Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поділ сполучників за будовою

Читайте также:
  1. IV. За наявністю необхідних членів речення поділяються на п о в н і і н е п о в н і.
  2. Виробництво, розподіл і збут продукції
  3. Д и н а м і ч н а також поділяється на: 1) спастичну і 2) паралітичну.
  4. Доцільність участі оптового посередника у каналі розподілу обумовлюється порівнянням
  5. За якими критеріями та на які види поділяється підприємництво?
  6. І. За метою висловлювання речення поділяються на р о з п о в і д н і, п и т а л ь н і, с п о н у к а л ь н і.
  7. ІІІ. За способами вираження синтаксичного центра прості речення поділяються на о д н о с к л а д н і й д в о с к л а д н і.

 

Прості Складні Складені
а, та, ні, як, що, мов причому, зате, проте, начеб, щоб, також, якщо тому що, лиш тільки, подібно до того як, в міру того як

Увага! 1. Сполучники можуть бути повторюваними і неповторюваними. В промінні місячнім, як в морі, втонули ниви, і луги, і темні праліси, і гори (О. Ол.) –сполучник і повторюваний. Благословен я був між золотим сонцем і землею (М. Коц.) – сполучник інеповторюваний.

2. До складених сполучників можна віднести парні сполучники: не тільки… але й, не стільки… скільки, коли … то, хоч … але, чим … тим, що … то: Що голова, то й розум (Н. тв.).

 

За значенням або синтаксичною роллю в реченні сполучники поділяються

на сурядні та підрядні.

 

Сурядні сполучники

 

Єднальні Протиставні Розділові
і, й, та(і) а, але, та(але), зате, проте, однак або, то, чи, хоч, або...або, чи...чи, то...то, ні...ні, ані...ані

Увага! Сурядні сполучники поєднують однорідні члени речення та частини складносурядного речення.

Підрядні сполучники

 

Причини Часові Мети Умовні Пояснювальні Порівняльні
бо, тому що, через те що, у зв’язку з тим що поки, ко- ли, доки, як тільки для того щоб, щоб, аби, коли б, з тим щоб коли, як тільки, якщо або, чи, тоб- то, себто, а саме, як-от мов, мовби, мовбито, немовбито, наче, нена-че, ніби, ні-бито, як

Увага! 1. Підрядні сполучники поєднують частини складнопідрядних речень.

2. Функцію сполучників можуть виконувати повнозначні слова. Вони називаються сполучними словами. Сполучні слова є членами речення, а сполучники членами речення не бувають.

Поділ сполучних слів за походженням

Займенникові Прислівникові
котрий, чий, який, хто, що де, коли, куди, як

Вправа 180.Знайдіть сполучники. Визначте їх розряди за походженням, будовою та значенням. З’ясуйте, яку функцію вони виконують у реченні.

1. Теплий туман слався по полю і налив балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому (М. Коц.). 2. Хоч не рідний син Ярема, а щира дитина (Т. Ш.). 3. Коли вам страшно, геть ідіть з дороги (Л. Укр.). 4. Моє щастя – Вітчизни простори, оповиті і сонцем, і хмелем, й зерном (М. Ст.). 5. Черемха клубочилась піною цвіту, а бузина ловила те пахуче шумовиння, піднісши вгору білі долоні (О. Донч.). 6. І сьогодні, вшановуючи Тараса Шевченка, ми з любов’ю й шаною схиляємося також перед тими, хто продовжував його подвиг, хто йшов по цій тяжкій і прекрасній дорозі і кому провідною зорею був Шевченко (О. Г.). 7. Внаслідок того що наступало глобальне потепління, змінювався клімат на землі (З журн.). 8. Без хліба немає життя, але й без пісні незмога його уявити (П. З.).


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 262 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Сполучення кількісних числівників з іменниками | Тестові завдання №18 | Калинолистом ти відповідай | Групи прислівників за походженням та способом творення | Тестові завдання №20 | Характеристика дієслівних форм | Перехідні й неперехідні дієслова | Дієвідмінювання дієслів | Майбутній час | Активні і пасивні дієприкметники |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тестові завдання №21| Тестові завдання №23

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)