Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тести з дисципліни «Основи Ветеринариої медицини» 4 страницаГіперімунні протисапні сироватки крові.

- Вакцина ЛТ-1 для коней старших 2 років.

- Вакцина Кеу-1.

? 139.

Найбільш характерною клінічною ознакою типової форми

прояву миту є:

- Постійна лихоманка протягом 10-14 днів.

- Ураження верхніх дихальних шляхів і кашель.

- Слизові витікання з носа до 4-5 діб хвороби.

Абсцедування підщелепових лімфатичних вузлів на 4-5 добу хвороби.

Гні й н окатарал ьни й кон'юнктивіт одного або двох очей.

? 140.

Для лікування

хворих на чуму свиней можна

використовувати такі лікарські

засоби:

- Проносні;

- В'яжучі;

- Дезінфекційні;

- Сечогінні;

- Відхаркувальні;

Лікування ие розроблене? 141.

Яке із перелічених захворювань має синонім "чума

птахів"?

- Хвороба Ньюкасла.

Грип шахів, викликаний високопатогенним пі гамом збудника.

- Хвороба Марека.

- Інфекційний бронхіт курей.

- Віспа? 142.

"ГІозу пінгвіна" хворі птахи

приймають у разі захворювання на:

- Хворобу Гамборо;

Вірусний гепатит каченят;

- Віспу;

- Пастерельоз;

- Орнітоз.

? 143.

Бактерії є

збудниками:

- Сибірки;

- Туберкульозу;

- Бруцельозу;

- Сказу;

- Ящуру:

- Сапу:

- Миту:

- ІНАІІ.

? 144.

Вакцинація в

Україні заборонена проти:

- Бруцельозу;

- І Ісевдо'туберкульозу:

- Хвороби Ауєскі:

- Сказу;

- Леп тоспірозу.

? 145.

Яку зв'язку треба розрізані під час відкритого методу кастрації?

- Між сім’яником та хвостом придатка сім'яника.

Пахвинну - між хвостом придатка сім'яника та

загальною піхвовою оболонкою.

Між загальною піхвовою оболонкою та мошонкою? 146.

У якому віці, зазвичай, каструють свинок?

- У 2 місяці;

- У 4 - 8 місяців:

- У 12 місяців:

-1 Іісля опоросу:

- У 2-тижневому віці.

7 147.

До відносних

показань щодо

проведення оперативних втручань відносять:

- 1 Іневмоторакс.

- Гостра непрохідність дихальних шляхів.

Закупореним сечовивідних шляхів.

Доброякісна

пухлина.

- Кастрація.

? 148.

Для заспокоєння тварин перед

повалом та

проведенням наркозу

використовують:

- Літичну суміш:

- Розчин Каретнікова;

- Розчин атропину;

Розчин глюкози 40%;

- Розчин Люголя.

? 149.

Масові оперативні втручання

заборонені в

господарствах:

- Через місяць після проведення профілактичних щеплень.

- За 2 тижні до та після проведення профілактичних щеплені).

За 3 тижні до проведення профілактичних щеплень.

Де немає

механізованого процесу годівлі.

- У разі порушення зоогігіенічних норм.

? 150.

Радикальні

оперативні

втручання

проводяться зметою:

- Усунення симптомів захворювання.

Профілактики

захворювань.

Тимчасового полегшення стану тварин.

Ліквідації захворювання, усунення причин і рецидивів.

Підвищення показників відгодівлі.? 151.

Колапс - не:

- Порушення функції нервових центрів гемодинаміки та обмін}' речовин.

- Втрата свідомості у тварини.

Тимчасове послаблення серцевої діяльності внаслідок травми та сильної больової реакції.

Інтоксикація організму тварини.

Зниження імунобіологічної реактивнос ті

організму тварини.

? 152.

Загоєння ран у нормі відбувається у

наступній послідовності:

Стадії серозного просочення тканин, прогресованого і іе кро зу, сформованих абсцесів та виходу гною на поверхню.

Стадії гнійної інфільтрації і

абецедування.

Стадії грануляції, самоочищення і

епітелізації.

Стадії

самоочищення, грануляції і

епітелізації.

- Стадії секвестрації, епітелізації і гранулювання.

? 153.

Основними характерними ознаками перелому кісток є:

- Порушення функцій органу, кісткова крепітація.

патологічна

рухливість.

- Припухлість та біль у ділянці травми.

Рана шкіри та кровотеча.

Свербіж шкіри, дерматит, алопеція.

Кпіфізеоліз та деформація кінцівки.

? 154.

Для виконання

лікувальних блокад у разі асептичних запальних процесів застосовують розчин новокаїну у

концентрації:

- 2%;

- 2%. 5%:

- 1%. 3%:

- 0.25%, 0.5%;

- 5%. 10%.

? 155.

Флегмони зазвичай розвиваються стадійно у наступній послідовності:

Стадія серозного просочення тканин, клітинної

інфільтрації та

формування

клітинного бар'єра, прогресивного некрозу та

абецедування. сформованих абсцесів та виходу гною на поверхню.

Стадія серозного просочення тканин, клі гинної

інфільтрації та

форм)'ванн я

клі гинної о бар’єра.

прогресивного

некрозу та

абецедування.

сформованих

абсцесів та виходу

гною на поверхню.

самоочищення.

Стадія серозного просочення і канин. прогресивної о некрозх. сформованих абсцесів та виходу гною на поверхню.

Стадії

самоочищення, грануляції і

епітелізації.

ІІерикорнеальна ін'єкція судин.

десквамація е п і т е л ію і рубцювання? 156.

Кератит - це:

- Запалення сльозного мішка.

Помутніння

кришталика.

Підвищення

внутрішиьоочного

тиску.

- Запалення рогівки.

- Запалення судинного тракту.

? 157.'

Раціональні принципи лікування асептичного ламініту полягають у:

Застосуванні анти і іетамінних. сечогінних і

протинабрякових засобів.

Застосування

антибіотиків.

- Застосування УФОК- оироміненої кроїм.

Застосування тканинної терапії.

- Покращанні годівлі і умов утримання.

? 158."

Шпатове кульгання частіше

проявляється у:

Великої рогатої худоби.

- Коней, рідко велика рогата худоба.

- Овець і коней.

- Свиней і овець.

- Собак і кішок?. 159.

Що називають

травматизмом тварин: найбільш розповсюджена і руна захворювань серед незаразних хвороб

- сукупність подібних травм у певного виду тварин. об’єднаних їашіьним и у м о вам и утримання, юдівлі 'іа експлуатації.

- травматизм тварин, пов'язаний з неправильним утриманням під час стійлового періоду

? 160.

Від чого залежить ступінь і характер пошкоджень тканин при травмах:

від фізичних властивостей травмуючого фактора:

- від анатомічних і фізичних

властивостей тканин і органів:

- від стану тканин і органів (кістки уражені остеопорозом л ам ают ь с я ш в и д ш е);

від умов

зовнішнього середовища: від

видових і вікових особливостей тварин.

? 161.

Слово «травма» в перекладі з грецького означає:

- пошкодження

- псування

- розріджування? 162

Під травмою

розуміють:

- вплив на організм факторів зовнішнього середовища, що викликають в тканинах і органах морфологічні та функціональні

порушення. що

супроводжуються розвитком загальної та місцевої захисної реакції орі анізму.

- сукупність подібних травм у певного виду тварин. об'єднаних з агал ь н и м и у м о в ам и утримання, юдівлі та експлуатації.

? 163/

Заіежно від характеру шкідливого чинника травми поділяються на:

- відкриті

- закриті

- напіввідкрп ті

- з перешкодами

? 164.

Залежно від ступеня пошкодження травми поділяються на: анатомічні

- гістологічні

- молекулярні.

7 165.

Залежно від

етіологічних факторів розрізняють такі види травм:

- механічні

- фізичні

- хімічні

- біологічні

- психічні

- змішані? 166.

Механічні травми виникають в

результаті впливу на т канини і органи:

механічної сили, частіше в результаті надінь тварини.

наїзду

автотранспорту.

- ушкодження тканин і ос і рими предмет ами.? 1 67.

Клінічно механічні і равми проявляються \ вигляді:

- забитих місць.

здавлені,.

розтрощень.

- розривів, переломів, розтягнень, всіляких ран

? 168.

Фізичні травми

викликаються впливом на організм:

- високої або низької температури.


Біологічні травми це результат впливу на організм:

- мікроорганізмів

- бактерій.

- вірусів.

- грибів

- паразитів, а також їх токсинів.

? 173.

Психічні травми

виникають в

результаті:

рефлекторних виливів на ЦНС тварин

- психічних факторів, або стресів.

- страху. псреляк\;

- порушення умов га режиму годування.

- вплив несприятливих кліматичних умов.

різка зміна технології при

переведенні тварин з однієї вікової групи в іншу,

транспортування

тварин.

? 174.

Психічні травми

проявляються у

вигляді:

зниження

можливостей адаптації до

несприятливих факторів.

- зниження загальної резистентності організму, шоку

- загибелі -тварин? 175.

Змішані травми це:

пошкодження, викликані декількома травмучими чинниками.

різка зміна технології при

переведенні тварин з однієї вікової групи в іншу.

транспортування тварин '? 1 76.

Прикладом змішаних гравм с:

укуси отруйних тварин. поєднання відкритих

пошкоджень і

інфекційного початку

різка зміна технології при

переведенні тварин з однієї вікової групи в іншу? 177.

Розрізняють такі види травматизму:

- стійловий

- пасовищний

транспортний

травматизм

кормовий

травматизм

експлуатаційний

травматизм

- навмисний

- військовий? 178.

Стійловий травматизм тварин, пов'язаний: з неправильним утриманням

погано підібрана збруя

пошкодження

підлоги? 1 79.

Пасовищний

травматизм

пов'язаний:

із станом

пасовищних угідь

пасовища мають ями. болотисті місця, иеобладнані місця водопою

- засмічення пасовища металевими предметами. укусу змій, комах? 1 80.

'Транспортний

травматизм

пов'язаний:

з перевезенням тварин на

необладнаному транспорті. коли

відсутні бортові

решітки.

не дотримуються кількісні норми

перевезення іварин.

порушую іься правила вантаження і вивантаження і варин.

? 181.

Кормовий іравматизм виникає в результаті: згодовування

тваринам недоброякісних кормів: засмічених металевими


предметами, запліснявілим сіном.

пророслої картоплею, кормами низької якості за в м і сто м мі н ера.! і ь н и х речовин. вітамінів, поживних елементів?1 82.

Гкенлуатаційний

травматизм

пов'язаний:

з неправильною підгонкою збруї

коням.

перевантаженням тварин

- при доїнні апаратами з неправильно

відрегульованими пульсаторами.

грубими маніпуляціями при наданні лікувальної; іо 11 ом о ги лі каря м и. фельдшерами ■? 183.

Випадковий травматизм пов'язаний

зі стихійними лихами.

нападом диких тварин.

з відсутністю тренування в зимово- весняний період? 184.

Закриті механічні травми у с.-г. тварин:

- забій:

- здавлювання;

- розтягування

- розриви

- струсу:

- розтрощення.

? 185.

1 ем атоми

класифікуються за характером крововиливу:

- артеріальні;

- венозні;

- змішані.

? 186.

1 ематоми

класифікуються за місцем локалізації:

підшкірні (зустрічаються найбільш часто);

- міжм'язові;

- поднадкостнічние:

- подфасціальной:

- гематоми окремих органів.

? 187.

Гематоми

класифікуються

ступенем

розповсюдження:

- обмежені:

- дифузні? 188.’


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 156 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.029 сек.)<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>