Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Додаток 1до підпунктів 3.1.4 та 3.1.5 пункту 3.1 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхуванняДодаток 1
до підпунктів 3.1.4 та 3.1.5 пункту 3.1 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

 

До управління Пенсійного фонду України

_________________________________________________
(у районі, місті, районі у місті)

 


Заява

 

Прошу зареєструвати платником страхових внесків _________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________________
(повна назва для підприємства, філії або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

Скорочене найменування _______________________________________________________________________________
(для підприємства або прізвище та ініціали фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи)

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію платника: серія свідоцтва

 

 

 

Номер свідоцтва

 

 

 

 

 

 

 

Дата видачі свідоцтва __________________________________________________________________________________

 

Найменування органу, що видав свідоцтво про державну реєстрацію __________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 

Організаційно-правова форма за КОПФГ

 

 

 

 

Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 

 

 

(Код форми власності - КФВ)

 

(Назва форми власності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Код КВЕД, перший - основний)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код за ЄДРПОУ головної організації (заповнюється філіями)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код головної організації

 

 

Назва головної організації _______________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження _____________________________________________________________________________________

 

Дані про довірену особу:

 

Прізвище та ініціали довіреної особи _____________________________________________________________________

 

Назва організації довіреної особи ________________________________________________________________________ 

Місцезнаходження _________________________________________, телефон _________________

 

Назва документа, що посвідчує довірену особу _____________________________________________________________

 

Серія та номер документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Коли і ким виданий документ


______________________________________________________________________________________________________

 

Доручення роботодавця на реєстрацію ПФУ, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства, додається.

 

 

М. П.

"___" ____________ 200___ р.

__________________________
(підпис довіреної особи)


З порядком нарахування та сплати страхових внесків до Пенсійного фонду, нарахуванням пені, фінансових санкцій та адміністративних санкцій ознайомлений.

 

 

М. П.

Керівник підприємства,
установи, організації

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________
(підпис)

 

Телефон ___________________________

 

 

Головний (старший) бухгалтер

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________
(підпис)

 

Телефон ___________________________

 

 

 

_________________________ підпис спеціаліста ПФУ

 Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 28 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ось преклад слів пісень Сліпів на російську! Mate. Feed. Kill. Repeat Slipknot(Удавка) Пентекс сосет! Пентекс сосет!! Они иссушают силу жизни моего племени Пентекс сосет! Бонегнаверы сосут! | Первичная анкета кандидата в доноры ооцитов

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.015 сек.)