Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Про призначення справи до розгляду

Читайте также:
  1. А.2.1.4. Внутрішньокірна ін’єкція (проба на індивідуальну чутливість до антибіотика-за призначенням лікаря).
  2. В Аристотеля ми знаходимо також і розуміння, що дають підставу для, кількісного визначення сили. Для того щоб краще розібратися в суті справи
  3. В документе «Текст для редактирования» проведите проверку орфографии, исправив все орфографические и грамматические ошибки.
  4. В каком порядке могут быть обжалованы в суд действия начальника исправительного учреждения, применившего к лицу, отбывающему наказание, дисциплинарное взыскание?
  5. Глава 7.2. Порядок розгляду звернень та скарг студентів відносно діяльності органів студентського самоврядування.
  6. Для того, чтобы положение исправилось, некоторым нужно будет пасть в бою
  7. Задание№ 1. Оформить доверенность ООО «Север-Консалтинг» Москва, 10.03.2013 № 18. Текст составлен неграмотно, исправить ошибки и оформить согласно правилам ГОСТ 6.30 -2003.

"__________ "______________ 200 р.

 

Суддя ______________________районного (міського, області Іванов Р.Д.,

міськрайонного) суду ________________ області Іванов Р.Д., розглянувши позовну заяву Тихонова Владислава Петровича до Петрової Зінаїди Володимирівни про визнання договору купів­лі-продажу квартири недійним і відшкодування моральної шко­ди, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо пред­мета спору - приватний нотаріус________ ________________нотаріального

округу Зінов'єва Ірина Петрівна,

 

В С Т А Н О В И В :

 

Справа підготовлена для розгляду в судовому засіданні. У ході підготовки справи до судового розгляду прове­дені наступні дії:

1) уточнені позовні вимоги позивача та заперечення проти позову відповідача;

2) вирішено питання про склад осіб, які беруть участь у справі;

3) визначено факти, які необхідно встановити для вирі­шення спору: які визнаються стороною і які підлягають доказу­ванню:

4) з'ясовано, якими доказами кожна сторона буде обґрунтовувані свої доводи і заперечення щодо невизнаних об­ставин, і вони подані у встановлений судом строк;

5) за клопотанням позивача і відповідача витребувані докази та викликані за їх заявами свідки;

6) за клопотанням позивача вирішено питання про забезпечення позову шляхом накладення арешту на квартиру.

З урахуванням наведеного, керуючись ст. 156 ЦПК України,

 

УХВАЛИВ:

Цивільну справу за позовною заявою Тиховнова Владислава Петровича до Петрової Зінаїди Володимирівни про ви­знання договору купівлі-продажу квартири недійним і відшко­дування моральної шкоди, третя особа, яка не заявляє самостій­них вимог щодо предмета спору - приватний нотаріус

__________ нотаріального округу Зінов'єва Ірина Петрівна, призначити до судового розгляду у відкритому судовому засі­данні на "___"_________ 200___р. на__________ год. у залі су­дового засідання № 2 у приміщенні суду.

Про час і місце судового засідання повідомити сторони у справі, третю особу та викликати свідків.

 

Суддя (підпис)

214.

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без рогляду у зв'язку з

повторною неявкою позивача в судове засідання

"__ "______________ 200 р.

_______________ районний суд м.________________ у складі: судді Іванової Н.Г., при секретарі Воропаєвій З.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою Петренко Олени Павлівни до Патової Наталії Анатолії­вни, Патова Віктора Дмитровича про встановлення земельного сервітуту,

ВСТАНОВИВ:

У вересні 200_ р. Петренко О.П. Звернулася до суду зі вка­заним вище позовом, зазначаючи, що проживає по вул. Енгельса, 2 в м. __________, відповідачі є власниками суміжного будинку. Для проведення газифікації будинку вона одержала письмову згоду від Патовой Н.А., оскільки запроектований газопровід має пройти через земельну ділянку останньої, на проведення цих робіт нею витрачені значні кошти. Пізніше відповідачі заборонили встановлювати на їх земельній ділянці опори для газопроводу, у зв’язку з чим вона просила встановити постійний земельний сервітут, тобто використати земельну ділянку відповідачів для прокладання і експлуатації газопроводу.Позивачка Петренко О.П. у судове засідання на «___» ___________ 20__ р. не з’явилася, про час і місце судового засідання їй було повідомлено належним чином, про що свідчать розписки про одержання судових повісток.

На «___» ___________ 20__ р. позивачка повторно у судове засідання не з’явилася, будучи належним чином повідомленою про час і місце судового засідання, причини своєї неявки суду не повідомила, заяви про розгляд справи за її відсутності не подавала.

Таким чином, в силу ч.2 ст.77 ЦПК України, суд визнає, що позивачка повторно не з’явилася до суду без поважних причин.

Відповідно до вимог ч.3 ст.169, п.3 ч.1 ст.207 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду, якщо належним чином повідомлений позивач повторно не з’явився в судове засідання без поважних причин або повторно не повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.

Загрузка...

Керуючись ч.3 ст.169 та п.3 ч.1, ч.2 ст.2087 ЦПК України,

 

УХВАЛИВ:

 

Позовну заяву Петренко Олени Павлівни до Патової Наталії Анатоліївни, Патова Віктора Дмитровича про встановлення земельного сервітуту залишити без розгляду.

Роз’яснити позивачці її право на повторне звернення до суду після усунення умов, що були підставою для залишення справи без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до _________ через суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня винесення ухвали заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 10 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч.4 ст.295 ЦПК України.

 

Суддя (підпис)

 

215. Відредагуйте документ.

 

Справа №2-н-23/20___ р.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Поставте правильно наголос у словах. 1 страница | Поставте правильно наголос у словах. 2 страница | Поставте правильно наголос у словах. 3 страница | Поставте правильно наголос у словах. 4 страница | Позовна заява | Позовна заява | Українська мова. | Словниковий диктант |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Про забезпечення позову| СУДОВИЙ НАКАЗ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)