Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ауы(6)құр:А)Кей аң-р қысты ұйқы-н өткі-і

 

3-жақ(10)көр:A) алсын, берсін

Ата(6)көр:А) Туралы, арқылы, үшін

Атау(9)аны:

Ауы(6)құр:А)Кей аң-р қысты ұйқы-н өткі-і

Әрі(13)кат:A) көптік

Әрі(8)бөлшегі:А)Түбір морфема

Бар(4)таб:A) қозыға, лаққа, қойға, ешкіге

Бар(5)қат:А)Кітабыма,дәптеріңе,

Бар(6)аны:А)Ашулы көзімен ата оған бір, маған бір қарады

Бар(7)тұр: A) ашулы көзімен ата оған бір, маған бір қарады

Бар(7)тұр:A) ашулы көзімен ата оған бір, маған бір қарады

Бел(6)тұр:А)Үйге біреу кірді

Бел(7)тұр:A) Үйге біреу келді

Бел(7)тұр:A) Үйге біреу келді

Бер(5)таб:A) кеше, бүгін, былтыр, күндіз

Бой(9)аны:A) Күні бойы сені іздедім

Бой(9)аны:A) Күні бойы сені іздедім

Бол(3)аны:А) Дәнеңе, түк, ешкім

Бол(4)қат:А)Бірер,бес-алты,елудей

Бол(4)қат:А)Жүздей,бес-алты, бірер

Бол(7)аны:A) дәнеңе, ештеңе, түк, ешкім

Бол(7)аны:А)Ұзын скөшесі төртеу-бесеуден, көлденең көшесі жеті-сегізден аспайды

Бөл(4)қат:А)Үштен екі, төрттен бір, үш жарым мың

Бұй(4)қат:А)Бар, кел, тыңдасын, көрейін

Бұй(5)көр:A) бар, кел, жүр, күл

Бұй(5)көр:А) Алсын, берсін, көрсін

Бұй(5)тап:А)Тыңда, ойна, бар-н, жазайын

Бұр(5)тап:А) –ған, -ген

Бұр(6)қат:А) Барыпты, тауыпты

Бір(4)қат:A) ат, ас, із, көз, бес

Бір(4)қат:A) дәптеріме, кітабыма, көзіңе

Бір(4)қат:A) дәптеріме, кітабыма, көзіңе

Бір(4)қат:А) Ат, із, ас, көз, бес

Бір(4)қат:А) Кітаптың, білімге

Бір(4)қат:А) Қой, малшы, білімпаз

Бір(4)қат:А)Аққу,тасбақа,қаламсп

Бір(4)қат:А)Әкесіне,үйіне, құжатында

Бір(4)қат:А)Биыл,бүгін,қыстыгүні

Бір(4)қат:А)Бүгін,алабота,темір жол

Бір(4)қат:А)Дәптеріме,кітабыма,kөзіңе

Бір(4)қат:А)Қарлығаш,биыл, қыстыгүні

Бір(4)қат:А)Құмшекер, орынбасар

Бір(4)қат:А)Ұшқыш,білім,ұйымшылдық

Бір(4)қат:А)Үйге, білімнің, қағазда

Бір(4)қат:Малшы,оқушы,білім

Бір(5)ата:A) моносемиялық жұрнақтар

Бір(5)таб:A) сал-серілер түгел жиналыпты

Бір(5)таб:A) сал-серілер түгел жиналыпты

Бір(5)таб:А)Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды

Бір(7)тап:А) Мұрат көптің ішінен Айдар мен Қанатты жазбай таныды

Гра(18)ата:А)Грамма-қ категориялар

Гра(5)тар:А) МорфологияГра(8)кат:А)Грамматикалық категория

Дем(4)тап:А) Ғой, қана, -ау, қой

Елі(3)қат:Тарс-тұрс,елпең, жалбаң

Елі(5)тап:А)Бөрі жалт бұрылып, орманға қарай тарта жөнелді

Еліктеу сөздер қатары:А)Арс-арс, былқ

Есе(4)қат:А) Бір, екі, он төрт, мың

Есі(3)қат:А) Бәрі, сол, анау, қанша

Есі(3)қат:А)Ешнәрсе,бірдеңе,әрқашан

Есі(3)қат:А)Зат есім,сан есім,сын есім

Есі(7)қат:A) -лық, -лік

Ет(7)сеп:А) Табыс

Еті(5)бөл:A) дара және күрделі

Еті(5)көр:А) Жоғары көтереді

Еті(5)қыз:А) Баяндауыш

Еті(5)таб:А)Айтып отырмын, көріп жүрсің

Еті(6)жұр:A) -па, -пе

Еті(6)қат:A) барғыз, барыңқыра, барғыздыр

Еті(6)қат:A)барғыз,барыңқыра, барғыздыр

Еті(7)көр:А) Рай, шақ, жақ

Еті(7)көр:А) Рай, шақ, жақ

Еті(7)тап:А)Не істесең де, көзін жеткіздіріп барып істеген жөн

Еті(9)сеп:A) табыс

Етіс(5)бөл:A) өздік, өзгелік, ырықсыз, ортақ

Жал(10)түр:A) көптік

Жал(10)түр:А) Көптік

Жал(4):таб:А)ТарМУ,Тараз

Жал(4)қатары:А)Білім,кеспе, малшы

Жал(4)тап:А)Қорқытпа мені дауылдан, Дүрілдеп тұрса тау мен тас

Жат(4)қат: A) қалада, далада, өзенде

Жед(4)көр:A) барды, көрді, тартты, жаратты

Жед(4)көр:А) Барды,тыңдады, жаратты

Жед(5)көр:A) оқыды, жазды, отырды, тұрды

Загрузка...

Жед(5)көр:A) оқыды, жазды, отырды, тұрды

Жед(5)көр:А)Оқыды, жазды, тұрды, жүрді

Жед(6)қатары:A) тұрды, оқыды

Жед(6)тап:А)Былтыр бірінші курста оқыды

Жин(4)қат:А) Біреу, төртеу, алтау

Жин(4)қатары:А)Алтау,жетеу, екеу

Жин(7)аны:А)Төртеу түгел болса төбедегі келеді

Жұр(2)түр:A) сөзжасам және сөзтүрлері

Жұр(5)бөл:A) көне және жаңа

Жұр(7)көр:A) балпаң, талпаң

Жұр(7)көр:A) балпаң, талпаң

Жұр(7)қат:A) таулы, сулы, кешегі, түскі

Жік(3)көр:А)Мен, сен, ол, біздер, сіз, сіздер

Жік(3)қат:А) Мен, сен, сіз, ол

Жік(4)қат:А)Студентпіз,оқушысыңдар

Жік(4)қат:А)Студентпін,білесің, айтады

Жік(5):мүш:А)Баяндауыш

Зат(6)қыз:А)Бастауыш,толықтауыш

Зат(7)тап:А)Құлыншақ,үйшік, ботақан

Зат(8)қат:A) ағай, апатай, құлыншақ, үйшік

Зат(8)қат:A) ағай, апатай, құлыншақ, үйшік

Зат(8)қат:А)Апай,Абайжан,балақай

Иел(12)кат:A) тәуелдеу

Иел(12)кат:А) Тәуелдеу

Иел(6):тұл:А) –ның, -нің

Көл(7)сеп:А)Жатыс

Көм(3)қат:А)Асты,үсті,басы,қасы

Көм(4)көр:А)Бақ-ң суы тасып кетіпті

Көм(5)қат:А)Кітабымен,дәптермен, қағазбен

Көм(6)аны:А)Алмас қылыш қап түбінде жатпас

Көм(6)аны:А)Бүркітші тау басында, қағушы ойда

Көп(6)тұл:A) –ыз, -із, -з

Көп(6)тұл:А) –ыз, -із, -з

Күр(3)таб:А) Ақ сұр беті бірде бозарып, бірде қызарып тұр

Күр(4):қатА)Онекі,жиырмаалты,екі-үш

Күр(4)көр:А)Абай туралы да көп-н дер-р айтып оты-н

Күр(6)жас:A) бірігу және қосарлану

Күш(3)қат:A) ең, тым, кілең

Күш(3)қат:А) Ең, тым, кілең

Кір(2)жұр:A) –паз, -хана

Кір(2)жұр:A) –паз, -хана

Кір(2)жұр:А) –паз, -хана

Қаз(10)сан:A) төрт

Қаз(11)түр:A) тірі, өлі жұрнақтар

Қаз(11)түр:А) Өлі, тірі жұрнақтар

Қаз(12)түр:A) өнімді, өнімсіз жұрнақтар

Қаз(12)түр:A) тірі, өлі жұрнақтар

Қаз(6)қан:А) Төртеу

Қаз(6)тәс:А)Семантикалық, синтетикалық, аналитикалық

Қаз(7)тәс:A)морфологиялық-синтаксистік

Қаз(9)ата:А)Категориялық грамматикалық мағына

Қаз(9)тұл:A) -қ, -к

Қаз(9)тұл:A) -қ, -к

Қай(10)аны:A) Жақсылап тобаға келтір, түсіндір

Қай(7)аны:A) өзен бойын жағалай ел қоныпты

Қай(7)аны:А) өзен бойын жағалай ел қоныпты

Қай(7)аны:А)Атты кісі, ашуы қатты кісі

Қай(7)аны:А)Ел өзен бойын жағалай қоныпты

Қай(7)тұр:А)Бөлме,кездеме,сыны құрақ, достық

Қай(9)тұр:A) Жақсыда жаттық жоқ

Қай(9)тұр:A)Жақсыда жаттық жоқ

Қай(9)тұр:А)Жақсы–ісімен жақсы

Қал(3)көр:А) Тұр, жүр, отыр, жатыр

Қал(5)тап:А)Қалың топ үстіне барайын

Қар(4)көр:А) Алайда, әйткенмен, дегенмен

Қар(4)қат:А)Алайда,бірақ,дегенмен

Қар(7)тұр:A) алайда, әйткенмен, дегенмен, соны да

Қар(7)тұр:A) алайда, әйткенмен, дегенмен, соны да

Қат(4)қат:А)Аспалы,көшпелі, қысқы

Қат(4)қат:А)Таулы,ақылды,сынқ

Қат(4)тап:А)Таулы, сулы, кешегі, сусыз

Қат(5)қат:A) тастай, шоқпардай, ақылды

Қат(5)қат:А)Сынық,жабық, ашық

Қим(6)сеп:А)Барыс

Қос(4)таб:А)Ата-ана, жақсы-жаман, жиған-терген

Қос(7)аны:A) ата-ана, жақсы-жаман

Қос(7)түр:А) Туынды түбір

Құр(2)жұр:A) -ғылықты, -нікі, -дікі

Құр(2)жұр:A) -ғылықты, -нікі, -дікі

Құр(4)қат:А)Тұрғылықты, сүріншек

Құр(6)сөй:А)Өзі әзер көрінетін қашықтықта жүзіп бара жатты

Құр(9)түр:A) жалаң, күрделі жұрнақтар

Құр(9)түр:A) жалаң, күрделі жұрнақтар

Құр(9)түр:А)Жалаң,күрделі жұрнақтар

Қыз(7)сеп:A) ілік

Лек(4)сөз:A) кеш

Лек(8)ата:А)Жалпы грамм-қ мағына

Мағ(13)тоб: A) көмекші сөздер

Мағ(13)тоб:А) Көмекші сөздер

Мағ(8)тұл:A) қосымша

Мағ(8)тұл:А) Қосымша

Мақ(3)қат:А) Әдейі, жорта

Мақ(3)қат:А)Әдейілеп,арнайы, қасақана

Ман(2)жұр:A) -шы, -си

Мек(3)қат:А) Әрі, кері, жоғары

Мек(4)таб:A) жоғары, төмен, ілгері

Мор(2)түр:A) түбір қосымша

Мор(2)түр:А) Түбір, қосымша

Мор(3)нег:А)Морфема

Мор(3)тер:А)Жалғау

Мөл(3)қат:А) Онша, сонша, біраз

Мыс(4)көр:A) мен, сен, ол

Мыс(4)көр:A) мен, сен, ол

Нег(12)түр:A) сөз тудырушы

Нөл(4)сеп:А) Атау

Ода(3)қат:А) Уһ, оһо, айхай

Ода(3)қат:А)Жарайсың, ой, ойбай, пәлі

Ода(3)сөй:А)-Пай-пай,Хасанұлыма? Шіркін, жігіт екен!

Ода(4)сөй:A) Пай, пай Засенұлы ма ? Шіркіннің білмейтіні болсайшы

Омо(4)қат:A) қойшы, өрші, қарашы

Оңа(6):жал:А) –ым, -ім, -м

Оңа(6)қат:А) –ңыз, ңіз, -ыңыз, -іңіз

Оңа(8)тұл:А) –ң, -ың, -ің

Орт(4)тап:А)Ол да сенің туысың,қайғ-н көтеріс

Өзг(3)тап:A) малды талқанға бақтыр

Өзг(3)тап:A) малды талқанға бақтыр

Өзг(4)тап:А)Малды тап-а бақтыр, отты шап-а жақтыр

Өзг(6)таб:A) Сен құжаттардың барлығын қазір толтыр

Өзд(3)көр:А) Асан тазаланды

Пол(2)жұр:A) -шы, -ші

Пол(2)жұр:A) -шы, -ші

Пол(4)қат:A) майысқақ, жабысқақ, іскек, ілгек

Про(8)бөл:А) екі

Рет(4)көр:A) жетінші, сегізінші

Рет(4)көр:A) жетінші, сегізінші

Рет(4)қат:А) Үшінші, бесінші

Рет(4)қат:А)Қырқыншы,алтыншы, бесінші

Сал(8)аны:A) ақшыл

Сал(9)ан:A) ақшыл

Сан(5)түр:А) Түбір

Сан(6)қыз:А) Анықтауыш

Сап(5)қат:А) Ақ, көк,семіз,таза

Себ(4)қат:А)Амалсыздан,лажсыздан

Сеп(3)сөз:А)Үйіне,далаға,мектептен

Сеп(4)қат:A) қағазға, қаламды

Сеп(4)таб:A) сол, бұл, бұлар, солар

Сеп(8)тап:А) Қапыда, кенеттен

Сеп(9)тап:A) Сұңқардайын сыланған, тотыдайын таранған

Сеп(9)тап:A) Сұңқардайын сыланған, тотыдайын таранған

Син(2)жұр:A) –шақ, -шек, -ғыш, -гіш

Син(4)қат:A)ұялшақ, ұялғыш

Син(4)қат:А) Тапқыш, тапқыр

Сөз(10)сал: А) Морфология

Сөз(3)бөл:A) морфема

Сөз(3)бөл:A) морфема

Сөз(3)бөл:А) Морфема

Сөз(3)жағ:A)дыбыстық, мағыналық

Сөз(3)жағ:А)Дыбыстық, мағыналық

Сөз(4)мағ:А)Лексикалық, грамматикалық

Сөз(7)бөл:A) сөзжасам

Сөз(8)бөл:A) сөзөзгертім

Сөз(8)бөл:А)Түбір морфема

Сөй(13)тұл:A) қосымша

Сөй(18)түр:A) көмекші етістік

Сөй(4)сеп:А)Атау

Сөйл(18)түр:А) Көмекші етістік

Сұр(3)қат:А) Қанша, неше, кім, не

Сын(3)қат:А)Бірден,зорға, адамша

Сын(4)көр:А) Сапалық, қатыстық

Сын(5)жұр:A) -дай, -дей

Сын(5)жұр:A) –лы, -лі

Сын(6)қыз:А)Анықтауыш

Сын(7)қат:А)–қыл,-ғыл,-шыл,-шіл

Сын(7)мор:А)–рақ, -рек. –лау, -леу

Сын(8)аны:А)Ақшыл,қызылдау, сарғыш

талпаң

Тәу(4)қат:А)Қаламым,қызымыз,дәптері

Тәу(4)қат:А)Қызым,әкеміз,баласы

Тәу(6)таб:A) кітаптары көп болмаса да, көп оқитыны анық

Тәу(6)таб:A) кітаптары көп болмаса да, көп оқитыны анық

Тәу(6)таб:А)Кітаптары көп болмаса да, көп оқиды

Тек(5)қат:A) базарда, кітабым, адамды, баламын

Тек(5)қат:A)базарда, кітабым,адамды, баламын

Тек(5)қат:А)Кітабым,адамды, баламын

Тек(5)сеп:А)Табыс

Тек(8)қат:A) келген,келетін,барады,келмек

Тек(8)қат:A)келген,келетін,барады,келмек

Тол(4)мор:A) түбір

Тол(4)мор:A) түбір

Тол(4)морфема:А)Түбір

Топ(4)көр:A) төрттен, төрт-төрттен, бестен, бес-бестен

Топ(4)тап:А)Төрттен, бес-бестен

Туы(4)көр:А) Балпаң, ағараң, бұралаң

Туы(4)қат:А)Балпаң,ебелең,

Туы(5)қат:А)Таулы,түскі, көшпелі

Туы(6)ата:сөзжасамдық бірліктер

Туы(7)тұр:A) қоршаған, егін, достық, итше, қазақшалап

Туы(7)тұр:A) қоршаған, егін, достық, итше, қазақшалап

Түб(3)қат:А)Бас,басшы,басшылық

Түб(4)қат:А) Кел, айт, біл

Түб(8)бір:А) Жұрнақ

Тіл(12)түр:A) төл, кірме жұрнақтар

Тіл(6)мағ:A) лексикалық, грамматикалық

Тіл(7)сал:A)грамматика

Тіл(7)саласы:А) Синтаксис

үйіне

Үст(3)қат:A) бүгін, ертең

Үст(3)қат:A) бірден, осында

Үст(4)көр:A) бүгін, ертең

Үст(4)тап:А) Бүгін, ертең

Үст(6)бөл:A) негізгі және туынды

-ша, -ше(7)сөз:A) маңдайша, қызылша

Шар(5)қат:А) Барса, келсе, көрсе

Шарт(5)қат:A) барса, келсе, көрсе

Шарт(7)аны:А) егер, егер де, онда

Шығ(4)көр:A) жолдан, аудиториядан

Шығ(4)сөз:А)Үйден,даладан,мектептен

Шығ(6)көр:А) Кейін, әрі, бері, соң

Шығ(8)түр:A) көне, жаңа жұрнақтар

Шығ(8)түр:А)Көне,жаңажұрнақ

Шығ(9)аны:A) кейін, гөрі, әрі, бері, соң

Шығ(9)аны:A)кейін, гөрі, әрі, бері, соң

Шыл(3)қат:A) да, де, кейін, мен, тәрізді

Шыл(3)қат:А)Мен, бен, пен

Ыңғ(6)аны:A) мен, менен, да, және, әрі

Ыр(5)көр:А)жақын күндерде тақтай да тілінеді, тас та әкелінеді

Ілік(6)мүш:А) Анықтауыш

Іс(17)ата:A) шартты рай

Іс-амал(8)сеп:А) Шығыс


Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 489 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
От каждого из имён собственных образуйте: а) одушевлённое существитель­ное мужского рода, называющее жителя данного города; б) относительное прилагательное мужского рода. | Ч.речи, нач. форма, грамматич. знач-е

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.054 сек.)