Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок шихти й матеріального балансу виробництва сталі 40ХМФАРозрахункова частина

 

Розрахунок шихти й матеріального балансу виробництва сталі 40ХМФА

Відповідно до ТУ 14-1У-1960-94 хімічний склад сталі марки 40ХМФА повинен находитись в наступних межах.

Таблиця 1 - Хімічний склад сталі марки 40ХМФА

 

Марка сталі

С

Mn

Si

Cr

S

P

Ni

М0

V

 
 

40ХМФА

0,37-0,44

0,4-0,7

0,17-0,37

0,8-1,10

до 0,025

до 0,025

до 0,03

0,2-0,3

0.1-0.18

Приймаємо для розрахунку наступний хімічний склад сталі 40ХМФА.

Таблиця 2 – Прийнятий хімічний склад сталі 40ХМФА.

 

Марка сталі

С

Mn

Si

Cr

S

P

М0

V

40ХМФА

0,4

0,55

0,27

0,95

0,02

0,02

0.25

0.15

 

Хімічний склад металевої частини шихти й феросплавів для легування наведені у таблиці 3.

Таблиця 3 - Хімічний склад металевої частини шихти й феросплавів для легування.

 

Матеріал

Зміст в %

С

Mn

Si

Cr

Fe

S

P

Мо

V

Лом сталевий Б3

1,05

0,55

0,3

0,7

97,37

-

0,03

-

-

Лом вуглецевий

0,8

0,2

0,3

-

98,6

0,05

0,05

-

-

Чавун переробний

4,00

0,5

0,4

3,5

91,4

0,05

0,15

-

-

Феромарганець ФМн88

2,0

90,0

3,0

-

4,87

0,03

0,1

-

-

Ферованадій ФВд50У0,4

0,40

2,5

1,5

-

40,51

0,02

0,07

-

 

Феромолібден ФМо60

0,05

-

0,5

-

39,3

0,1

0,05

 

-

Феросиліцій ФС25

0,8

1,0

 

0,8

72,28

0,02

0,10

-

-

Ферохром ФХ800

8,0

-

2,0

 

24,92

0,05

0,03

-

-

 

Хімічний склад шлакоутворюючих, окислювачів і футерівки наведені в таблиці 4.

 

 

Таблиця 4 - Хімічний склад шлакоутворюючих, окислювачів і футерівки.

 

Матеріал

Зміст в %

SiО2

Al2O3

Fe2O3

MnO

CaO

MgO

S

P2O5

H2O

CO2

Руда залізна

4,4

2,0

90.0

0.9

0,6

0,2

0.05

0.05

0,8

1.0

Вапно

2,0

0,3

0,6

-

92,05

0,65

0,05

-

0,8

3,6

Бій шамоту

62,0

35,0

2,0

-

0,7

0,3

-

-

-

-

Шпат плавиковий

3,1

0,2

0,8

-

0,4

-

0,2

-

Са F2 95,0

0,3

Периклаз

2,8

1,0

2,3

-

1,7

92,2

-

-

-

-

Периклазохромит

6,5

4,0

11,5

-

2,0

66,0

-

-

Cr2О3 10,0

-

Доломит

1,0

2,3

0,5

-

87,2

9,0

-

-

-

-

 

Визначаємо склад металевої частини шихти.

Приймаємо, що наприкінці періоду окислювання вміст вуглецю в металі буде на 0,1% нижче нижньої межі. При використанні кисню під час плавлення вигорає 20% вуглецю даного в завалку. Кількість вуглецю, що вигорить в процесі окислювального періоду становить 0,3-0,5%. Приймаємо ΔСк=0,447%.

Розрахунок ведемо на 100 кг металевої шихти.

Хімічний склад завалки приводиться в таблиці 5.

 

Таблиця 5 - Хімічний склад металевої завалки.

 

Матеріал

Зміст

Вноси-ться, кг

С

Mn

Si

Cr

Fe

S

P

 

Mo

 

V

Сталь 40ХМФА

39,9

0,16

0,219

0,108

0,379

38,859

0,0080,008

 

0.10

 

0.06

Лом сталевий Б3

36,9

0,387

0,203

0,111

0,258

35,930

-

0,011

 

-

 

-

Чавун переробний

5,1

0,204

0,026

0,020

0,179

4,661

0,003

0,008

 

-

 

-

Лом вуглецевий

18,1

0,145

0,036

0,054

-

17,847

0,009

0,009

 

 

Разом, кг

 

0,896

0,484

0,293

0,816

97.297

0,020

0,036

 

0.10

 

0.06

Разом, %

 

0,90

0.48

0.29

0.82

97.30

0.02

0.04

0.1

0.06

Кількість елементів, що вигоріли у період розплавлювання.

З метою прискорення видалення домішок у піч перед завалкою додається вапно і залізна руда, з розрахунку 2% від ваги металу вапна й 1% руди. Під час розплавлювання окислиться наступна кількість елементів.

 

Таблиця 6 – Кількість елементів, що окислились під час розплавлювання.

 

Елемент

Ступінь окислювання

Окислюється, кг.

Залишається в металі

С

20%

0,896*0,2=0,179

0,896-0,179=0,717

Si

80%

0.293*0,8=0,234

0,293-0,234=0,059

Mn

50%

0,484*0,5=0,242

0,484-0,242=0,242

P

60%

0,036*0,6=0,022

0,036-0,022=0,014

Fe

2%

97.297*0,02=1,946

97.297-1,946=95,351

Cr

10 %

0.816*0.1=0.082

0.816-0.082=0.734

V

2 %

0.06*0.02=0.0012

0.06-0.02=0.059

 

Зміст моно оксиду заліза в металі визначаємо по формулі Явойського:

 

При =0,717%

або

 

Нижче наведений розрахунок кисню необхідного для окислення домішок у період розплавлювання.

Кількість кисню необхідного для окислення домішок у період розплавлювання наведено у таблиці 7.

 

 

Таблиця 7 - Кількість кисню необхідного для окислення домішок у період розплавлювання.

 

Елемент

Окислюється, кг

Реакція окислювання

Потрібно кисню в кг.

С

0,179

C+ O2=CO

0.179* =0.239

Si

0,234

Si+O2=SiO2

0.234* =0.267

Mn

0,242

Mn= O2=MnO

0.242* =0.070

P

0,022

2P+ O2=P2O5

0.022* =0.006

Fe

1,946*0,88

2Fe+ O2=Fe2O3

1,946*0,88* =0.734

Fe

1,946*0,12

Fe+ O2=FeO

1,946*0,12* =0.067

Cr

0.082

2Cr+3/2O2=Cr2O3

0.082* =0.035

V

0.0012

2V+3/2O2=V2O3

0.0012* =0.001

Разом

2.706

 

1,419

 

В розрахунку прийнято, що 12% заліза окислюється до FeO, а 88% - до Fe2O3, при чому 3% - Fe2O3 розчиняється в шлаку, а 85% випаровується в зоні електричних дуг.

Кількість моно оксиду заліза розчиненого в металі

кг

Для чого потрібно кисню

Витрачається заліза 0,049-0,011=0,038 кг

Загальна потреба в кисні складає 1,419+0,011=1,430 кг

Залізною рудою вноситься 0,9 кг Fe2O3 або

кг O2 та 0,63 Fe

Необхідно внести в метал кисню:

1,419-0,27=1,149 кг

Кількість заліза до моменту розплавлювання складає

97.297-1,946-0,038+0,63=95,943 кг

Склад металу в першій пробі по розплавлюванню наведені в таблиці 8.

Таблиця 8 - Склад металу в першій пробі по розплавлюванню.

 

Одиниці виміру

Утримується

Усього

С

Si

Mn

S

Р

V

Cr

Fe

FeO

кг

0,717

0,059

0,242

0,02

0,014

0,059

0,734

95.943

0,049

97,837

%

0.73

0,06

0.25

0.02

0.01

0.06

0.75

98,07

0.05

 

 

Розрахунок шлаку періоду розплавлювання.

 

У розрахунку прийнята наступна витрата футерівки:

З периклазохромитової цегли надійшло 2 кг/т або 0,2 кг на 100 кг шихти.

Із цієї кількості в період розплавлювання переходить 50% або 0,200*0,5=0,100 кг

В період кипа 35% або 0,200*0,35=0,070 кг

В період рафінування 15% або 0,200*0,15=0,030 кг

Надійде в шлак з подини та стін

Витрати периклазового порошку і цегли складають 15 кг/т або 1,5 кг на 100 кг шихти.

З цієї кількості в період розплавлювання переходить 40% або 1,5*0,4=0,600 кг

В окислювальний період й період рафінування по 30% або 1,5*0,3=0,450 кг

В шлак в період плавлення надійде із:

Металу, кг SiO2

V2O3

MnO

P2O5

Cr2O3

FeO

Fe2O3

У розрахунку прийнято що 10% силіціуму і 15% мангану окисляється й випаровується в зоні електричних дуг.

 

З вапна, кг СаО 2,0*0,92*0,95=1,748кг

MgO 2,0*0,0065=0,013 кг

SiO2 2,0*0,02=0,040 кг

Al2O3 2,0*0,003=0,006 кг

Fe2O3 2,0*0,006 =0,012 кг

 

Під і укоси, кг СаО 0,6*0,017=0,010 кг

MgO 0,6*0,922=0,553 кг

SiO2 0,6*0,028=0,017 кг

Al2O3 0,6*0,01 =0,06 кг

Fe2O3 0,6*0,023 =0,014 кг

 

 

З склепу: СаО 0,100*0,02=0,002 кг

MgO 0,100*0,66=0,066 кг

SiO2 0,100*0,065=0,0065 кг

Al2O3 0,100*0,04=0,004 кг

Fe2O3 0,100*0,115=0,015 кг

Cr2O3 0,100*0,10=0,010 кг

 

Нижче наведена зведена таблиця шлаків періоду плавлення.

 

 

Таблиця 9 – Кількість і склад шлаку періоду розплавлювання.

 

Джерело надход

ження

Усього

CaO

MgO

SiO2

Al2O3

FeO

Fe2O3

V2O3

MnO

P2O5

Cr2O3

Усього

Метал

-

-

0,451

-

0,30

0,083

0,003

0,266

0,05

0,120

1,273

Вапно

1,748

0,013

0,04

0,006

-

0,012

-

-

-

-

1,819

Склеп

0,002

0,066

0,006

0,004

-

0,012

-

-

-

0,01

0,10

Під і відкоси

0,01

0,533

0,017

0,006

-

0,014

-

-

-

-

0,58

Залізна руда

0,006

0,002

0,044

0,02

-

-

-

0,009

0,001

-

0,082

Доломит

0,070

0,007

0,001

0,002

-

0,001

-

-

-

-

0,080

Разом, кг

1,836

0,621

0,559

0,038

0,30

0,122

0,003

0,275

0,051

0,130

3,935

Разом, %

46,66

15,78

14,21

0,97

7,62

3,10

0,08

6,99

1,30

3,30

100%

 

Шлак періоду розплавлювання скачується на 70% і починають окислювальний період плавки.

 

Окислювальний період плавки.

 

Склад металу в окислювальний період змінюється в такий спосіб.

Вуглець: для гарної дегазації окисляють 0,3%.

Приймаємо орієнтовним вагу металу наприкінці окислювального періоду 97,5 кг, а зміст вуглецю 0,70%.

Повинно бути вуглецю: кг

Вигорить вуглецю: 0,717-0,683=0,034 кг

Манган: до кінця окислювального періоду залишиться приблизно 0,2% мангану або кг

Окислитися: 0,242-0,195=0,047 кг

Силіціум: при продувці киснем силіціум окислитися до слідів, тобто окислитися 0,059 кг.

Фосфор: до кінця окислювального періоду в металі залишиться 0,01% або кг.

Окислитися 0,014-0,0098=0,0042 кг.

Вигар сірки становить 0,01%.

Хром: до кінця окислювального періоду в металі залишиться 0,01% або 0,0098кг

Окислиться: 0,734 – 0,0098=0,724кг

Ванадій: до кінця окислювального періоду в металі залишиться 0,01% або 0,0098кг

Окислиться: 0,734 – 0,0098=0,724кг

 

Розрахунок потрібної кількості кисню для окислювання домішок наведені у таблиці 10.

 

Таблиця 10 – Розрахунок потрібної кількості кисню для окислювання домішок.

 

Елемент

Окислюється, кг

Реакція

Потрібно кисню

С

0,034

C+ O2=CO

0,034* =0,045

Si

0,059

Si+O2=SiO2

0,059 * =0.067

Mn

0,047

Mn= O2=MnO

0,047* =0.014

P

0,0042

2P+ O2=P2O5

0,0042* =0.005

S

0.01

S+O2=SO2

0.01* =0,01

Cr

 

 

 

V

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 79 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Федеральное агентство по образованию РФ | Сталь и ее получение._Основными исходными материалами для получения стали являются расплавленный белый (передельный) чугун и стальной лом. Сталь отличается от чугуна меньшим содержанием углерода,

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.099 сек.)