Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

1.Справжнє прізвище Панаса Мирного .Панас Мирний

 

1.Справжнє прізвище Панаса Мирного....

2.З ким у співавторстві Панас Мирний написав роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

3.Події якого нарису лягли в основу сюжету роману «Хіба ре­вуть воли, як ясла повні?»

4.Як звати прототипа Чіпки?

5.До якого літературного роду належить роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

6.Яка перша назва роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

7.Хто керувався життєвою філософією «своя сорочка ближче до тіла»?

8.Утворіть логічну пару: Чіпка і Галя, Грицько і....

9.Кому належить репліка «Як п'ятдесят рублів, то й діло можна поправити»?

10. Про кого йдеться в реченні «І стали вони між людьми по­важними хазяїнами, чесними, робочими людьми, добрими сусіда­ми, навдивовижу парою»?

1 і. Кого в Пісках називали Махаметом?

12.Хто, «знаючи красі своїй ціну», «торгувала нею, як жид крамом»?

13.Завершіть логічний ряд: Матня, Лушня і....

14.Як звали бабусю Чіпки?

15.Кого охарактеризовано такими словами «Хороший з лиця —
повновидий, рум'янець на всю щоку, з чорними веселими очима,
з чорним лискучим усом, — він був перший красень на селі»?

16.Друга дитинства Чіпки звати....

17.До якого літературного напряму належить роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

18.«Польовою царівною» в романі названо....

19.Яким сюжетним елементом роману є арешт Чіпки й заслання до Сибіру?

20.Про кого йдеться в таких рядках «Одно тільки в нього не­абияке — дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним світи­лася якась незвичайна сміливість і духова міць, разом з якоюсь хи­жою тугою»?

21.Справжнє прізвище Івана Хруща (Хрущова, Притики) —....

22.Батька Галі звати....

 

Про кого цитата:

• На перший погляд йому, може, літ до двадцятка добирало­
ся. Чорний шовковий пух тільки що висипався на верхній
губі, де колись малося бути вусам; на мов стесаній борідці
де-де поп'ялось тонке, як павутиння, волоссячко. Ніс неве­
личкий, тонкий, трохи загострений; темні карі очі — теж
гострі; лице довгообразе — козаче; ні високого, ні низького
зросту, — тільки плечі широкі та груди високі... Оце й уся
врода. Таких парубків часто й густо можна зустріти по на­
ших хуторах та селах. Одно тільки в нього неабияке — ду­
же палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним світилася
якась незвичайна сміливість і духова міць, разом з якоюсь
хижою тугою

 

• Низенька, чорнява, заквітчана польовими квітками, вона й
трохи не схожа була на селянок, часто запечених сонцем,
високих, іноді дуже неповторних дівчат. Маленька, круг­
ленька, швидка й жвава, одягнена в зелене убрання, між ви­
соким зеленим житом, — вона здавалася русалкою. Пару-бок спершу, мабуть-таки, чи й не прийняв її за ту польову царівну, бо стояв, як укопаний, розтягти й без того довго­образе лице, широко розкривши здивовані очі

 

•...мав добру пам'ять: з неї ніколи не виходила думка, що він «виродок»; він ніколи не забував бабиної ради... Собі на у лихо, рядом з добрими думками, у малому серці ворушило­ся щось недобре, невпокійне... Розбуджене, воно не давало йому забутися, ніколи не прощало нікого, коли бачило яку помилку... І росло лихо в його серці — і виростало до гаря­чої відплати, котра не зна ні впину, ні заборони... Не було тоді нічого, перед чим би він оступився; яка б страховина перед ним не вставала — не злякати їй його відважного ду­ху, упертої думки, палкого серця.

 

• Купивши ґрунт, почув себе … зараз іншим, немов на
аршин виріс, на корх потовщав. І люди заговорили у селі:
«От парубок! от хазяїн!» Батьки та матері гострили на йо­
го зуби, як на корисного жениха, особливо убогші. Та
… тепер зовсім іншими очима дивився на людей: до
багачів горнувся, а на голоту дивився згорда

 

• Палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк, він усіх по­
бивав, над усім верховодив

 

• Знаючи красі своїй ціну, вона торгувала нею, як жид кра­
мом, не пропускаючи случаю зірвати найбільше, а то й під­
голити

 

• … був широкоплечий ларнищє, високий, бравий, з хо­
рошим панським личком, з чорними гарними усами, з ка­
рими веселими очима... Вони так і говорили в його І.. Та,
здається, на йому й шкура говорила — такий балакучий

 

• … собі худощавий, низький, мишастий — справжній
пацюк, такий і прудкий, говіркий, співучий — на селі
перший співака

> … одрізнявся од усього товариства і норовом, й околом. Який завтовшки, такий завбільшки; неповоротний, неохай­ний. Голова величезна, обличчя татарське, кругле, як гарбуз, ноги короткі та товсті, як стовпці. Не любив він ні балакати, ні співати, а любив на світі одну тільки горілку: дудлив її, як воду, і в тому покладав усю свою утіху

 

 

Тести:

Чіпка дізнається, що в нього незаконно забрали землю. Це –

– зав’язка
– кульмінація
– розв’язка

Кульмінація роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” – це…
– поразка Чіпки в земстві
– арешт після злочину
– трагічна смерть Галі
“Розбишацька дочка” – так названа одна з героїнь:
– “Кайдашева сім’я”
– “Не судилось”
– “Хіба ревуть воли, як ясла повні”

. Панас Мирний – це псевдонім…
– І. Левицького
– І. Тобілевича
– П. Рудченка

 

До якого жанру належить твір Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

А) соціально-психологічна повість;

Б) сентиментальна повість;

В) соціально-побутовий роман;

Г) соціально-психологічний роман

Хто, крім Чіпки, з персонажів твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» став «пропащою силою»?

 

А) Пацюк; Б) Максим Ґудзь; В) Лушня; Г) Грицько

 

045. Кого у творі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» автор називає "польовою царівною"?

А) Мотрю; Б) Галю; В) Христю; Г) Нимидору

Яку назву мав перший варіант твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

 

А) «Лихі люди»; Б) «Пропаща сила»;

В) «Лихий попутав»; Г) «Чіпка Вареник»

 

44. «Козак у ньому починається від батька; материн характер пояснює його

прив’язаність до, – так пояснено образГалі й до землі»

А Петра Шраменка

Б Чіпки Вареника

В Максима Гудзя

Г Карпа Кайдаша

Д Грицька Чупруненка


І. Франко

Про кого чи про що мова? (Із поеми «Мойсей»):

• Народе мій, замучений, розбитий, Мов паралітик той на роздорожжу.

Людським презирством, ніби струпом вкритий!.

• Невже тобі на таблицях залізних Записано в сусідів бути гноєм,

Тяглом у поїздах їх бистроїзних?.

• Все, що мав у житті, він віддав Для одної ідеї,

І горів, і яснів, і страждав,

І трудився для неї.

• Ті слова про обіцяний край Для їх слуху — се казка;

М'ясо стад їх, і масло, і сир —

Се найвищая ласка.

•Той на пострах безумця усім

Між отсим поколінням,

Най опльований буде всіма

І побитий камінням.

• «Дерева — се народи землі,

А король у їх колі —.

Божий вибранець, син і слуга

Господевої волі.

• Сорок літ я трудився, навчав,,

Весь заглиблений в тобі,

Щоб з рабів тих зробити народ

По твоїй уподобі.

• Адже пристрасть засліплює зір,

А бажання — се ж чари,

Плодить оку і світ, і богів,

Як пустиннії мари.

• А що ти усомнивсь на момент

Щодо волі моєї,

То, побачивши сю вітчину,

Сам не вступиш до неї.

 

Літературний диктант

2. Вірш «Чого являєшся мені у сні?» належить до збірки....

3. До якого виду лірики належить вірш «Чого являєшся мені у сні?»

4. Який художній засіб використано в заголовку поезії «Чого являєшся мені у сні?»

5. Яка збірка І. Франка починається з вірша «Гімн»?

6. Завершіть рядок «Вічний революціонердух, наука, дум­ка,...».

7. До якого виду лірики належить вірш «Гімн»?

8. Із скількох пісень складається поема «Мойсей»?

9. Як звати злого демона пустелі в поемі «Мойсей»?

10. Хто протистояв Мойсееві разом з Датаном?

11. Якого короля вибрали дерева в казці, розказаній Мойсеєм?

12. Хто в фіналі поеми закликає єврейський народ «До походу! До зброї!»?

13. Скільки років блукав Мойсей по арабській пустині зі своїм народом?

15. Хто закликає євреїв оплювати пророка й закидати його ка­мінням?

16. Хто покарав Мойсея за миттєвий сумнів?

1 7. Що, граючись, мурувала в степу дрібна дітвора?

18. З яких слів починається пролог до поеми «Мойсей»?

19. У якого народу євреї тривалий час перебували в рабстві?

20. Хто автор скульптури «Мойсей», яка надихнула І. Франка написати поему?

І. Франко

 

1. “Зів’яле листя” – збірка поезій:
– інтимної лірики
– громадянської лірики
– пейзажної лірики
– філософської лірики

2. Поезія у збірці І.Франка "З вершин і низин" – це:

А) громадянська лірика;

Б) пейзажна лірика;

В) інтимна лірика;

Г) алегорично-сатирична лірика

3. Поезія “Чого являєшся мені у сні?” – І. Я. Франка покладена на музику:
– Лисенком
– Надененком
– Данькевичем

 

4. У пролозі до поеми «Мойсей» І. Франко звертається до

А. Бога

Б. українського народу

В. майбутніх поколінь

Г. рідного краю

 

5. Однаковими за жанром творами є

А «Гімн» І. Франка – «До Основ’яненка» Т. Шевченка

Б. «Чого являєшся мені» І. Франка – «Маруся» Г. Квітки –Основяненка

В «Мойсей» І. Франка – «Максим Гримач» М. Вовчок

Г «Мойсей» І. Франка – «Кавказ» Т. Шевченка

 

6. На р оде мій, замучений, р озбитий,

Мов па р алітик той на р оздо р ожжу.

Людським п р езирством, ніби ст р упом вк р итий!

Виділені елементи є прикладом

А асонансу

Б звуконаслідування

В алегорії

Г алітерації

 

7. Франко в поезії «Гімн» звеличує

А рідний край

Б історичне минуле України

В одвічне прагнення людини до кращого життя

Г революцію

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 411 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Охлаждение теплонагруженных элементов | знать: вектор скорости, вектор ускорения, ускорение при криволинейном движении, тангенциальное, нормальное и полное ускорение, путь и перемещение;

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.018 сек.)