Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задачі для розв’язання

Читайте также:
  1. В. Задачі для самоконтролю з відповідями.
  2. Задачі для розв’язання
  3. Задачі для самоконтролю
  4. Задачі для самостійного розв’язування
  5. Задачі для самостійного розв’язування
  6. Задачі на практичну на понеділок

 

Задача 5.8

 

У 1 кварталі підприємство реалізувало продукції на 250 тис. грн, середньоквартальні залишки обігових коштів склали 25 тис. грн. У 2 кварталі обсяг реалізації продукції збільшиться на 10 %, а час одного оберту обігових коштів буде скорочено на 1 день.

Визначте:

1) коефіцієнт оборотності обігових коштів та час одного оберту в днях у 1 кварталі;

2) коефіцієнт оборотності обігових коштів та їх абсолютну величину в 2 кварталі;

3) вивільнення обігових коштів у результаті скорочення тривалості одного оберту обігових коштів.

 

 

Задача 5.9

 

На основі звітних даних за рік та планових варіантів підвищення ефективності використання виробничих запасів на підприємстві заповнити таблицю 5.3. Зробити відповідні висновки.

 

Таблиця 5.3 – Вихідні дані для розрахунків

 

Показник Звітний рік Варіанти підвищення ефективності
Перший Другий Третій
Обсяг реалізації продукції, тис. грн  
Середньоденний залишок виробничих запасів, тис. грн        
Тривалість одного обороту, днів  

 

Задача 5.10

 

Є наступні дані по підприємству (таблиця 5.4).

 

Таблиця 5.4 – Вихідні дані для розрахунків

 

Показник Од. виміру Кількість
Собівартість річного випуску товарної продукції тис. грн
З них витрати на матеріали тис. грн
Норма у виробничих запасах днів
Норма запасу готової продукції днів
Витрати на гривню товарної продукції грн/грн 0,7
Тривалість виробничого циклу днів

 

Визначте коефіцієнт оборотності обігових коштів.

 

Задача 5.11

 

Для забезпечення виробництва і реалізації продукції необхідна певна сума обігових коштів. Виробнича програма – 700 виробів за рік, собівартість одного виробу – 150 грн. Коефіцієнт наростання витрат в незавершеному виробництві – 0,66.

Витрати основних матеріалів на один виріб - 100 грн за нормою запасу 25 днів. Витрати допоміжних матеріалів на річний випуск – 6000 грн за нормою запасу 40 днів, палива – 3200 грн та 30 днів, інших виробничих запасів – 9000 грн та 60 днів. Витрати майбутніх періодів – 1000 грн. Норма запасу готової продукції – 5 днів.

Визначте нормативи оборотних коштів за елементами (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція) та їх загальну суму.

 

Задача 5.12

 

У звітному періоді обігові кошти підприємства склали 1400 тис. грн. Питома вага матеріалів в загальній сумі обігових коштів - 25 %. У наступному році планується знизити витрати матеріалу на один виріб на 15 %. Визначте, яким буде розмір обігових коштів у наступному році з урахуванням скорочення норм витрат матеріалу.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 303 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Задача 4.2 | Задача 4.4 | Задача 4.5 | Задача 4.12 | Тестовий контроль для перевірки знань | Основні формули для розв’язання задач | Задача 5.2 | Задача 5.3 | Задача 5.4 | Задача 5.5 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розв’язання| Задача 5.18

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)