Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рома́нський стиль (від лат. romanus — римський) — художній стиль, що панував у період 11-12 ст., що відображає об’єктивно існуючий етап в історії середньовічного мистецтва Західної іРома́нський стиль (від лат. romanus — римський) — художній стиль, що панував у період 11-12 ст., що відображає об’єктивно існуючий етап в історії середньовічного мистецтва Західної і Центральної Європи. Проте термін «романський стиль» був уведений лише на поч. XIX ст., було встановлено зв*язок архітектури XI—XII ст. із давньоримською.

 

Провідним видом романського мистецтва була архітектура. Найбільше значення мали храми, монастирі і замки. Міська архітектура, за рідкісними винятками, не отримала такого широкого розвитку, як архітектура монастирська. У більшості держав головними замовниками були монастирські ордена, зокрема такі потужні, як бенедиктинський, а будівельниками і робітниками – ченці. Лише в кінці 11 ст. з’явилися артілі мирян каменотесів – одночасно будівельників і скульпторів, що переходили з місця на місце. (Втім, монастирі вміли привертати до себе різних майстрів, вимагаючи від них роботи в порядку благочестивого боргу.)

 

Принципи архітектури романського періоду отримали найбільш послідовне і чисте вираження в культових комплексах. Головним монастирським будинком була церква, рядом з нею містився внутрішній дворик, оточений відкритими колонадами. Навколо розташовувалися будинок настоятеля монастиря (абата), спальня для ченців (так званий дорміторій), трапезна, кухня, виноробня, пивоварня, хлібопекарня, склади, хліви, житлові приміщення для працівників, будинок лікаря, житла і спеціальна кухня для паломників, училище, лікарня, кладовище.

 

Храми, типові для романського стилю, найчастіше розвивають стару базилікальною форму. Романська базиліка – тринавні (рідше пятинавні) поздовжні приміщення, що перетинаються одним, а іноді і двома трансептами.

 

У романських церквах чітко розділяються окремі просторові зони: нартекс, тобто притвор, поздовжній корпус базиліки з його багатою і детальної розробкою, трансепти, східна абсида, капели. Таке планування цілком логічно продовжувала думку, закладену вже в плануванні ранньохристиянських базилік, починаючи з собору св. Петра: якщо язичницький храм вважався житлом божества, то християнські церкви стали будинком віруючих, побудованим для колективу людей. Але цей колектив не був єдиним. Священнослужителі були різко протиставлені «грішним» мирянам і займали хор, тобто знаходиться за трансептом ближню до вівтаря, більш почесну частина храму. Та й у частині, відведеної мирянам, виділялися місця для феодальної знаті. Таким чином підкреслювалося неоднакове значення різних груп населення перед обличчям божества, їх різне місце в ієрархічній структурі феодального суспільства. Але в храмах романського часу було і більш широке ідейно-естетичний зміст. У будівельному і в художньому відношенні вони представляли важливий крок вперед у розвитку середньовічної архітектури і відображали загальний підйом продуктивних сил, культури та людських знань. Більш досконала техніка обробки каменю, ясне розуміння архітектурного цілого, продумана система пропорцій, усвідомлення художніх можливостей, закладених в будівельній конструкції, – все це відрізняло романське зодчество від споруд попереднього періоду. 

При будівлі церков найбільш важкою була проблема освітлення та перекриття головного нефа, оскільки останній був і ширше і вище бічних. Найпростіше було збереження дерев’яних перекриттів за зразком ранньохристиянських базилік. Покрівля на кроквах була досить легкою, не викликала бічного розпору і не вимагала потужних стін; це давало можливість розташувати під покрівлею ярус вікон. Так будували в багатьох місцях Італії, в Саксонії, Чехії, в ранній норманської школі у Франції.

 

Однак переваги дерев’яних перекриттів не зупинили зодчих в пошуках інших рішень. Для романського стилю характерні перекриття головного нефа масивним склепінням з клінчатих каменів. Таке нововведення створювало нові художні можливості.

 

Раніше всього з’явився, мабуть, циліндричний звід, іноді з арками в головному нефі. Розпір його знімався не тільки масивними стінами, а й креотовими склепіннями в бічних нефах. Так як у архітекторів раннього періоду не було досвіду і впевненості у своїх силах, то середній неф будували вузьким, відносно невисоким, не вирішувалися також послабити стіни широкими віконними отворами. Тому ранні романські церкви всередині темні.

 

З плином часу середні нави стали робити вище, склепіння набували злегка стрілчасті обриси, під склепіннями з’являвся ярус вікон.

 

Для інтер’єру багатьох романських церков типово ясне членування стіни середнього нефа на три яруси. Перший ярус займають напівциркульні арки, що відокремлюють головний неф від бокових. Над арками тягнеться гладь стіни, що надає достатнє місце для живопису або ж декоративної аркади на колонках – так званого тріфорня. Вікна утворюють верхній ярус. Оскільки вікна зазвичай мали полуциркульное завершення, то бічна стіна середнього нефа представляла собою три яруси аркад (арки нефа, арки три-Форія, арки вікон), даних в чіткому ритмічному чергуванні і точно розрахованих масштабних відносинах. Приземкуваті арки нефа змінювалися більш стрункою аркадою трифория, а та, в свою чергу, – рідко розташованими арками високих вікон.

 

Зорове враження від внутрішнього простору романських церков визначалося простими і ясними числовими відносинами між шириною головного і бічних нефів. У деяких випадках зодчі прагнули викликати перебільшене уявлення про масштаби інтер’єру шляхом штучного перспективного скорочення: зменшували ширину аркових прольотів по мірі їх видалення до східної частини церкви (наприклад, в церкві Сен Трохим в Арле). Іноді арки зменшувалися і по висоті.

 

Для зовнішнього вигляду романських церков характерні масивність і геометричність архітектурних форм (паралелепіпед, циліндр, напівциліндр, конус, піраміда). Стіни суворо ізолюють внутрішній простір від навколишнього середовища.

 

У 11 -12 століттях одночасно з архітектурою й у тісному зв’язку з нею розвивалася монументальний живопис і відродилася монументальна скульптура після кількох століть майже повного його забуття. Образотворче мистецтво романського періоду було майже повністю підпорядковане релігійному світогляду. Звідси його символічний характер, умовність прийомів і стилізація форм. У зображенні людської фігури пропорції часто порушувалися, складки убрань трактувалися довільно, незалежно від реальної пластики тіла.

 

Кількість храмів, в яких збереглися романські розписи, вважається мізерно малим. У Франції налічується близько 140 церков і капел, в яких збереглися більш-менш значні фрагменти фресок.

 

Особливе місце в романському мистецтві Європи займає іспанський живопис. Це добре збережені монументальні ансамблі і твори станкових форм - вівтарні зображення «фронталес», розписні балдахіни (Христос у славі. Балдахін з церкви Сан-Марті у тості. Близько 1200) та мініатюри. Твори монументального живопису Іспанії відзначені грубуватою і суворою виразністю, мають чіткий контурний малюнок; перевага віддається щільним, криющим фарбам, особливо характерні коричневі тони. Одна з характерних особливостей романської фрескового живопису - смугасті фони.

 

Більшість збережених монументальних розписів - нині майже всі вони перенесені до музеїв - прикрашала колись невеликі сільські церкви відносно невеликий іспанської провінції Каталонії. Це відкривало шлях проникненню в живопис фольклорних елементів. Близькість народному розумінню священних образів демонструє розпис сільської церкви Сан-Педро в сорпа (ок.1123-50). Серед живописних робіт на півночі Іспанії виділяється ансамбль фресок в «Пантеоні королів» у церкві Сан-Исидоро в Леоне (між 1167 і 1188).

 

В основу сюжетних програм настінних розписів і скульптурного декору була покладена ідея непримиренної боротьби божественного блага і гріховності людини як вираження диявольського зла, непорушності світового порядку, встановленого Богом, який вершить Страшний суд наприкінці часів.

 

У техніці розписів, в трактуванні обсягів, площинності зображень і постановці фігур помітний візантійський канон, сильно, проте, спотворений місцевими впливами. Примітно, що в живописі, як і в скульптурі романського стилю фігури або непропорційно витягнуті, або навпаки, у них велика голова, через що вся фігура здається присадкуватою, "карликової". В окремих випадках у фігур збільшені долоні або ступні ніг. Створюється враження, що художникам X-XII віків вважали більше на виразність, експресію поз і жестів ніж на правильність передачі зовнішнього вигляду людини.

 

Романські розписи через слабкість барвистого грунту фресок збереглися фрагментарно. Великим числом представлені скульптурні кам'яні рельєфи на порталах і капітелях колон, а також надгробки, вівтарні перешкоди, тріумфальні хрести, релікварії.

 

Романському мистецтву властива часом груба, але завжди гостра виразність. У другорядних частинах композиції, де вимоги іконографії не сковували ініціативу художника, таких наївно реалістичних деталей досить багато. Однак ці безпосередні прояви реалізму носять приватний характер.

 

Однією з основних відмінних рис романського декору було те, що в ньому мала місце повна спорідненість орнаментального та образотворчого начал. Весь декор храму представляв собою гігантський орнамент, в якому все зображуване взаємодіяло через загальну цілісність храму, який символізував світоустрій.

 

Величезну роль в декорі храму грала різьба, набагато глибша, ніж візантійська, яка відрізняється ідолоподібністю. Романський декор своєю пластикою нагадує древнеіндійске мистецтво - та ж неймовірна густота, щільність і в той же час насиченість і дробність деталей, при яких декор густо обліплює портали, стіни, колони храму.

 

Що ж до живопису (фрескових розписів), мозаїки, то тут набагато більше значення мали візантійські і римські традиції. Домінуючим мотивом у мальовничому декорі є лінійний мотив пальмети - крина, часто поєднаний з колами, в яких вже майже не вгадується ідея спірального аканфа. У живописі романського стилю під впливом Візантії переважають пурпурні тони. Також використовуються охра жовта, охра червона, кармін, свинцеві білила, чорний і сірий кольори, але всі вони досить тьмяні. У XII в. з'являється зелений, а потім і синій колір. І тільки в пізній період, коли починає розвиватися мистецтво вітражу (напередодні готики), колорит набуває прозорості та інтенсивності.

 

Романський орнамент вільніше всього розвивався у живописі манускриптів, де блискучу обробку отримували головним чином, великі заголовні букви або ініціали. У найдивовижніших зображеннях арабескового характеру виступає світ тварин у поєднанні з завитками. Особливо, дракони і змії, хитро переплітаються в безлічі завитків фантастичних рослин. При цьому фон в більш ранній час робився золотий, пізніше - кольоровий.

 

Характер мотивів, взятих зі світу рослин і тварин, абсолютно умовний, що було і на Сході і у Візантії; на стеблах і квітках робилося тільки деяке відтінення, що надавало їм об*єму. Символізм майже відсутній.

 

Найбільшого розквіту живопис в манускриптах досяг у XI - XII сторіччях, тобто до найдосконалішої доби романського мистецтва. Ініціали в манускриптах X століть з'єднуються з елементами кельтського стилю, представляють багату повноту орнаментальних мотивів; в цих композиціях твердість малюнка і послідовність його розподілу поєднуються з умілим застосуванням фарб.

 

Основні елементи романського орнаменту - геометричні мотиви (плетінка), розетки, стилізовані квіти, фантастичні рослини, стрічки, звивисті стебла з виноградними лозами, пальметкою, птахами, тваринами. Важливе місце займають образи чудовиськ, частково занесені зі Сходу.

 

У романську епоху в художніх ремеслах з'являються сюжети, що стали згодом дуже популярними: мальовничий бестіарій, що складається переважно з фантастичних істот (кентаври і кентавресси, грифони і сирени - птахи і риби). Особливою пристрастю художників користуються лев і орел (цей мотив цінується за декоративність), а також сфінкс, пелікан, василіск, гарпія, аспид. Павич зустрічається рідко.

 

На підлогах найчастіше використовуються такі мотиви орнаменту, як знаки зодіаку, квадрат, шашковий візерунок, прямокутник, ромб, «ластівчин хвіст», коло, многоконечная зірка, всі їх елементи розташовуються симетрично щодо осі.

 

Зображення юних лицарів, прекрасних дам, обладунків, щитів, мечів, французьких лілій, надали орнаментиці своєрідний романтичний і водночас більш світський вигляд. Помітно змінюється сама стилістика декору. З нього йдуть кам'яна застиглість, грубуватість, язичницька «дикість», щільність і строкатість, замінюючись лаконічною графічною відшліфованістю, дотепністю, чіткістю ритмів, пов'язаних з розвитком гербового мистецтва.

 

Особливо багато скрізь дивовижних звірів, фантастичних істот і чудовиськ. Серед них екзотичні тварини і птахи - слони, верблюди, страуси і запозичені з античного Світу грифони, єдинороги, сирени і безліч інших легендарних істот (псоглави - люди з собачими головами, одноногі сціаподи, чотириокі ефіопи).

 

Пристрасть до чудесного - одна з головних і найбільш постійних особливостей романського мистецтва. Деякі з них мали символічне значення. Так, сирена, яка своїм співом губить моряків, є символом мирських спокус, пелікан - символ Христа, єдиноріг - цнотливості, аспид і василіск - сил зла. Слід зауважити, що саме в романському мистецтві найсильніше проявилися народні риси - декоративність, казковість, нестримна фантазія в поєднанні з грубуватим, але соковитим гумором і виразністю. Найбільш яскраве втілення ці риси знайшли в другорядних з погляду теології персонажах і сюжетах, трактованих з великою правдивістю і спостережливістю. З часом орнамент, використовуваний в архітектурі та прикладному мистецтві, ускладнюється і плавно набуває готичних форм.

 

Романська монументальна скульптура, фресковий живопис і особливо архітектура зіграли важливу прогресивну роль у розвитку західноєвропейського мистецтва, підготували перехід до більш високого ступеня середньовічної художньої культури – мистецтва готики. Разом з тим сувора експресія та проста, монументальна виразність романської архітектури, своєрідність монументально-декоративного синтезу визначають і неповторність внеску романського мистецтва в художню культуру людства.

 

 

XIe siècle. France

 


 

 

Español: Boada de Villadiego. Capitel románico.

Français: Chapiteau à beakheads dans l'abbatiale de l'Abbaye aux Dames (Caen)

Galego: Pantocrátor sedente con pinxante en forma de capitel representando a Última Cea. (Século XII)

Catedral Santiago de Compostela

 

 

 


Зображення Христа в церкві святого Климента в Таулі.

1123 р.


Айстер Перікоп Генріха 2. Апостол Петро приймає ключ, мініатюра 11 ст., Баварська державна бібліотека, Мюнхен, Германія.

http://archdmt.dp.ua/?page_id=355


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 264 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
«рождество в стиле «карьяла» - 4 дня | Романтический вечер для двоих от агентства «FlatHouse»

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.015 сек.)