Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

«Дәндер» каталогын жарыққа шығарғандарA) ДюкенB) Видрие ВильмаренC) Виктуар Вильмарен


 

«Дәндер» каталогын жарыққа шығарғандарA) ДюкенB) Видрие ВильмаренC) Виктуар Вильмарен

18 ғасырда бидайдың бірнеше сорттарын шығарып, жасау жолдарының көрінісін батыс еуропалық селекционер – тәжірибешілерB) ЛокутерD) ГаллетH) Шифер

18-ғасырадағы селекционерлерA) ГаллетE) ЛекутерH) Ширеф

18-ғасырдағы селекционерлер үшін маңызды ісC) Өсімдіктердің дән байлау кезіндегі жыныстық процестерін анықтадыE) Жануарлар тұқымын асылдандырдыH) Қолдан сұрыптау әдісін қолданды

18-ғасырдың 2-жартысында ағылшын дақыл өсірушілері ашқан жаңалықтарA) Өсімдіктердің көптеген жаңа сорттары шығардыB) Өсімдіктерді қолдан будандастыруды зерделедіC) Өсімдіктерді жаппай будандастыруды зерделеді

19 ғасырда алғашқы болып түр және туыс арасында будандастыруды келесі ғалымдар жүргізді:B) И.В. Мичурин C) В. Римпау E) Г.Д.Карпенко

1928 жылы мына ғалымдар рентген сәулесімен жүгері мен арпада мутациялар тудырды А) А. А. СапегинС) Л. СтадлерҒ) Л. Н. Делоне

XIX ғасыр ұзақтығында өнеркәсіптік селекция кезеңінде мыңдаған тұқым өндіруші фирмалар мына елдерде ашыла бастады:D) ГерманияE) ҰлыбританияG) АҚШ

Азияның ілгері орталық жағына кіреді: A) Кіші Азия мен Аравия жарты аралыB) Иран E) Кавказдың күнгей жағы, Түркменистанның таулы бөлігі

Айқас тозанданатың өсімдіктердің түрлеріA) Бір үйліB) Екі үйліE) Қос жынысты

Аллогамдық түрлерде жеке талдауды қолдануға кедергі жасайтың негізгі мәселелерB)Өсімдіктердің бір-бірімен тозандануын бақлай алмауC) Инцухт-дипрессиясының болуыF) Жақын туыстық тозандану әсерінен инцухт- депрессияның болуы

Аллогамдық түрлерде жеке талдауды қолдануға кедергі жасайтың негізгі мәселелерB)Өсімдіктердің бір-бірімен тозандануын бақлай алмауC) Инцухт-дипрессиясының болуыF) Жақын туыстық тозандану әсерінен инцухт- депрессияның болуы

Алшақ будандастыру тәсілімен шешілетің мәселелерA) Жиі мәдени түрлердің сорттарын жақсартпау үшін оларды басқа түрлерден аладыE) Жақын туыстар түрлерін будандастырып, генетикалық қарым-қатынас жасап алынған формаларында бағалы белгілерді алуға боладыG) Түр аралық будандастыру мен ата-аналықтарда жөқ белгі алуға боладыАлынған өнімнің жоғары сапалылығын анықтайтын белгілер мен қасиеттерA) жылтырлығыE) ақуыз мөлшеріH) клейковина саны мен сапасы

Анеуплоидтар негізінде қолданылады:C) нуллисомиктер E) моносомиктер H) трисомиктер

Анеуплоидтар негізінде мыналар селекцияда кеңінен қолданылмағанA) НуллисомиктерB) МоносомиктерC) Трисомиктер

Апробация келесі кезеңдерден тұрады:A) Дайындық жұмыстарыE) Бауды алу және талдауH) Негізгі көрсеткіштерді анықтау,есептеу және құжаттарды толтыру

Апробацияны жүргізу уақыты – балауыздана пісу мына дақылдарда E) бидайF) сұлыG) арпа

Апробацияның кезеңдері A) дайындауB) апробациялық бауды сұрыптауH) апробациялық құжаттарды толтыру

Арнайы сорт сынаудын негізгі түрлеріB) Әр түрлі агрофондарда сорт сынауC) Динамикалық сорт сынауH) Аймақтық сорт сынау

Астық дақылдарымен жұмыс істегенде әр будандық комбинацияданA) 1000-2000 будандық тұқым алу керекD) 100-200 масақты піштіредіF) Комбинациялардың жалпы саны 350-370, онда есептеу жеңіл болады

Астық тұқымдастарының қарқынды сорттарын шығарғанда мынадай физиологиялық көрсеткіштерге көңіл бөледі:A) Фотосинтездік өнімділік B) Фотосинтезбен тыныс алу арасындағы қатынасC) Жалпы өнімдегі дәннің мөлшері

Загрузка...

Ауруға төзімділігін бағалағанда аурудың таралуың күшейту үшін- A) Топыраққа жұқпалы ауруларды жинау үшін бір жерге бір неше жыл қатарынын немесе қысқа ауыспалы егістікте D) Егу мезгілі мен тұқымның себу мөлшерін өзгертуE) Сынауға алынған жадығатты инфекция тарататың сорттардың арасына егу

Ауруларға төзімділікті анықтағанда бидайдың мына аурулармен зақымдалғанын есептейдіD) тат E) ақ ұнтақF) септариоз

Аутогамдықты өсімдіктерге әсері?A) Популяцияларға гетерогамдық дәрежеде әсер етедіC) Дарақтардың гетерозиготалылығына әсер етедіF) Дарақтардың аллельдік қарым-қатынастары мен өміршеңдігіне әсер етеді

Аутогамдықтың өсімдіктерге әсеріA) Популяцияларға гетерогамдық дәрежеде әсер етедіC) Дарақтардың гетерозиготалылығына әсер етедіF) Дарақтардың аллельдік қарым-қатынастары мен өміршеңдігіне әсер етеді

Ауыл шаруашылығы дақылдарында полиплоидтық түрлер мына өсімдіктерде байқаладыВ) Астық дақылдарыД) ЦитрусG) Дәрілік

Ауыл шаруашылығы дақылдарынның қандай өсімдіктерінде полиплоидтық түрлер байқаладыВ) Астық дақылдарыД) ЦитрусG) Дәрілік

Ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциясы мен тұқым шаруашылығының басты мақсаты: C) Ауыл шаруашылығы дақылдарының жоғары өнім беретін жаңа сорттарын шығаруE) Шаруашылықты жоғары спалы тұқымдармен қамтамасыз етуH) Себіліп жүрген сорттарды одан әрі жетілдіру, жақсарту

Ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциясы мен тұқым шаруашылығының басты мақсаты: C) Ауыл шаруашылығы дақылдарының жоғары өнім беретін жаңа сорттарын шығаруE) Шаруашылықты жоғары спалы тұқымдармен қамтамасыз етуH) Себіліп жүрген сорттарды одан әрі жетілдіру, жақсарту

Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттары бір-бірінен қандай қасиеттері бойынша ерекшеленеді?A) ЖаңалығыВ) МаңыздылығыС) Құндылығы

Бақылаушы сорт C) Барлық сорттар мен селекциялық нөмірледі өнімділігіне, басқа да биологиялық - шаруашылық белгілерімен қасиеттеріне қарап салыстыратын сорт F) Салыстыру бірлігі G) Стандарт

Бастапқы материал алу үшін қолданылатын осы заманғы селекция тәсілдері В) Табиғи популяция D) Будан популяциясы E) Өздігінен тозаңданатын линиялар

Бастапқы материал депА) Жаңа сорт шығару үшін С) Өсімдіктердің мәдени формасыE) Өсімдіктердің жабайы формасы

Бастапқы материал ретінде мыналар пайдаланылады.А) Табиғатта кездесетін өсімдіктердің сан алуан формалары мен сорттары С) Селекция процесінде будандастыру жолымен жасалған материал E) Түрлі сыртқы жағдайлардың жасанды әрекетімен жасалған бастапқы материал

Белгілері мен қасиеттері бойынша сортқа қойылатын талаптарА) Бір масақтағы дән салмағы, өнімді түптенуі жоғарыВ) Жатып қалуға, шашылуға төзімділігіС) Қолайсыз жағдайларға төзімділігі

Бидай өнімінің дәннің сапасы бойынша топтарыA) Ен жоғарғы сапаF) Орташа сапаG) Төменгі сапа

Бидай, арпа, қара бидай, тритикале егістіктерінде тұқымдық мақсатқа келесідей жағдайда жарамсыз деп таныладыA) сорт тазалығы 95% төменF) қиын бөлінетін арамшөптердің қоспасы 3% жоғарыH) қиын бөлінетін мәдени өсімдіктердің қоспасы 3% жоғары

Бидай, арпа,қара бидай, тритикале (элитадан басқа) егістіктері тұқымдық мақсатта келесідей жағдайларда жарамсыз боладыA) Сорттық тазалығы 95% төменE) Егістік тозанды қара күйемен 0,5%,қаракүйемен0,3% зақымданадыG) Қиын бөлінетін мәдени өсімдіктер қоспасы 3% жоғары, арамшөптер қоспасы 3% жоғары

Болашақ сорттың белгілері мен қасиеттерін анықтайтын көрсеткіштер:A) Болашақ сортқа арналған аймақтың топырақ-климат жағдайларыB) Сорттың өндірісте өсірірілуіне байланысты агротехникасы мен механикаландыру дәрежесіE) Дақыл бағдары мен оны пайдалану

Будан популяциясынан будандастыру жане сұрыптау арқылы алынған будандар А) Прибой D) Саратовская 29E)Харьковская46
Будандастыру – бұл ...C) селекциялық жұмыстың негізгі әдісіE) бір немесе бірнеше тұқым қуалаушылық белгілері және қасиеттері мен айырмашылығы бар екі немесе одан да көп аталық – аналықтарды шағылыстыруG) аталық – аналықтардың құнды белгілері мен қасиеттерін қосып және дамытып жаңа ағза алу

Будандастыру жолдары мынаған байланыстыC) өсімдіктің биологиялық ерекшеліктерінеE) гүлдің құрамы мен мөлшерінеG) гүлдеу тәсілі мен ұрықтануына

Будандық идиотипте әртүрлі генетикалық митохондрий болса, онда D) демалуды күшейтуі мүмкінE) тыныс алуды күшейтуі мүмкінG) энзималық белсенділікті күшейтуі мүмкін

Будандық селекция өнерінің туындысыA) Сүйегі жоқ алхоры ағашыB) Ағаш басында кебетін алхорыC) Өте үлкен жаңғақ ағашы

Будандық селекцияның туындысыA) Сүйегі жоқ алхоры ағашыB) Ағаш басында кебетін алхорыC) Өте үлкен жаңғақ ағашы

Будандық сортА) Бидайдың Саратовская 29 cортыF) Күздік бидайдың Византия 1 сортыH) Арпаның Одесский сорты

Будандық сорт-А) Популяцияларды будандастыру арқылы алынған сортВ) Будандастырылған популяцияларды сұрыптау арқылы алынған сортH) Қайта сұрыптау жолымен шығарылған таза сорт

Бүгінгі күні жоңышқа, еркекшөп, экпарцет, бетеге сорттарын шығаруда еңбек еткен қазақтың селекционерлері:A) Г.П.МейірмановE) А.М.ГолубевG) В.С.Шевочник

Бүршіктерді, өркендерді және сабақтарды колхицинмен өңдегенде B) ерітіндіге батырадыC) тамшылау әдісіменD) инемен енгізеді

Біздің елде сорттық бақылаудың 3 әдісі қолданадыA) Тұқымның нақтылығын айқындау D) Сорттық егістіктерді апробациялау және тіркеуG) Грунттық сорттық бақылау

Біздің елде сорттық бақылаудың түрлеріA) Тұқымның нақтылығын айқындауC) Сорттық егістіктерді апробациялау және тіркеу F) Грунттық сорттық бақлау

Біздің республикамызда тұқымның егістік және сорттық сапаларын бақылауды жүргізетін органдарC) ауыл шаруашылық министрлігіE) аудандық тұқым инспекциясыH) республикалық тұқым инспекциясы

Бір (жай) қайтармалы будандастыру ол-A) поликроссD) топкроссG) реципроктылар

Вильмарен фирмасы қандай дақылдардың селекциясымен айналысты?A) Бидай B)АрпаC) Сұлы

ГаплоидтарA) Диплоидтық түрлердің дарақтарыC) Аллоплоидтық түрлердің дарақтарыE) Соматикалық жасушаларында негізгі формаларға қарағанда саны екі есе кем

Гаплоидтық өсімдіктерді алу әдістердіA) Түраралық будандастыру E) РадиологиялықF) Микроспоралар культурасы

Гаплоидтық өсімдіктерді алу әдістері:B) егіздерді талдау C) түраралық будандастыруD) радиологиялық әдіс

Гаплоидтық өсімдіктерді алу әдістеріA) Егіздерді талдау және түр аралық будандастыруB) Радиологиялық және микроспоралар культурасыC) Полиплоидтық әртүрлі деңгейде будандастыру

Геномдық мутациялар дегеніміз ол -C) Хромосома саны еселі көбейедіD) Хромосома саны еселі азаядыE) Тиімді процесс

Геномдық мутациялар ол -A) Хромосома саны еселі көбеюіD) Хромосома саны еселі азаядыE) Тиімді процесс

Гетерозис – A) бірінші будан ұрпақтары толық көрінедіC) бірінші будан ұрпақтары пайдалы тиімділікпен ата-анасынан асып түсуіG) генеративті көбеюде келесі ұрпақтар тез жойылады

Гетерозис құбылысымен қандай ғалымдар айналысты А) И.Г.РеитерС) Ч.Дарвин E) Д.Бил

Гетерозиске селекция деп -A) Өнімділігі жоғарыB) Суыққа төзімді D) Жоғары гетерозиспен көзге түсетін бірінші ұрпақты құрастыру

Гетерозиске селекция деп….А) Өнімділігі және басқада белгілерімен көзге түсетін будандарды құрастыруС) Өте жоғары гетерозиспен көзге түсетін бірінші ұрпақтағы будандарды құрастыруЕ) Өнім сапасы жоғары бірінші ұрпақтағы будандарды құрастыру

Гомология-A) Гүлде аталық пен аналықтың қатар пісуіD) Гүлде жыныс мүшелерінің бір уақытта дамуыG) Тозаңдардың бір уақытта пісуі

Дарвин бойынша сұрыптаудың жіктелуіA) Белгілі бір мақсатқа сәйкес сұрыптауB) Санасыз сұрыптауC) Жабық сұрыптау

Дәндерді колхицинмен өңдегеннің бұрыс жағыA) тамыр жүйесінің нашар болуыB) өскіндердің өміршеңдігінің төмендеуіC) тамырының нашар таралуы

Ең алғаш рет сорт туралы анық түсінік берген ғалымА)КатонC)КалумеллаG) Плиний

Ертедегі селекционерлер алғаш рет қай дақылдың сорттарын шығарған?A) Жеміс беретін өсімдіктерC) ЖүзімF) Бақша дақылдары

Жаздық бидайдың Саратовская 29 сорты қандай қасиеттерімен икемделеді?A) Суды аз пайдаланадыE) Тамыр жүйесі сіңірімдіF) Фотосинтездік қабілеті өте жоғары

Жалпылама сұрыптаудың ерекшіліктері:A) Ұрпақтар тобынаң бір мезгілде көптеген өсімдіктер таңдалып алынады C) Өсімдіктер саны бірнеше жүзден, бірнеше мыңға дейін жетеді E) Сұрыптауды егісдікте жүргізіп болашақ сортқа ұқсас белгілері бар өсімдіктерді тандайды

Жартылау әдісіA) Элиталық өсімдіктер мен олардың ұрпақтарының дәндері екіге бөлінедіC) Ұрпақтардың бір бөлігін сынауға қолданадыF) Екінші бөлігін сұрыптауға қолданады

Жергілікті сорт-A) Табиғи және жасанды сұрыптаудың қарапайым әдістерімен шығарыладыВ) Нақты бір жерде ұзақ уақыт өсірілетін сортG) Халықтық селекцияның нәтижесінде алынған сорт

Жергілікті сорттар қандай қасиеттермен ерекгшеленеді?A) Қолдан және жасанды сұрыптау арқылы алынадыC) Ауа-райының қолайсыз жағдайларына төзімдіE) Топырақ-климат жағдайларына талғамсыздығы

Жоғары өнімді сорттар шығару үшін сұрыптау қалай жүргізіледі?B) Күзде ұзақ күн болатын теңіз деңгейіндеE) Жазда теңіз деңгейінен 2500 м биіктікте күн ұзарған соңF) Күн ұзақтығы сезілмейтін аудандарда

Зиянкестеге төзімділігін бағалағанда зақымдану ерекшіліктер B) Анатомиялық – морфологиялық және өсіп – жетілу ерекшелігі D) Сорттардың зақымданған мүшелері мен улпаларының қалпына келу мүмкіндігі H) Өсімдік мүшелері мен улпаларының биохимиялық құрамының ерекшелігі

И.В.Мичурин 1874-1875 жылдардан бастап селекция үшін қандай еңбектер атқарды?B) бірқатар жаңа әдістерді қолдану нәтижесінде көптеген сорт шығарылғанD) жеміс ағаштарының селекциясымен айналыстыF) өсімдіктер селекциясына алшақ будандастыру проблемасын ұсынды

И.В.Мичурин маңызды қортынды жасадыА) Будандастыру тәсілін қолданып F) Шетелдік өсімдіктерін жергілікті табиғат жағдайына бейімдеу арқылыG) Табысқа қол жеткіздім

И.В.Мичуриннің селекцияға қосқан үлесіA) 1874-1875 ж.ж. жеміс ағаштарының селекциясымен айналыстыC) Жаңа әдістерді қолданып көптеген сорттарды шығардыE) Өсімдіктер селекциясына алшақ будандастыру мәселесін ұсынды

Икемділігі жағынан сорттардың классикалық үлгіге жататындарыA) Жаздық бидай Харьковская 46B) Картоп ЛорхC) Жүгері Буковинский 2D) Арпа ГраналE) Сұлы МарктонF) Жүгері Молдавский 215G) Сұлы СельмаH) Қарақұмық Богатырь

Индонезия – Үнді-қытай орталығына кіреді:A) Үнді-қытай E) ИндонезияG) Филлипин жарты аралы

Инсухт –дипрессия дегеніміз – A) аллогамдық өсімдіктерді қолдан өздігінен тозаңдандыруC) ұрпақтардың өміршеңдігінің төмендеуіG) өнімнің төмендеуі

Иогансен ашқан жаңалықтарA) Арпа мен үрме бұршақтың сандық белгілерін сұрыптау C) Өздігінен тозаңданатын дақылдардың ұрпақтарын сұрыптауE) Гольтаның заңдарын жоққа шығарды

Иондаушы сәулелердің ішінде жиі қолданылатыны А) Рентген және гамма сәулелеріД) α-β бөлшектеріҒ) Жылдам және сылбыр нейтрондар

Иондаушы сәулелердің ішінде жиі қолданылатыны А) Рентген және гамма сәулелеріД) α-β бөлшектеріҒ) Жылдам нейтрондар

Карантиндік арамшөптерA) ойраншөпE) тікене алқаH) укекіре

Картоптың клон сорттарыА) ЗазерскийВ) СкорспелкаС) Майкот

Картоптың сорттарыC) ШортандинскийF) РекордH) Ақсор

Келесідей жағдайларда бидай, арпа, қара бидай (элитадан басқа) егістері тұқымдық мақсатқа жарамсыз деп танылады:A) сорттық тазалығы 95% -дан төмен G) қиын бөлінетін арамшөптер қоспасы 3 %-дан жоғарыH) қиын бөлінетін мәдени өсімдіктер қоспасы 3 %-дан жоғары

Клон сорттар-A) Вегетативтік көбейетін бір өсімдіктің ұрпағыС) Вегетативті көбейетін дақылдарды жеке сұрыптау арқылы алынған сортE) Табиғи мутагенез әсерінен өзгеріске ұшырайтын сорт

Колхицин – A) сарғыш ақ ұнтақE) спиртте жақсы еридіF) хлорофилде жақсы ериді

Колхицин бұлВ) Спиртте және хлорофилде оңай еридіД) Полиплоидтарды барлық дақылдарын алуға боладыҒ) Селекцияда жиі қолданылады

Колхицинмен жас көшеттерді өңдегенде ерітінді:C) күн сәулесі тура түспеу керекE) ауа ылғалдылығы 70-80%H) концентрациясы 0,1-0,4%

Колхицинмен жиі өңдейді-E) дәндердіF) өскіндердіG) тамырларды

Комбинациялық будандастырудың мағынасы - ...B) жоғары өнім беретін сорттарды құрастыруD) аталық аналықтың керек қасиетін қосуG) басқа белгісі мен қасиеттерін жақсарту үшін қолданылады

Конкурстық сортсынаудың мақсатыВ) Жаңа сорттардың өнімділігін бағалауЕ) Өнім сапасын бағалауН) аурулар мен зиянды жәндіктерге төзімділігін бағалау

Конкурстық сортты жинауға алынған үлгілердің салмағыA) дәнді дақылдардар – 1 кгE) дәнді бұршақ дақылдары – 1,5 кгH) тары – 0,5 кг

Көп қайтармалы будандастыру ол-C) беккростар D) конвергенттікF) сатылы

Көшеттік пен сортсынау мөлдектердің көрсеткіші B) ұзындығыC) қатарлар саныD) қатараралықтардың жалпақтығы

Күздік бидайдың тат ауруына төзімділігін қалай анықтайды А) Күзде, қысқа кетер алдында анықтайды. В) 50х50 см бес анықтаушы мөлдекшелерде өсімдіктердің жапырақтарын қарайды E) Рамканы әр жерге салып төменгі жане жоғары жапырақтарын қарайды

Күріштің сапасын анықтағандаC) шынылығыD) пішініE) дәннің ірілігі

Қазақстан Республикасында сорттық бақлаудың қолданылатың әдістеріA) Түқымның нақтылығын анықтауB) Сорттық егістіктерді апробациялау және тіркеуG) Грунттық сорттық бақлау

Қазақстан Республикасының «Тұқым шаруашылығы туралы» Заңына сәйкес ауылшаруашылық өсімдіктерінің тұқымдары көбейту кезеңіне сәйкес, келесі категорияларға бөлінеді:B) БөлекC) ЭлиталықE) Көбейтілген

Қазіргі уақытта гетерозистік будандастыру мына дақылдардың селекциясында қолданыла бастадыВ) МақтаС) КүрішЕ) Бидай

Қазіргі уақытта қай дақылдарды гетерозистік селекция қолдана бастадыB) күрішD) мақтаF) бидай

Қай өсімдікте гетерозис вегетативті ұрпақтарды айқын беріледіA) картопC) қант қамысыF) батат

Қайталау дегеніміз: A) Бір сорт егілетін мөлдектердін саны E) Ол учаске сорт сыналатын әр түрлі кезеніде бақылау көрсеткіштерін беріп отырады H) Қайталанудың ұлғайуына байланысты тәжірибе дәлділігі артады

Қайтарма (беккросстар) будандастыру әдісті кім, қашан ұсындыA) 1922 Х.В.ХарланD) 1922 М.Н.ПоупE) 1764 И.Г.Кельрейтар

Қандай дақылдарды гетерозистік селекция қолданадыB) күрішD) мақтаF) бидай

Қандай мәдени өсімдіктерде полиплойдтар көп тарағанА) Темекі (2n=48)С) Арахис(2n=20,40), мақта(2n=26,56)Н) Алма ағашы (2n=34,51,68)

Қандай химиялық зат көмегімен полиплоидтық өсімдіктерді алуға болады:F) колхицинG) линзан H) аценафтен

Қарапайым селекция кезеңінде (б.з.б 2 мың жыл бұрын) кімнің шығармашылығында селекцияны жүргізу тәсілдері корсетілген:A) ТеофрастC) КолумбелE) Виргель

Қарапайым селекция кезеңінде (б.з.б 2 мың жыл бұрын) кімнің шығармашылығында селекцияны жүргізу тәсілдері корсетілген:A) ТеофрастC) КолумбелE) Виргель

Қатты бидайдың өсіруге рұқсат етілген сорттарын көрсетіңізA) Дамсинская 90 E) Дамсинская янтарнаяG) СИД 88

Құрғақшылықа төзімділік мына жағдайларға байланысты B) Өсімдіктін анатомия – морфологиялық ерекшілігіE) Цитоплазманың жоғары температураға және тұз концентрациясына физиологиялық шыдамдылығы H) Биологиялық осіп жетілу ерекшелігі

Құрғақшылықтың түрлері:A) Көктемгі құрғақшылықB) Жазғы құрғақшылықH) Бүкіл өсіп – өну кезеңіндегі құрғақшылық

Құрғақшылықтың түрлері:C) Топырақ құрғақшылығыD) Ауа құрғақшылығыG) Аралас құрғақшылық

Қытай-Жапон орталығы қай дақылдардың орталығыА) Қарақұмық С) ҚытайбұршақE) Тары

Л.Барбаликтің селекцияға қосқан үлесіA) Қатал сұрыптауды қолдандыE) Тоғыстыру тәсілімен будандастыру жүргіздіH) Сұрыптаудыы жоғары дәрежеде жетілдіруді қолданды

Линиялық сорт-А) Өздігінен тозаңданатын дақылдарды жеке сұрыптау арқылы алынған сортВ) Бәр өсімдіктің ұрпағы болып табылатын сортD) Шаруашылық-биологиялық белгілері мен қасиеттері біртекті сорт

Линиялық сортA) Бидайдың Лютесценс 62cортыВ) Сұлының Победа сортыH) Арпаның Винер сорты

Линиялық сорттар ненін әсерінен өз қасиеттерін жоғалта бастадыA) механикалық ластануB) табиғи қалыпта тозандануD) мутация

Линиялық сорттар.A) Өздігінен тозаңданатын дақылдарды сұрыптау арқылы алынытын сорттарE) Біртекті өсімдіктің көбеюі, сондықтан олар барлық белгілері мен қасиеттері біркелкі беріледі.F) Табиғи қайта тозаңдану және механикалық ластану әсерінен қасиеттерін жоғалтатын сорттар

Линиялық тәсілмен шыгарылған сорт .В) Одесский 100D) Византия 1F) Саратовская 29

Масағы мықты, сабағы қысқа дақыл қандай қасиеттерді көрсетеді?A) ӨнімділікC) Ауа-райының қолайсыз жағдайларына төзімділікE) Механикалық жинауға икемділік

Мәдени өсімдіктердің арасында полиплоидтары көп тарағандары:A) картопC) мақтаE) алма ағашы

Мәдени өсімдіктердің жаңа сорттарын шығару әдісінің дамуының тарихи кезеңіB) ХалықтықC) ӨнеркәсіптікE) Карапайым

Мемлекеттік сортсынау станциялары мен участоктарында мына сынақтар жүргізіледіА) Технологиялық-экономикалықД) КонкурстықҒ) Өндірістік

Мемлекеттік сортсынау станциялары мен участоктарында мына сынақтар жүргізіледіA) технологиялық-экономикалықC) конкурстықF) өндірістік

Мендель заңдарыA) Тепе-теңдік заңыB) Ажырау заңыC) Тәуелсіз таралу заңы

Мендель селекциядан басқа тағы немен айналысқанA) Ара шаруашылығыB) МетерологияC) Бақ шаруашылығы

Механикалық баптау жане жинауға икемділік белгілеріне жатады?С) Сабағының қысқа жане мықты болуы E) Тамыр жүйесінің төзімділігі Н) Төгіліп қалуға төзімділік

Механикалық баптауға икемділікті бағалағанда ..... анықтайдыA) жатып қалуға төзімділікB) төгіліп қалуға төзімділікC) тамырында және дестеде өнуіне

Морган жұмыстарының бағытыA) Эксперименталдық эмбриологияB) РегенерацияC) Жануарлар жынысын анықтау

Морган ашқан жаңалықтарA) Жеміс шыбыны дрозофилада мутация жүргіздіC) Тұқым қуалайтын материалдардың хромосомалық негізін көрсеттіF) Хромосомалардың генетикалық картасын жазды

Мөлдектерді орналастырғанда қолданатың негізгі ережелер A) Көрші мөлдектер ұзын жактарымен жектесіп түйісуі керек \C) Бір сорттың мөлдектерін көлденен және тік бағытта қатар орналастыруға болмайдыH) Бір қайталауда мүмкіндігінше топырақ құнарлығы, жер бидері бір келкі болуы керек

Мөлдектерді сорт сынау қайталауларында орналастыру үшін мына тәсілдерді қолданадыA) ЖүйеліD) КездейсоқG) Жұп немесе стандарты

Мутация типтеріВ) ГендікС) ХромосомдықН) Нүктелік

Мутацияны ашуға ат салысқан ғалымдарА) Ғ. А. НадсонЕ) Г. С. ФилиповG) Г. Д. Меллер

Мына дақылдардың полиплоидтық түрлері табылмағанA) қара бидайB) арпаC) қызылша

Мына нұсқалардың қайсысы селекция ғылымының даму тарихындағы негізгі кезеңдеріне жатады:C) қарапайымF) ғылымиH) өнеркәсіптік

Мына өсімдікте гетерозис вегетативті ұрпақтарды айқын беріледіA) картопC) қант қамысыF) батат

Н.И Вавиловтың қандай еңбектері бар?A) “Ботаникалық-географиялық селекцияның негіздері”D) мәдени өсімдіктердің шығу орталықтарын таптыF) тұқым қуалаушы өзгергіштігіндегі гомологиялық қатары заңдарын қалыптастырды

Н.И Вавиловтың қандай еңбектері бар?A) “Ботаникалық-географиялық селекцияның негіздері”D) мәдени өсімдіктердің шығу орталықтарын таптыF) тұқым қуалаушы өзгергіштігіндегі гомологиялық қатары заңдарын қалыптастырды

Н.И.Вавилов селекцияны былай сипаттады:A) Ғылым B) ӨнерC) Ауыл шаруашылығының бір саласы

Н.И.Вавилов экологиялық-географиялық принципке негізделген мәдени дақылдардың ішкі түрлі систиматикасын ұсынды:E) Түр F) экологиялық-географиялық тип G) Формалар мен сорттар

Неолит дәуірінде мәденилендірілген дақылдар қатарына жатпайтыны:D) асбұршақE) жалаңаш дәнді бидайG) жүгері

Ортаазиялық орталыққа қандай мемлекеттер кіреді: A) Үндістанның Солүстік және Батыс жағы B) Ауғаністан, Өзбек мемлекеттері C) Батыс Тяньшань

Осы заманғы ауыл шаруашылық өндірісінің сортқа қоятын талаптарыС) Жыл сайын тұрақты және жоғары өнім беруD) Даму барысында ауа-райының қолайсыз жағдайларына төзімді болуЕ) Механикалық баптауға икемділігі

Осы заманғы селекцияда бастапқы материал алу түрлері мен тәсілдері:D) Табиғи популяция және будан популяциясы E) Өздігінен тозаңданатын линиялар F) Жасанды мутация және полиплоид формалар

Өнгіштігі I класта-95%, II класта-92%, III класта-90% дақылдар қатарына жатпайтындар:D) тарыF) қарақұмықH) қатты бидай

Өндірісте қолданылатын будандардың типтері:A) ЛинияаралықD)СортараралықF)Сортлиниялық

Өндірісте қолданылатын будандардың типтеріВ) ЛинияаралықD) Линиялық-сорттықF) Будандық (синтезделген) популяциялар

Өнімнің жоғары сапалылығын анықтайтын қасиеттер мен белгілер А) Клейковинаның саны мен сапасы В) Витаминдердің мол болуы крахмал мөлшерінің көбеюіН) Жылтырлығы

Өңдегенде қолданылатын будандастыру типтеріB) будандықE) линияаралықF) сортлиниялық

Өсімдіктер иммунитеті немесе резистенттік мына жағдайларға байланыстыА) Морфологиялық төзімділікС) Физиологиялық төзімділікD) Химиялық төзімділік

Өсімдіктерді жерсіндіру: A) Латынша - introdustioD) Осы жергілікті жерде бұрын өспеген өсімдіктердің түрлері мен сорттарынF) Бір елден немесе облыстан әкелгенің айтады

Өсімдіктердің иммунитеті немесе резистентілігі мына жағдайларға байланыстыA) Морфологиялық резистентілігінің инфекция жасушасының арнайы құрылымына байланысты зақымдамайдыB) Физиологиялық төзімділік зақымдануын жасушаның жұқтырғышқа қарсылығымен байланыстыC) Химиялық төзімділік өсімдіктегі бар химиялық заттармен немесе жасуша нәрінің ауру қоздырғышына қарсы тұрумен байланысты

Өсімдіктің өнімділігіне әсер ететін көрсеткіштерA) фотосинтетикалық өнімділікC) фотосинтез бен тыныс алғандағы заттардың шығындалуының арақатынасыE) жалпы өнімділіктегі дән саны

Питомниктерде және сорт сынау учаскелерінде талдаулар, байқаулар мына құжаттарға толтырыладыA) ВедомостарB) БланкілерF) Журналдар

Полиплоидия дегеніміз?А) Жас көшеттерді өңдеу арқылы Е) Жапырақтың ірілігімен, бүршіктерді өңдеу арқылыН) Ұрық тамырлары мен дамып келе жатқан өркеннің өсу нүктелерінің микроскоппен зерттеу арқылы

Полиплоидия типтеріА) АутополиплоидтыВ) АллополиплоидтыЕ) Сигментті аллаполиплоидия

Полиплоидтарды алу кезінде колхицинмен:A) Дәндерді өңдейдіB) Өскіндерді өңдейдіC) Көшеттерді өңдейді

Полиплоидтарды алуда қолданылатың заттар:B) КолхицинC) ЛинданG) Гомексан

Полиплоидты алу техникасыС) Дәндерде,өскіндерде өңдеуҒ) Тамырларды, жас көшеттерді өңдеуG) Бүршіктерді, сабақтарды өңдеу

Полиплоидты бөліп алу техникасыВ) Өскіндермен, жапырақтың ірілігімен және жалпақтығымен, қалыңдағымен өңдеуД) Леп тесігінің мөлшері және ондағы хлоропластардың саныН) Ұрық тамырлары мен дамып келе жатқан өркеннің өсу нүктелерін микроскоппен зерттеу

Полиплоидтық өсімдіктерді мына белгілері арқылы біледі:A) өскіндеріменC) жапырақ ірілігіменE) жапырақ қалыңдығымен

Полиплоидтық өсімдіктерді мына белгілері арқылы біледі:B)ӨскіндеріменC) Жапырақ ірілігіменE) Жапырақ қалыңдығымен

Популяцияларды сұрыптауға мына әдістерді қолданадыA) модификацияC) митозF) будандастыру

Популяциялық сорт-A) Айқас тозаңданатын өсімдіктерді жаппай сұрыптау арқылы алынған сортB) Өздігінен тозаңданатын өсімдіктерді жаппай сұрыптау арқылы алынған сортC) Тұқым қуалаушылығы біртекті емес сорт

Сволефтің селекцияға қосқан үлесіA) 1886-жылы Швецияда селекциялық орталық ұйымдастырдыF) Алғаш рет өздігінен сұрыптауды қолдандыH) Швециялық бағалы дақылдардың сорттарын шығарды

Селекционер алшақ будандастырғанда кездесетін қиыншылықтар:A) Генетикалық алшақ түрлердің будандаспауы E) Будандық тұқымның өнбеуіG) Буданның ұрықсыздығы

Селекционер алшақ будандастырғанда киыншылықтары A) буданның ұрықсыздығыB) генетикалық алшақ түрлерінің будандаспауыG) будандық тұқымның өңбеуі

Селекционерлермен шығарылған жаздық бидайдың құрғақшылыққа төзімді сорттары:C) Саратовская 46E) Саратовская 29H) Саратовская 42

Селекция ғылымының даму тарихындағы негізгі кезеңдері C) қарапайымF) ғылымиH) өнеркәсіптік

Селекция ғылымының дамуындағы тарихи кезеңдерC) Байырғы халықтын қарапайым селекциясыF) халықтықG) Ғылыми

Селекция ғылымының дамуындағы тарихи кезеңдеріC) Байырғы халықтын қарапайым селекциясыF) халықтықG) Ғылыми

Селекцияда алғашқы жадығат алуға сәулелендіруді қолданған ғалымдар:F) А.А. СапегинG) Л.Н.ДелонеH) Л. Стадлер

Селекциялық егістіктерде және сорт сынау кезінде тәжірибе мөлдектерінде мынадай алаңдарды ажыратады: E) егістік емес алаңF) егіс алаңыG) есептеу алаңы

Селекциялық материалдарды мына көрсеткіштер арқылы бағалайды:A) Өнімділігі B) Қолайсыз климат жағдайына, ауруға төзімділігіC) Егу,күту,жинау жұмыстарында техниканы пайдалануға бейімділігі және сапасы

Селекциялық материалдарды сынау үшін мынадай қолданылатын тәсілдерA) Егістік жағдайда D) Лабороториялық жағдайдаE) Лаборатория – егістік жағдайда

Селекциялық материалдарды сынау, бағалау үшін мына тәсілді қолданады:B) Лабораториялық жағдайдаC) Егістік жағдайдаD) Лаборотория- егістік жағдайда

Селекциялық материалдарды сынау, бағалау үшін мынадай тәсілдер қолданыладыC) Егістік жағдайдаD) Лабороториялық жағдайдаE) Лаборатория – егістік жағдайда

Селекциялық материалмен жұмыс істеу –D) дақылдарға байланыстыE) аймаққа байланыстыH) селекционердің жеке ерекшеліктеріне байланысты

Селекциялық материалмен жұмыс істеудің негізгі тәсілдеріD) коллекциялық материалды зерттеу жолдарыE) популяциялармен жұмыс істеу тәсіліF) сұрыптау тәсілі

Селекциялық орталықтар не үшін құрылады?A) Дәнді дақылдарды өсіру жүйесін түбірімен жетілдіруC) Мал азықтық және техникалық дақылдардың селекциясын жетілдіруF) Тұқым шаруашылығы жұмыстарын жақсарту

Селекциялық орталықтардың құрылымыA) Жеке дақылдар селекциясы бөлімшесіB) Тұқым шаруашылығы мен селекциядағы жұмыстарды механикаландыру бөліміC) Хабарлама бөлімі

Селекциялық орталықтардың міндетіA) Мекемелерге ғылыми-әдістемелік басшылық жасауE) Аса маңызды егіс дақылдары бойынша селекциялық жұмыстар жүргізуH) Сорттарды жан-жақты тексеруді жетілдіру

Селекциялық сорт-А) Селекцияның ғылыми әдістері негізінде жасалған сортВ) Ғылыми зерттеу мекемелерінде шығарылған сортС) Морфологиялық және биологиялық-шаруашылық қасиеттері біркелкі сорт

Селекциялық сорттар А) Селекциялық ғылыми әдістер негізінде шығарылған сорттарВ) Арнайы ғылыми зерттеу мекемелерінде шығарылған сорттарС) Морфологиялық белгілері жане шаруашылық қасиеттері біркелкі сорттар

Селекциялық схемада бағаланадыB) зиянкестерге төзімділікC) қолайсыз топырақ – климат жағдайларына төзімділікE) ауруларға төзімділік

Селекциялық үрдіс дегенімізB) Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын шығару үшін жасалатын жұмыстарD)Сорт шығару үшін жүргізілетін жұмыстарH)Белгілі бір ретпен жүргізілетін жұмыстар

Селекциялық үрдіс-B) ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын шығару үшін жасалатын жұмыстарD)сорт шығару үшін жүргізілетін жұмыстарH)белгілі бір ретпен жүргізілетін жұмыстар

Селекциялық үрдістегі бағалаулар С) Механикалық икемділік E) Ауруларға төзімділік Н) Қолайсыз топырақтың климаттық жаңдайларға төзімділік

Селекциялық үрдістерді жүргізу кезеңдеріA) популяцияларды құрастыру C) элиталы өсімдіктерді сұрыптауD) ұрпақ сынау

Селекциялық үрдісті жоспарлау кезеңдеріD) Бақылау, бағалау тәсілдерін үйренуЕ) Популяциялар құрастыру жолдарын анықтауF) Сорт таңдау

Селекциялық үрдістің схемасын анықтау жолдарыD) бөліктердің саныE) мөлдектердің көлеміF) себу мөлшері

Селекциялық үрдісіті жоспарлау кезеңдеріA) бақылау, бағалау, есеп тәсілдерін қолдануC) популяцияларды құрастыру жолдарын анықтауG) көшеттік пен сортсынау көлемін анықтау

Селекцияның өнімділікті жоғарылатудағы маңызын қандай ауыл шаруашылық дақылдарынан байқауға болады?A) КүнбағысE) Қант қызылшасыH) Картоп

Селекцияның кеңінен қолданылатын әдістері: A) полиплоидияD) гаплоидияF) мутагенез

Селекцияның қандай ғылымдармен байланысы бар? B) биотехнологияC) генетика F) физиология

Селекцияның қандай ғылымдармен байланысы бар?B) биотехнологияC) генетика F) физиология

Селекцияның өнеркәсіптік кезеңінде:A) «Вильморен» атты атақты селекциялық фирма қаланды B) Швецияда 1886 жылы Свалеф селекцилиялық станция ұйымдастырыладыE) Еуропа мен Америкада өнеркәсіптік тұқымдық фирмалар құрыладыG) «Вильморен» селекционерлері қанттылығы көп қант қызылшасын шығарады

Селекцияның өнеркәсіптік кезеңінде:C) «Вильморен» атты атақты селекциялық фирма қаландыE) Еуропа мен Америкада өнеркәсіптік тұқымдық фирмалар құрыладыG) «Вильморен» селекционерлері қанттылығы көп қант қызылшасын шығарады

Солтүстік Қазақстанда селекцияның қайта жандануы қай уақытқа сәйкес келедіС) 1723- жылЕ) «Ақтабан шұбырынды» жылдарыG) Қалмақтармен соғыс

Сорт - клон тәсілімен алынған сорт.В) Скороспелка E) Зазерский G) Майкоп

Сорт жаңарту - B) Өндірісте пайдалану кезінде сорттық сапасы жақсарғанғанC) Өндірісте пайдалану кезінде биологиялық сапасы нашарлағанG) Сол сортты жақсы тұқыммен ауыстыру

Сорт линиялық будандастыру болады:A) жай E) линиялық сорттықH) будандық

Сорт –популяция тәсілінің ерекшелігі А) Айқас жане өзін-өзі тозаңдандыру нәтижесінде жаппай сұрыптау арқылы алынадыВ) Тұқым қуалаушылығы жағынан біркелкі емес С) Көп жағдайда гомозиготалық линиялардың қоспасы болады

Сорт терминінің мазмұныA) Сорт құрамына кіретін дақылдардың шығу тегі ортақС) Сорттар нақты агротехникалық жағдайларда, жоғары өнімді болуы үшін шығарыладыE) Сорттар нақты топырақ-климат жағдайларында өсірілу үшін шығарылады

Сорт шарттары:A) Сорт құрамына кіретін өсімдік топтары бір немесе бірнеше өсімдік тұқымынан көбейтіледі G) Өсімдік бастапқы тегін көбейте отырып шықан тұқым шаруашылық-биологиялық қасиеттері мен морфологиялық белгілері бойынша сұрыпталадыH) Сорт анық бір аймақтағы табиғат жағдайында өсірілу үшін шығарылады

Сорт шығару процесінде сорт сынаудын негізгі түрлеріA) Конкурстық сорт сынауB) Өндірістік сорт сынауE) Арнайы сорт сынау

Сорт шығару тәсілі бойынша қалай беріледі.С) ЛиниялықD) Сорт - клондарЕ) Мутант сорт

Сорт шығару тәсілі бойынша түрлеріA) сорт-популяцияB) линиялық сортF) сорт-клон

Сортқа белгілері мен қасиеттері бойынша қойылатын талаптарА) Бір масақтағы дән салмағы, өнімді түптенуі жоғарыВ) Жатып қалуға, шашылуға төзімділігіС) Қолайсыз жағдайларға төзімділігі

Сортқа қойылатын өндірістік талаптардың қатарына жатпайтындар:C) өнім құрамында белокты заттар аз болуы керекE) сорттың сыртқы орта жағдайларына төзімсіз болуыG) өнім құрамында азотты экстрактивті заттардың көп болуы

Сорттар мен сорттық технологияларды сынағанда қойылатын негізгі талаптарС) Сынақ жүргізетін жердің құнарлығы сынақ технологиясына , өндірістік жағдайға ұқсас болуы керекҒ) сыналатын сорттарды топтарға бөліп оларды өздеріне тән стандарттармен бір жерде белгілі бір рендолизация тәсілімен орналастыруН) Мөлдектердің формалары мен жалпы және есепке алынатын көлемдері қол жұмыстарын механикаландыруға есеп, бақылау жұмыстарын

Сорттарға қойылатын өндірістік талаптар В) Аурулар мен зиянкестердің қоздырушыларына төзімділік.D) Механикалық баптауға икемділік. Н)Өнімнің төмен сапасы ,себілуі мақсатына қарай қажетті өнімді мол берілуі.

Сорттық бақылаудың әдістеріC) тұқымның нақтылығын анықтауE) сорттық егістіктерді апробациялау және тіркеуF) грунттық сорттық бақылау

Сорттық егістіктерді натурада қарастыру үшінA) сорттың дәлділігін анықтауF) апробациялық бауды сұрыптауH) негізгі агротехникалық шаралармен танысу

Сорттың икемділігі қалай сипатталады?A) Сыртқы орта жағдайларының күрт өзгеруіне биологиялық икемділігіE) Ауа-райы қолайлы, қолайсыз жағдайларына икемділігіH) Жоғарғы агротехника жағдайында мол өнім беруі

Табиғи популияция тәсілімен алынған бастапқы материал түрлеріА) Мәдени өсімдіктердің жергілікті сорттары В) Өсімдіктердің жабайы өсетін формалары F) АШ-ғы өсімдіктерінің әлемдік коллекциясындағы үлгілер

Табиғи сұрыптау -A) Қоршаған табиғи жағдайда өзгеріске ұшырағанD) ИкемделгенF) Тірі қалып ұрпақ берген

Табиғи сұрыптау дегеніміз - олA) Ұзақ мерзімде жүретін құбылысD) Белгілі бір ортаға бейімделіп ұрпақ беруH) Белгілі бір орта әсерінен түрлі өзгерістерге ұшырау

Тамыржемістер мен түйнектердің сапасын анықтағанда B) крахмал мөлшеріC) сақталу ұзақтығыE) қант мөлшері

Танаптық апробацияны жүргізеті орындарA) ғылыми зерттеу институттарыC) тұқым шаруашылықтарыE) шаруашылықтарда

Танаптық тәжірибелерде сорттар мен сорттық технологияларды сынағанда қойылатын негізгі әдістемелік талаптар:B) жалғыз ғана айырмашылық принциптерін сақтау C) мөлдектердің формалары мен есепке алынатын көлемдері бақылау жүргізуге қолайлы болуыD) сынақ жүргізетін жердің құнарлығы сынақ технологиясына, өндірістік жағдайға ұқсас болу

Тәжірибе дәлділігін жоғарлату үшінA) дәнде санын азайту керекE) дәндер санын көбейту керекH) мөлдектердің көлемін көбейту керек

Тек XIX ғасырынан басынан бастап мәденилендірілген дақылдар A) қант қызылшасыC) каучуконосная хевеяF) хинное дерево

Технологиялық – экономикалық сынаулардың мақсатыА) Жаңа сортты стандартпен салыстыруВ) Сақтау, өңдеу және жаңа өнімдерді алудың экономикалық тиімділігіД) Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясын энергия сақтау технологиясына сәйкестігі

Тұқым инспекциялары - E) тұқымдық жадығаттарды дайындайтын орын F) тұқымдық жадығаттарды сақтайтын орынG) тұқымдық жадығаттардың сапасын бақылайтын орын

Тұқым шаруашылығы -A) Селекция жетістіктерін өндіріске тез енгізу C) Шаруашылықтардың егістік көлемін жоғары сапалы сорттық тұқымдармен қамтамассыз етуF) Ауыл шаруашылығының арнаулы саласы

Тұқым шаруашылығы -A) Селекция жетістіктерін өндіріске тез енгізу C) Шаруашылықтардың егістік көлемін жоғары сапалы сорттық тұқымдармен қамтамассыз етуF) Ауыл шаруашылығының арнаулы саласы

Тұқым шаруашылығы қандай мәселелерді шешеді? C) тұқымның өнімділік сапасын сақтау E) тұқымдардың сорттық сапасын сақтау H) жоғары сапалы сорттвқ тұқымдарды көбейту

Тұқым шаруашылығы қандай мәселелерді шешеді? C) тұқымның өнімділік сапасын сақтау E) тұқымдардың сорттық сапасын сақтау H) жоғары сапалы сорттвқ тұқымдарды көбейту

Тұқым шаруашылығы процессінде мына мәселелер шешіледі: A) Жоғары сапалы сорттық тұқымдарды көбейтуE) Сорттық сапаларын сақтауG) Өнімділік сапаларынсақтау

Тұқым шаруашылығы:A) тұқымдарды өндіру, дайындау D) тұқымды мемлекеттік бақылауE) сорттық және тұқымдық бақылау

Тұқым шаруашылығы:A) тұқымдарды өндіру, дайындау D) тұқымды мемлекеттік бақылауE) сорттық және тұқымдық бақылау

Тұқымды 1,2,3 кластарға егістік сапаларына сәйкес бөледі: A) Тазалық B) Басқа өсімдіктер дәндерінің қоспасыC) Өңгіштік, ылғалдылығы

Тұқымның аурулармен зақымдалуын анықтайтын әдістерD) физиологиялықE) центруфугалау H) биологиялық

Тұқымның егістік сапаларына сәйкес үш класқа бөледі А) 1-ші С) 2-ші E) 3-ші

Тұқымның класын айқындайтын көрсеткіштер B) негізгі дақылдың дәндерінің мөлшеріC) негізгі дақылдардың қалдығы мен қоспасынE) арамшөптер мен басқа мәдени дақылдардың өңгіштігі

Тұқымның тиістілігі мен сорттың тазалығын айқындайтын әдістердің топтарыA) анатомиялық әдіспен тұқымның морфологиялық белгілеріB) өскіндердің морфологиялық айырмашылықтары бойыншаC) химиялық және физикалық әдіспен

Тұқымның тиістілігін МСТмен келесі әдістермен анықтайды:A) АнатомиялықB) Өскіндердің морфологиялық айырмашылығы бойыншаC) химиялық және физикалық

Ч.Дарвиннің еңбектеріA)»Табиғи сұрыптау жолымен түрлердіңпайда болуы және тіршілік үшін күресте қолайлы жағдайға ұшыраған тұқымдардың сақталуы»F) «Үй жануарлары мен мәдени өсімдіктердің өзгеруі»H) «Ізденістер күнделігі»

Ч.Дарвиннің селекцияға қосқан үлесіA) Өсімдіктердің жаңа сорттарн шығару жөнінде тәжірибе жұмыстарын жүргіздіB) Жануарларлың жаңа тұқымын өсіру жөнінде тәжірибе жұмыстарын жүргіздіC) «Үй жануарлары мен мәдени өсіміктердің өзгеруі» атты еңбек жазды

Шығарылып жатқан сорттың белгілері мен қасиеттерін анықтайтын көрсеткіштер:A) Болашақ сортқа арналған аймақтың топырақ-климат жағдайларыB) Сорттың өндірісте өсірірілуіне байланысты агротехникасы мен механикаландыру дәрежесіE) Дақыл бағдары мен оны пайдалану

Шығарылып жатқан сорттың белгілері мен қасиеттерінің көрсеткіштеріA) болашақ сортқа арналған аймақтың топырақ- климат жағдайларыE)дақыл бағдары және оны пайдалануH) сорттың өндірісте өсірілуіне байланысты агротехника және механика дәрежесі

Шығарылып жатқан сорттың белгісі мен қасиетінің нақты комплексі негізгі 3 көрсеткіш бойынша анықталады: A) Болашақ сортқа арналған аймақтың топырақ-климат жағдайыC) Сорттық өндірісте өсірілуіне байланысты агротехникасы және механикаландыру дәрежесіD) Дақыл бағдары және оны пайдалану

Шығарылып жатқан сортын белгілері мен қасситерінін нақты комплексінің негізгі көрсеткіштеріB) Болашақ сортқа арналған аймақтың топырақ – климат жағдайлары C) Сортын өндірісте өсірілуіне байланысты агротехникасы және механикаландыру дәрежесіE) Дақыл бағдары және оны пайдалану бағыттары

Элитадан басқа , себілетін тұқымдар келесідей талаптарға сай болуы қажет:A) өсірілетін 1-ші репродукция тұқымдары сорттық тазалығы бойынша І категориядан төмен емесB) ІІ және келесі репродукциялар тұқымдары ІІ категориядан төмен емесC) жалпы алаңға тұқымдар ІІІ категориядан төмен емес

Элиталы тұқымға қойылатын талаптар: A) тұқымдардың сорттық тазалығы жоғары болуы керекD) егістік қасиеттері І кластың нормасынан жоғары болуы керекG) тұқымдық инфекциядан сау болуы керек

Элиталық өсімдіктердің көбею коэффициенті – C) дақылға байланыстыD) топырақ климат жағдайларына байланыстыE) агротехникаға байланысты


 


 


Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 48 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
11. СОЗДАНИЕ МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЕ В СЕЛЕКЦИИ 5 страница | Селекция және тұқым шаруашылығы пәнінен 2014-2015 оқу жылына арналған тест сұрақтары мен тапсырмалары.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.218 сек.)