Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС.

Читайте также:
  1. В момент осмотра – статус. А тяжесть определяется частотой и тяжестью приступов
  2. Конституционные принципы организации и функционирования государственных органов. Государственные органы, имеющие особый статус.
  3. ЮРИДИЧНИЙ СЛОВНИК

С Т А Т У Т

Громадської організації

АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

УНІВЕРСИТЕТУ «КРОК»

 

М. Київ - 2007 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ,

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС.

1.1. Цей Статут є локальним нормативним актом, що визначає особливості організації, діяльності та припинення ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ “КРОК”.

 

1.2. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ “КРОК” (далі по тексту - Асоціація) є громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах та на основі єдності інтересів громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які здобули вищу та післядипломну освіту або є випускниками аспірантури Університету економіки та права “КРОК”(далі – Університет).

 

1.3. В своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», чинним законодавством та цим Статутом. Діяльність Асоціації здійснюється на основі добровільності та рівноправності членства, гласності, законності, самоврядування, виборності керівних органів, підзвітності їх перед членами Асоціації та дотримання статутних положень.

 

1.4. Найменування Асоціації:

повне – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ “КРОК”;

скорочене – “АВУ “КРОК”.

Повне найменування англійською мовою – “KROK” University Alumni Association“.

Скорочене найменування англійською мовою – “KROK” UAA”.

 

1.5. Засновниками Асоціації є фізичні особи, а саме:

1.5.1. Громадянин України – Заріпова Світлана Зульфирівна;

1.5.2. Громадянин України - Потійко Юрій Алійович;

1.5.3. Громадянин України - Шеверєв Євген Анатолійович.

 

1.6. Асоціація є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, банківські рахунки, печатку зі своїм найменуванням та емблемою, штампи, символіку та інші реквізити встановлені для юридичних осіб. Асоціація може виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав, в т. ч. на підставі цивільно-правових правочинів (договорів купівлі-продажу, дарування, міни та ін.), виступати позивачем у суді, господарському, адміністративному та третейському судах, надавати або виступати набувачем благодійної (спонсорської) допомоги.

 

1.7. Асоціація є громадською організацією зі статусом місцевого об’єднання громадян. Діяльність Асоціації поширюється на територію Шевченківського району м. Києва.

 

1.8. Асоціація - це неприбуткова організація, яка утримується і виконує свої статутні завдання за рахунок вступних, членських та спонсорських внесків.

 

1.9. Асоціація відповідає по своїх зобов'язаннях усім своїм майном, на яке відповідно до діючого законодавства України може бути звернено стягнення. Асоціація не відповідає по зобов'язаннях держави, держава не відповідає по зобов'язаннях Асоціації.

 

1.10. Асоціація не відповідає по зобов'язаннях своїх членів. Члени Асоціації не відповідають за зобов'язаннями Асоціації.

 

1.11. Місцезнаходження Асоціації: м. Київ, вул. Лагерна, буд. 38.

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 163 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВНИМАНИЕ! | Aims and activity of the Association | Membership | The National Assembly | ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ. | Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Асоціації, порядок звітності ТА контролю. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
National Council.| МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)