороб..в, зна..мий.

Ді..вий, ма..нез, ма..ріння, Солов..в, л..х.

Во..вничий, га..чок, л..тчик, д..готь, бо..вий.

30.У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Памороз.., сіл..ський, нян..чин, дон..ка, куз..ня.

Брун..ці, шпил..ці, перепіл..чин, виховател..чин, стіл..ці.

Сяд..те, порад..ся, смієт..ся, кін..ця, кіл..це.

Нен..чин, павіл..йон, рибал..ці, лял..чин, віл..но.

Поділ..ський, праз..кий, їдал..ня, колодяз.., несет..ся.

31.У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Порт..єра, кар..єра, ател..е, Монтеск..є, п..юре.

Фел..єтон, б..юджет, біл..ярд, комп..ютер, В..єтнам.

Міл..йон, павіл..йон, бул..йон, барел..єф, філ..м.

Н..ютон, ал..батрос, міл..ярд, конферанс.е, комп..ютер.

Б..юджет, б..юро, Мол..єр, компан..йон, шин..йон.

32. У якому рядку всі слова власне українські?

Вікно, тролейбус, штани, депо, вогонь.

Праска, ганчірка, квітка, громада, січкарня.

Сокира, телевізор, хата, рука, шапка.

Воля, телефон, каса, дім, готель.

Автобус, театр, страх, телефон, м'яч.

33.У якому рядку всі слова запозичені?

Денді, гай, гурт, шарф, зона.

Дебют, вахта, декада, декларація, гумор.

Плаття, коса, буряк, совість, воля.

Шоу, один, брат, фауна, залп.

Гуща, автор, клоун, портфель, квітка.

34.В якому рядку всі слова є термінами?

Суцвіття, святиня, мудрість, біоніка, сепсис.

Весна, рушник, лахміття, мармелад, абстракціонізм.

Синтез, антоніми, гіпербола, конгломерат, синус.

Менеджер, політика, троянда, маклер, варення.

Професія, кельти, обрамлення, морфема, пошта

35. У якому рядку всі слова є діалектизмами?

Какаду, фієста, забуття, оселедець, фантастика.

Телефон, киптар, цукерки, соната, мікрофон.

Комедія, джерело, термос, контроль, мандарин.

Путня, раятися, бесаги, когут, ріпа.

Лист, коромисло, предикат, бараболя, сумка.

36. В якому рядку всі слова є термінами?

Гороскоп, календула, префікс, трансмісія, груша.

Бюлетень, делегація, корінь, аташе, атом.

Суфікс, гастрит, тонометр, косинус, катет.

Рондо, геометрія, традиція, синус, кут.

Інженер, місія, конферансьє, демократ, амбіції.

37. У якому рядку подано фразеологізми, почерпнуті з життя рибалок?

1. Дати дьору; показувати зуби; не покладаючи рук; малювати темними фарбами.

2. Ляпати язиком; брати за горло; загвинчувати гайки; заздрощі хапають.

3. Увірвалася вудка; ловити окунів; клювати на живця; змотувати вудки.

4. Бути під каблуком; прокладати дорогу; приший кобилі хвіст; серце співає.

5. Язиком не поверне; шукати вчорашнього дня; шкірити зуби; працювати як мокре горить.

38. У якому рядку подано фразеологізми, почерпнуті з життя спортсменів?

1. Клепку загубити; сіяти ворожнечу; краєм вуха чути; з дорогою душею.

2. Брати бар’єр; нічийним рахунком; дати сто очок вперед.

3. Перед самим носом; пере ти дорогу; пролити кров; лізти в душу.

4. Переливати з пустого в порожнє; довга пісня; пускати півня; пекти раків.

5.Хоч греблю гати; не за горами; драти горло; давати жару.

39. У якому рядку подано фразеологізми, почерпнуті з життя моряків?

1. Закладати гачок; задніх пасти; устромляти пальці в колеса; припирати до стіни.

2. Замовляти зуби; з вогню та в полум’я; замовити словечко; приховувати правду.

3. Запустити пазурі; засукати рукави; западати в душу; зелена вулиця.

4. Читати нотацію; гнути спину; зуби гострити; каламутити воду.

5. Мчати на всіх парусах; брати на буксир; мертвий штиль; кинути якір.

40. У якому рядку подано фразеологізми, почерпнуті з життя кравців?

1. Пустити на дно; ну пуху ні пера; рятівне коло; ударити лихом об землю.

2. Не ликом шитий; тріщать по всіх швах; білими нитками шитий; як нитка за голкою.

3. На всіх парусах; наставляти вуха; виходити на фінішну пряму; на
ловця і звір біжить.

4.Мертва точка; на хвості сидіти; мчати на всіх парах; хід конем.

5.Пустити на дим; плести сіті; бути на сьомому небі.

41.У якому рядку всі іменники II відміни мають у родовому відмінку
однини закінчення -а (-я)?

1. Вік, синтаксис, вітер, грам, понеділок.

2. Кілок, замок, Київ, пес, відмінок.

3. Склад (слова), вид, рід, борщ, спосіб.

4. Пісок, рій, парк, горох, лід.

5. Колекс, малюнок, хліб, бузок, сир.

42.У якому рядку всі іменники II відміни мають у родовому відмінку
однини закінчення
(-ю)?

1. Вік, Лондон, стіл, тиждень, учень.

2. Мед, університет, вітер, розум, сміх.

3. Гараж, жаль, камінь, Ужгород, рік.

4. Олівець, квадрат, штаб, театр, характер.

5. Зошит, ключ, інститут, парник, коридор.

43.У якому рядку при утворенні вищого ступеня порівняння у всіх
прикметників відбуваються звукові зміни приголосних основи г, ж, з у
словосполученні з суфіксом -ш-?

1. Легкий, боязкий, слизький, ковзкий, різний.

2. Довгий, сторожовий, в'язкий, кавказький, тугий.

3. Дорогий, близький, низький, дужий, вузький.

4. Вологий, важкий, грузький, довший, старезний.

5. Свіжий, довжилезний, порожній, важкий, дорожній.

44.У якому рядку всі прикметники творять вищий, найвищий ступені
порівняння від інших основ?

1. Прозорий, страшний, скромний, рішучий, вдалий.

2. Свіжий, молодий, дешевий, блідий, дерев'яний.

3. Великий, малий, поганий, гарний, добрий.

4. Щирий, високий, гіркий, сміливий, радісний.

5. Страшний, розумний, хитрий, кривий, холодний.

45.У якому рядку від усіх прикметників не можна утворити ступені
порівняння?

1. Далекий, довгий, гострий, рідний, сухий.

2. Високий, близький, здоровезний, дорогий, німий.

3. Твердий, низький, босий, холодний, смисловий.

4. Кам'яний, прадавній, ясен, хворий, предобрий.

5. Сучасний, дужий, науковий, солодкий, сивий.

 

46.Спілкування- це:

Аодин із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування;

Бне тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного;

В найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів суспільної діяльності.

 

47. Що таке техніка спілкування?

Асукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної вза­ємодії;

Б сукупність мовних засобів, зумовлених змістом, метою висловлювання;

Всукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації.

 

48. Культура усного і писемною мовлення полягає в тому, щоб...

Адосконало знати мовні норми;

Б послідовно дотримуватись мовних норм;

В вивчати мовні норми;

Гвикористовувати мовні варіанти.

 

49. Мовний етикетце:

Асукупність речень, об'єднаних у тематичну і структурну цілісність за правилами певної мовної системи;

Б правила мовленнєвої поведінки, прийняті національним колективом мовців;

В модель побудови однотипних документів.

50. Стандартна послідовність фраз у розмові з незнайомою людиною
має таку послідовність:

Авітання, вибачення, прохання, подяка, вибачення, прощання;

Б вітання, знайомлення, прохання, вибачення, прощання;

Ввітання, комплімент, прохання, подяка, прощання.

 

51. Відповідь адресата на зауваження може бути такою:

Авибачення, докір, з'ясування;

Б вибачення, заперечення, з'ясування;

В заперечення, пропозиція, подяка.

 

52.Яка словесна формула знайомлення без посередника є порушенням мовної норми?

АДавайте знайомйтись!

Б Дозвольте відрекомендуватися!

В Пробачте, а Ви хто (будете)?

 

53. Висловити власний погляд можна, скориставшись такою фразою:

Ая рахую, що цю книжку варто придбати;

Б я вважаю, по цю книжку варто придбати;

В я пропоную вам придбати цю книжку.

54. Щоб бути приємним співрозмовником, треба:

Аякомога більше говорити, дотримуватися правил спілкування, бути тактовним;

Б вітатися першим, виявляти дружнє ставлення до людей, дотримуватись

правил спілкування;

В вітатися першим, намагатися всіх переговорити, бути тактовним.

 

55. Що потрібно робити, щоб розповідь була цікавою:

Апідібрати цікаву тему розмови, розповіді, має бути стислою й зрозумі­лою, залучити слухачів до дискусії;

Б дібрати цікаву гему розмови, цікавитись людьми, які присутні, усміхатися;

В залучити слухачів до дискусії, наводити захопливі факти, вітатися пер­шим.

 

56. Якщо ви бажаєте навчитися критикувати так, щоб не образити

людину, то:

Авказуйте на її помилки у присутності інших, робіть це по-дружньому;

Б критикуйте прямо, у присутності інших, похваліть те, що ваш знайомий робить, як слід;

В вказуйте на помилки лише віч-на-віч, попросіть вибачення за зроблене зауваження.

 

57. Бесіда-це:

А спільне обговорення важливих питань і прийняття рішень;

Б розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;

В сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації.

 

58. Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:

Аретельно готуватися до неї, основну увагу зосереджувати на власному «я», говорити швидко;

Бретельно готуватися до неї, бути тактовним, ураховувати погляди співрозмовника;

Вретельно готуватися до неї, висловлювати думки точно, логічно, постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати.

59. Яких вимог слід дотримуватись під час прийому відвідувачів?

Аскласти графік прийому, суворо регламентувати час прийому відвідувачів, обладнати відповідним чином приймальню, відповідати на те­лефонні дзвінки;

Б призначити на посаду секретаря компетентну, виховану особу, прийом здійснювати за потребою відвідувачів, слухати співбесідника уважно, з розумінням;

В послуговуватися нормативною лексикою, не порушувати графік прийому відвідувачів, виявляти витриманість і доброзичливість: не перебивати відвідувача «на півслові».

 

60. Під час підготовки наради голова повинен:

Апроконтролювати виконання поставлених завдань, подбати про запро­шення, визначити тему й дату проведення наради, враховуючи її акту­альність;

Б визначній коло обговорюваних питань, визначити регламент, враховуючи можливість виникнення дискусії, визначити коло учасників, продумати механізм проведення дискусії;

В підготувати вступ, надіслати запрошення, вказавши тему наради, день, час і місце проведення, створити доброзичливу атмосферу для спілку­вання і прийняття рішень.

 

61. Яка найкраща цінність оратора?

Ане тільки сказати те, що потрібно, але й не казати того, чого не треба;

Б не тільки сказати те, що потрібно, але й сказати те, чого не треба;

В говорити багато.

 

62. Доповідач мас знати таку попередню інформацію:

А тему засідання, круглого столу; склад аудиторії; хто ще виступатиме на зібранні; місце й час проведення;

Б тему засідання, круглого столу; питання, які йому ставитимуть; місце й час проведення;

Впрограму виступів; склад аудиторії; місце й час проведення засідання, круглого столу.

 

63. Вступ доповіді повинен містити:

Апричину й мету виступу, розкривати суть конкретної справи, щоб привернути увагу аудиторії;

Б переконливі цифри, факти, цитати, переконливі міркування; В стисле викладення суті проблеми.

 

64. Доповідь слід будувати, дотримуючись таких вимог:

Асуцільний текст, без ліричних відступів, висновки узгоджені зі вступом;

Бвисвітленню кожного питання приділяти однакову кількість часу;

В теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів.

 

65. Під час виголошення доповіді голос треба підвищувати тоді:

Аколи хочете когось переконати;

Б коли хочете відповісти на запитання;

В коли ставите запитання, виявляєте здивування чи радість.

 

66. Щоб утримувати увагу слухачів, потрібно:

А говорити надто голосно;

Б говорити тихо;

В пристосовувати свій голос до обстановки, де відбувається спілкування.

 

67. Що таке телефонна розмова?

Арозмова двох і більше осіб з метою отримання певної інформації, ви­рішення важливих проблем;

Б різновид усного мовлення, що характеризується специфічними озна­ками, зумовленими екстрамовними причинами;

В одна з найпоширеніших форм публічного виступу.

 

68. Якщо телефонуєте Ви, то:

Анасамперед запитайте, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди;

Бнасамперед запитайте прізвище, ім'я, по батькові свого співрозмов­ника;

В насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, також своє прізвище, ім'я та по батькові.

 

69. Якщо телефонують Вам, то:

Азапитайте прізвище, ім'я, по батькові свого співрозмовника;

Б привітайтеся, назвіть своє прізвище, ім'я, по батькові;

В зніміть слухавку й назвіть організацію, яку Ви представляєте.

 

70. Якщо до телефону підійшов не той, хто Вам потрібен, Ви повинні:

А покласти слухавку й ще раз зателефонувати;

Б з'ясувати причину своєї невдачі;

В перепросити і звернутися з проханням покликати потрібну вам людину.

 

71. Зустрічні методи дебатування використовують на етапі:

Аформулювання та обґрунтування власного бачення проблеми;

Бобмін аргументами й запитаннями із залу;

останнє слово промовців.

 

72. Заспокійливий протест, умовне схвалення, підміна понять- це:

Аспособи дебатування;

Б зустрічні методи дебатування;

В помилки під час дебатів.

 

73. Помилками під час дебатів є:

Аповторення аргументів з використанням різних мовних засобів;

Б намагання примусити опонента втратній орієнтацію;

В постійне вираховування незначних помилок опонента.

 

74. Перемовини мають такі стадії:

Авизначення місця й часу перемовин; встановлення контакту; формування мети; обмін думками та пропозиціями; закінчення перемовин.

Бвизначення місця й часу перемовин; встановлення контакту; формування мети; обмін думками та пропозиціями; підбиття підсумків перемовин та виконання досягнутих домовленостей;

В аналіз ситуації, визначення позицій під час переговорів та можливих варіантів вирішення проблеми; перемовини; підбиття підсумків пере­мовин та виконання досягнутих домовленостей.

 

75. Фахівці з проблем усного ділового спілкування виділяють такі
принципи ведення перемовин:

Апротистояння крайніх позицій сторін, сторони займають дружні пози­ції, розуміння сторонами необхідності пошуку прийнятного для обох сторін рішення;

Брозмежування суті проблеми і стосунків учасників перемовин, визна­чення інтересів сторін, розгляд взаємовигідних варіантів, застосування об'єктивних критеріїв;

В формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми, проти­стояння крайніх позицій сторін, розгляд взаємовигідних варіантів.

 

76. Сімейна візитна картка містить наступну інформацію:

А ім'я та прізвище власника картки, адреса, номери телефонів;

Б ім'я, по батькові, прізвище, адреса, номери службових й домашніх те­лефонів;

В ім'я, по батькові, прізвище, номер телефону.

 

77. Документ- це:

А друкована стандартна форма ділового папера з реквізитами, що містять постійну інформацію;

Босновний вид ділового мовлення, що фіксує і передає інформацію, під­тверджує її достовірність, об'єктивність;

В сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.

 

78. Позначення, зроблене службовою особою на документі, що свідчить
про його вірогідність та надає йому юридичної сили
- це:

Арезолюція;

Бвіза;

В гриф затвердження.

 

79. На бланках дату підписання документа ставлять:

Апід текстом зліва;

Бу правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком;

В у лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці.

 

80. Виберіть правильний варіант написання дати.

А12.07.09; 12.07.2009 року; 12 липня 2009 року;

Б 2.01.2009; 2 січня 2009 року; 12.5.2009;

В 25.08.2009.; 25 січня 2009 року; 2009.02.21.

 

81. Виберіть правильний варіант оформлення грифа затвердження.


АЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

підпис Г. В. Хижняк

23.09.2004.

ВЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Педагогічного

коледжу

підпис Шеремет І.Д.

12.7.2003 р.

Б «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом загальних зборів колективу 12.12.2001. №7.

 

Г ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністра освіти і науки України 18.01.2006. №75.


 

82. Правильно оформлено текст заяви в рядку:

АУ зв'язку з написанням дипломної роботи прошу Вас надати мені від­пустку за власний кошт терміном на один місяць;

Б У зв'язку з захворюванням прошу Вашого дозволу на звільнення мене з занять з 01.04 по 10.04.2009;

В Прошу дозволити мені достроково скласти літню екзаменаційну сесію.

 

83. До трудової книжки заносяться такі відомості про працівника:

Апрізвище, ім'я, по батькові працівника, дата народження;

Б прізвище, ім'я, по батькові працівника, посада, стаж роботи;

В прізвище, ім'я, по батькові працівника, дата народження, посада.

 

84. У якому рядку є помилка в оформленні анкетних відомостей ха­рактеристики?

Астудентки І курсу Інституту української філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ковальчук Олени Ігорівни, 1987 року народження, освіта вища незакінчена;

Б Коваленка Олександра Івановича, учня 11 класу ЗОШ № 245 м. Києва, 1989 року народження, українця;

ВМельник Світлани Вікторівни, аспірантки кафедри англійської мови.

 

85. Виберіть правильний варіант оформлення тексту наказу.

АПРИЗНАЧИТИ:

Микитенко Марію Іванівну на посаду вчителя історії з тижневим навантаженням 16 годин, встановити посадовий оклад 2500 гривень;

Б ЗВІЛЬНИТИ:

з посади головного лікаря Сидоренко Вікторію Миколаївну за власним бажанням згідно з поданою заявою від 25.07.2009 року;

В НАДАТИ:

Сірому Дмитру Ярославовичу, заступнику директора школи, чергову відпустку з 1 липня по 28 серпня 2009 року па 48 робочих днів, за пе­ріод роботи.

 

86. Укажіть істинне твердження:

Атрудова угода - це документ, яким регламентують стосунки між уста­новою та штатним працівником;

Б контракт - це документ, яким регламентують стосунки між установою та позаштатним працівником;

Вконтракт може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною в письмовій формі.

 

87. Правильно оформлено заголовок до звіту в рядку:

Апро результати заліково-екзаменаційної сесії за 2008 рік;

Бстудентки II курсу Кравець Ірини

про соціолінгвістичну практику;

Впро навчально-виховну роботу за 2008-2009 н.р.

доцента кафедри фізіології та вищої нервової діяльності

Карплюка Сергія Вадимовича.

 

88. Довідка- це:

А обліково-фінансовий документ, який підтверджує події, факти, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

Бписьмове повідомлення на ім'я керівника установи, організації, в якому описується певна подія, факт, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень;

В документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя і діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств.

 

89. Заголовок до тексту службового листа оформлюють:

Апосередині рядка з великої літери;

Бвід межі лівого берега без відступу з великої літери;

В від межі лівого берега з відступом з великої літери.

 

90. Правильно оформлено адресу в рядку:

АКлимчук Микола Михайлович

вул. Возз'єднання, 11, кв. 171,

м. Чернігів

БГригораш Марії Сергіївні

с. Білилівка, Ружипський р-н

Житомирська область

В Савченко Оксана Володимирівна

вул. Космічна, 18, кв. 144,

м. Київ, 223, Україна,

 

 

завдання для редагування речень

Виберіть правильні визначення виділених понять.

Номер відповіді, яку ви вважаєте правильною, обведіть кружечком.

1. а) важке положення хворого

б) важкий стан хворого

в) Важке становище хворого

2. а) Виключно обдарована дитина

б) Винятково обдарована дитина

3. а) Особистий склад підрозділу

б) Особовий склад підрозділу

в) Особливий склад підрозділу

4. а)Діяти відповідно наказу

б)Діяти відповідно до наказу

в)Діяти відповідно з наказом

5. а) Пам'ятка архітектури
б) Пам'ятник архітектури

6. а) Підбивати підсумки

б)Підводити підсумки

в)Визначати підсумки

7. а) Чергування здійснюється круглу добу

б)Чергування здійснюється цілу добу

в)Чергування здійснюється цілодобово;

г)Чергування здійснюється круглодобово

8. а)Не дивлячись на метеорологічні умови

б)Незважаючи на метеорологічні умови

9. а)Звідси випливають такі висновки

б)Звідси витікають такі висновки

в)Звідси випливають слідуючи висновки

г)Звідси витікають слідуючи висновки

д)Звідси випливають наступні висновки
є) Звідси витікають наступні висновки

10. а) Дійсне законодавство

б)Діюче законодавство

в)Чинне законодавство

11.а) Проблема полягає у відсутності державного фінансування

б) Проблема заключається у відсутності державного фінансування

12. а) Комісія по справах неповнолітніх
б) Комісія в справах неповнолітніх

13. а) По вказівці деканата

б)За вказівкою деканату

в)По вказівці деканату

г)За вказівкою деканата

14.а) Діяти відповідно наказу

б)Діяти відповідно до наказу

в)Діяти відповідно з наказом

15. а) Звільнений по наказу директора
б) Звільнений за наказом директора

16. а) По вині керівництва
б) 3 вини керівництва

17. а) По новому методу
б) За новим методом

18. а) Завідуючій відділу

б)Завідуючій відділом

в)Завідувачу відділом

19. а) Звільнити по власному бажанню
б) Звільнити за власним бажанням

20. а) Відпустка по хворобі

б)Відпустка через хворобу

в)Відпустка у зв'язку з хворобою

21. а) Присвоїти чергове звання

б)Надати чергове звання

в)Привласнити чергове звання

22. а) Останніми часом в області збільшилась кількість суспільних

організацій

б) останнім часом в області збільшилась кількість громадських
організацій

в) останнім часом в області збільшилась кількість громадянських організацій

23.а) Відігравати велике значення

б)Відігравати велику роль

в)Це має велике значення

г)Це має велику роль

24.а) Заслуговувати увагу

б)заслуговувати на увагу

в)заслуговувати уваги

25. а) Була проведена наукова конференція по підсумках конкурсу
б) Була проведена наукова конференція за підсумками конкурсу

26. а) Ввести в склад ректората

б)Ввести до складу ректората

в)Ввести в склад ректорату

г)Ввести до складу ректорату

27. а) виходячи з вищевикладеного, наказую

б) виходячи з вищевідзначеного, наказую

в) виходячи з вищезазначеного, наказую

г) виходячи з вищезгаданого, наказую

д) виходячи з вищеописаного, наказую

е) виходячи з вищевказаного, наказую

є) виходячи з вищенаведеного, наказую

28. а) Більшість студентів прийшла

б) більшість студентів прийшли

в) більшість студентів прийшло

29. а) згідно з розпорядженням

б) згідно розпорядження

в) згідно розпорядженню

30. а) Затвердити доповідь

б) Ухвалити доповідь

31. а) Підіймати питання

б) Висувати питання

в) Порушити питання

32. а) Ухвалити рішення

б) Схвалити рішення

в) Прийняти рішення

 

 

список літератури

 

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в Українській РСР» // Відом.Верхов.Ради – 1989. - №45. – Ст..631.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732-94. – Чинний від 01.01.95. – К.: Держстандарт України, 1995. – 33 с.

Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л.: Світ, 1990. – 231 с.

Боголюбов С.А. Язык закона / С.А.Боголюбов, И.Ф.Казьмин, М.Д.Локшина и др.; Под ред. А.С. Пиголкина. – М.: Юрид. лит., 1990. – 192 с.

Вапнярчук В.В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 560с.

Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навч.посіб. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2004. – 255 с.

Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч.посіб. – К.: «А.С.К.», 2000. – 395 с.

Гринчишин Д. Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. – К.: Знання, 2006. – 368 с.

Дрозд Л.М. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум. – Дніпропетровськ, «Пороги», 2008. – 206 с.

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч.посіб. – К.: Академія, 2005. – 368 с.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – Л.: Бак, 2008. – 512 с.

Караванський С. Секрети української мови. - Л.: Бак, 2009. – 344 с.

Коваль А.П. Ділове спілкування / А.П.Коваль. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.

Конституція України. – Х.: Одіссей, 1997. – 48 с.

Корж А.В. Ділова українська мова для юристів: Навч.посіб. – К.: 2002. – 172 с.

Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування: Посіб. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 528 с.

Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підруч./ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – 462 с.

Пивоваров В.М., Савченко Л.Г., Калачник Ю.І. Ділова українська мова: Навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с.

Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч.посіб. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

Російсько-український словник / За ред. В.В.Жайворонка. – К.: Абрис, 2003. – 1402 с.

Словник іншомовних слів / За ред.. Л.О.Пустовіт. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.

Словник синонімів української мови: В 2 т./ А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І.Головащук та ін. – К.: Наук.думка, 1999-2000.

Савицька Л.Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференціація української мови. – К.: Критика, 2005. – 464 с.

Савицька Л. Короткий словник жаргонної лексики української мови. – К.: Критика, 2003. – 336 с.

Сучасна українська мова / За ред.. О.Д.Пономарева. – К.: Либідь, 2005. – 487 с.

Токарська А.С. Культура фахового мовлення правника: Навч.посіб. / А.С.Токарська, І.М.Кочан. – Л.: Світ, 2003. – 312 с.

Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів: Навч. посіб. – К.: «Знання», 2008. – 413 с.

Український правопис / Ін-т мовознавства ім..О.О.Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук.думка, 2007. – 288 с.

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації: Вимоги до оформлення документів. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 24 с.

Анти суржик: / За ред.. О.Сербенської. – Л., 1994. – 145 с.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 209 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Поставте правильно наголос у словах. 1 страница | Поставте правильно наголос у словах. 2 страница | Поставте правильно наголос у словах. 3 страница | Поставте правильно наголос у словах. 4 страница | Позовна заява | Позовна заява | Про забезпечення позову | Словниковий диктант |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Про призначення справи до розгляду| Українська мова.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.395 сек.)