Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

II Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 6Зміст

 

I Вступ 5

II Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 6

Журнальна форма обліку 6

III Організація бухгалтерського обліку на дільниці 9

Особливості обліку готової продукції 9

Аналітичній облік ОЗ 10

Облік запасів на складі 11

IV Опис об’єкта бухгалтерського обліку 13

Оперативний облік використання робочого часу 13

Форми і системи оплати праці 13

Види заробітної плати 15

Документування господарських операцій, пов’язаних з оплатою праці 18

Облік нарахувань заробітної праці 21

Облік утримань із заробітної плати працівників 27

Аналітичний облік розрахунків з працівниками 28

Синтетичний облік розрахунків з працівниками 30

V Розрахункова частина 32

VI Охорона праці 36

VII Висновки 40

IIV Перелік застосованої літератури 41

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 53 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
2 Назначение, общее устройство тормозной системы КамАЗ - 5320 | Российская академия медицинских наук медико-генетический научный центр 1 страница

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)